Sprawozdanie Silnik pierscieniowy Grzechu

Grzegorz Wiercioch

Marcin Świetlicki

ED 5.5 19.10.2010

SPRAWOZDANIE

Badanie indukcyjnego silnika pierścieniowego.

1. Cel ćwiczenia.

Celem ćwiczenia jest nabycie umiejętności wykonywania podstawowych pomiarów przy badaniu indukcyjnego silnika pierścieniowego, poznanie zasadniczych charakterystyk i właściwości silnika.

2. Dane znamionowe silnika indukcyjnego i prądnicy hamowniczej.

Tab.2.1. Dane znamionowe.

Silnik indukcyjny Prądnica hamownicza
P 3 kW
n 1420 obr/min
U 220/380 V
Urot 80 V
I 11,4/6,6 A
cosφ 0,81  
Rs 1,1 Ω
Rr 0,066 Ω
Irot 26 A

3. Sprawdzanie rezystancji izolacji.

Tab.3.1. Rezystancja izolacji.

Izolacja między: R15 R60 R60/R15
-
fazą U a stojanem >50 >50 >0
fazą V a stojanem >50 >50 >0
fazą W a stojanem >50 >50 >0
fazami U i V >50 >50 >0
fazami V i W >50 >50 >0
fazami U i W >50 >50 >0
K a stojanem >50 >50 >0
L a stojanem >50 >50 >0
M a stojanem >50 >50 >0


5. Badanie silnika przy otwartych uzwojeniach wirnika.

Rys.5.1. Schemat układu do pomiaru przekładni i wyznaczania charakterystyki magnesowania..

Tab.5.1. Wyniki pomiarów i obliczeń z próby magnesowania.

Lp. UUV UUW UVW US IU IV IW IS UKL UKM ULM Ur0 KU
V V V V A A A A V V V V V/V
1 420 420 420 420 4,1 4,1 4,1 4,1 88 88 88 88 4,77
2 380 380 380 380 3,4 3,4 3,4 3,4 80 80 80 80 4,75
3 340 340 340 340 2,8 2,8 2,8 2,8 72 72 72 72 4,72
4 300 300 300 300 2,4 2,4 2,4 2,4 64 64 64 64 4,69
5 260 260 260 260 1,9 1,9 1,9 1,9 57 57 57 57 4,56
6 220 220 220 220 1,6 1,6 1,6 1,6 47 47 47 47 4,68
7 180 180 180 180 1,3 1,3 1,3 1,3 38 38 38 38 4,74
8 140 140 140 140 1,0 1,0 1,0 1,0 30 30 30 30 4,67
9 100 100 100 100 0,7 0,7 0,7 0,7 21 21 21 21 4,76
10 60 60 60 60 0,4 0,4 0,4 0,4 12 12 12 12 5,00
11 40 40 40 40 0,3 0,3 0,3 0,3 9 9 9 9 4,44

Przykłady obliczeń dla wiersza nr 1:


$$U_{S} = \frac{U_{\text{UV}} + U_{\text{UW}} + U_{\text{VW}}}{3} = \frac{420 + 420 + 420}{3} = 420V$$


$$I_{S} = \frac{I_{U} + I_{V} + I_{W}}{3} = \frac{4,1 + 4,1 + 4,1}{3} = 4,1A$$


$$U_{r0} = \frac{U_{\text{KL}} + U_{\text{KM}} + U_{\text{LM}}}{3} = \frac{88 + 88 + 88}{3} = 88V$$


$$K_{U} = \frac{U_{S}}{U_{r0}} = \frac{420}{88} = 4,77$$

Rys.5.2. Charakterystyka magnesowania IS = f(US) oraz KU = f(US).

Tab.5.2. Dane odczytane z wyznaczonych charakterystyk..

USN ISN KU IμN iμ
V A V/V A %
380 6,6 4,75 3,4 51,5


6. Próba biegu jałowego.

Rys.6.1. Schemat układu pomiarowego do próby biegu jałowego silnika, do próby zwarcia i do pomiaru momentu rozruchowego.

Tab.6.1. Wyniki pomiarów i obliczeń z próby biegu jałowego.

Lp. UUV UUW UVW U0 U02 IU IV IW I0 P1 P2 Pin0 cosφ0 PWS P0 n0
V V V V V2 A A A A W W W - W W obr/min
1 420 420 420 420 176400 4,2 4,2 4,2 4,2 984,6 -738,5 246,2 0,081 58,2 187,9 1496
2 380 380 380 380 144400 3,4 3,4 3,4 3,4 707,7 -492,3 215,4 0,096 38,1 177,2 1497
3 340 340 340 340 115600 2,8 2,8 2,8 2,8 538,5 -369,2 169,2 0,103 25,9 143,4 1496
4 300 300 300 300 90000 2,4 2,4 2,4 2,4 400,0 -276,9 123,1 0,099 19,0 104,1 1492
5 260 260 260 260 67600 2,0 2,0 2,0 2,0 307,7 -184,6 123,1 0,137 13,2 109,9 1490
6 220 220 220 220 48400 1,6 1,6 1,6 1,6 215,4 -123,1 92,3 0,151 8,4 83,9 1489
7 180 180 180 180 32400 1,3 1,3 1,3 1,3 153,8 -61,5 92,3 0,228 5,6 86,7 1486
8 140 140 140 140 19600 1,0 1,0 1,0 1,0 92,3 30,8 123,1 0,508 3,3 119,8 1479
9 100 100 100 100 10000 0,7 0,7 0,7 0,7 46,2 0,0 46,2 0,381 1,6 44,5 1461
10 60 60 60 60 3600 0,6 0,6 0,6 0,6 30,8 15,4 46,2 0,740 1,2 45,0 1418
11 40 40 40 40 1600 0,7 0,7 0,7 0,7 15,4 15,4 30,8 0,634 1,6 29,2 1323

Przykłady obliczeń dla wiersza nr 11:


$$U_{0} = \frac{U_{\text{UV}} + U_{\text{UW}} + U_{\text{VW}}}{3} = \frac{40 + 40 + 40}{3} = 40V$$


$$I_{0} = \frac{I_{U} + I_{V} + I_{W}}{3} = \frac{0,7 + 0,7 + 0,7}{3} = 0,7A$$


Pin0 = P1 + P2 = 15, 4 + 15, 4 = 30, 8W


$$\cos\varphi_{0} = \frac{P_{in0}}{\sqrt{3} \bullet U_{0} \bullet I_{0}} = \frac{30,8}{\sqrt{3} \bullet 40 \bullet 0,7} = 0,634$$


PWS = 3 • RfS • I02 = 3 • 1, 1 • 0, 72 = 1, 6W


P0 = Pin0 − PWS = 30, 8 − 1, 6 = 29, 2W

Rys.6.2. Charakterystyka biegu jałowego I0 = f(U0), Pin0 = f(U0) i cosφ0 = f(U0).

Rys.6.3. Charakterystyka P0 = f(U02) oraz straty jałowe mechaniczne PmN i w żelazie PFeN.

Tab.6.2. Dane odczytane z wyznaczonych charakterystyk.

USN ISN I0N cosφ0N PFeN PmN i0N
V A A - W W %
380 6,6 3,4 0,096 115 50 51,5


7. Próba zwarcia.

Układ pomiarowy taki sam jak w poprzednim punkcie.

Tab.7.1. Wyniki pomiarów i obliczeń z próby zwarcia.

          n = 20..25 obr/min If = IfN = 0,73 A    
Lp. UUV UUW UVW UK IU IV IW IK P1 P2 PK cosφK
V V V V A A A A W W W -
1 98 98 98 98 8,0 8,0 8,0 8,0 707,7 30,8 738,5 0,544
2 86 86 86 86 7,0 7,0 7,0 7,0 553,8 30,8 584,6 0,561
3 74 74 74 74 6,0 6,0 6,0 6,0 400,0 15,4 415,4 0,540
4 68 68 68 68 5,5 5,5 5,5 5,5 323,1 15,4 338,5 0,522
5 62 62 62 62 5,0 5,0 5,0 5,0 276,9 0,0 276,9 0,516
6 50 50 50 50 4,0 4,0 4,0 4,0 184,6 0,0 184,6 0,533
7 38 38 38 38 3,0 3,0 3,0 3,0 92,3 0,0 92,3 0,467
8 32 32 32 32 2,5 2,5 2,5 2,5 61,5 0,0 61,5 0,444
9 26 26 26 26 2,0 2,0 2,0 2,0 30,8 0,0 30,8 0,342
10 12 12 12 12 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,000
11 10 10 10 10 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,000

Przykłady obliczeń dla wiersza nr 1:


$$U_{K} = \frac{U_{\text{UV}} + U_{\text{UW}} + U_{\text{VW}}}{3} = \frac{98 + 98 + 98}{3} = 98V$$


$$I_{K} = \frac{I_{U} + I_{V} + I_{W}}{3} = \frac{8,0 + 8,0 + 8,0}{3} = 8,0A$$


PK = P1 + P2 = 707, 7 + 30, 8 = 738, 5W


$$\cos\varphi_{K} = \frac{P_{K}}{\sqrt{3} \bullet U_{K} \bullet I_{K}} = \frac{738,5}{\sqrt{3} \bullet 98 \bullet 8,0} = 0,544$$

Tab.7.2. Dane odczytane z wyznaczonych charakterystyk.

USN ISN UK'' IK'' UK' IKN UKN iKN cosφK uK
V A V A V A V - - %
380 6,6 62 5 30 54,69 82 8,29 0,540 21,58

Rys.7.1. Charakterystyki Tl = f(UK), IK = f(UK), PK = f(UK) i cosφK = f(UK).

8. Pomiar momentu rozruchowego.

Układ pomiarowy taki sam jak w poprzednim punkcie.

Tab.8.1. Wyniki pomiarów i obliczeń z badania momentu rozruchowego.

  US = 80 V n = 20..25 obr/min If = IfN = 0,73 A
Lp. IU IV IW IK P1 P2 PK cosφK Rad
A A A A W W W - Ω
1 6,60 6,60 6,60 6,60 126,2 486,2 612,3 0,670 0,00
2 4,70 4,70 4,70 4,70 123,1 369,2 492,3 0,756 0,20
3 3,50 3,50 3,50 3,50 120,0 295,4 415,4 0,857 0,39
4 2,75 2,75 2,75 2,75 92,3 215,4 307,7 0,807 0,58
5 2,28 2,28 2,28 2,28 70,8 184,6 255,4 0,808 0,77
6 1,95 1,95 1,95 1,95 61,5 156,9 218,5 0,809 0,99
7 1,71 1,71 1,71 1,71 61,5 132,3 193,8 0,818 1,19
8 1,55 1,55 1,55 1,55 55,4 123,1 178,5 0,831 1,39
9 1,40 1,40 1,40 1,40 52,3 120,0 172,3 0,888 1,61
10 1,31 1,31 1,31 1,31 36,9 116,9 153,8 0,848 1,80

Przykłady obliczeń dla wiersza nr 1:


$$I_{K} = \frac{I_{U} + I_{V} + I_{W}}{3} = \frac{6,60 + 6,60 + 6,60}{3} = 6,60A$$


PK = P1 + P2 = 126, 2 + 486, 2 = 612, 3W


$$\cos\varphi_{K} = \frac{P_{K}}{\sqrt{3} \bullet U_{S} \bullet I_{K}} = \frac{612,3}{\sqrt{3} \bullet 80 \bullet 6,60} = 0,670$$

Tab.8.2. Dane odczytane z wyznaczonych charakterystyk.

Tl max Rad cosφK PK IK
Nm Ω - W A
2,4 0 0,740 6,1 6,6

Rys.8.1. Charakterystyka Tl = f(Rad), PK = f(Rad), IK = f(Rad) i cosφK = f(UK).

9. Próba obciążenia.

Rys.9.1. Schemat układu do próby obciążenia i regulacji prędkości obrotowej.

Tab.9.1. Wyniki pomiarów i obliczeń z próby obciążenia.

US = UN = 380 V       If = IfN = 0,73 A            
Lp. IU IV IW IS P1 P2 Pin cosφ Ua Ia Ui Pi P0H P
A A A A W W W - V A V W W W
1 7,5 7,5 7,5 7,5 1277 2831 4108 0,832 220 13,6 238,9 3248 159,2 3408
2 6,6 6,6 6,6 6,6 1052 2523 3575 0,823 226 11,6 242,0 2807 162,5 2969
3 6,0 6,0 6,0 6,0 862 2308 3169 0,803 232 10,2 244,4 2493 165,1 2658
4 5,2 5,2 5,2 5,2 615 1954 2569 0,751 236 8,0 247,3 1979 168,3 2147
5 4,8 4,8 4,8 4,8 462 1785 2246 0,718 240 6,7 249,3 1670 170,3 1840
6 4,7 4,7 4,7 4,7 400 1692 2092 0,684 240 6,3 255,7 1611 177,4 1788
7 4,2 4,2 4,2 4,2 215 1508 1723 0,620 244 5,0 251,7 1258 173,0 1431
8 3,8 3,8 3,8 3,8 0 1292 1292 0,517 248 3,2 253,9 813 175,5 988
9 3,4 3,4 3,4 3,4 -308 923 615 0,275 252 0,9 257,1 231 178,9 410

Przykłady obliczeń dla wiersza nr 9:


$$I_{S} = \frac{I_{U} + I_{V} + I_{W}}{3} = \frac{3,4 + 3,4 + 3,4}{3} = 3,4A$$


Pin = P1 + P2 = −308 + 923 = 615W


$$cos\varphi = \frac{P_{\text{in}}}{\sqrt{3} \bullet U_{S} \bullet I_{S}} = \frac{615}{\sqrt{3} \bullet 380 \bullet 3,4} = 0,275$$


Pi = Ui • Ia = 257, 1 • 0, 9 = 231W


P = P0H + Pi = 178, 9 + 231 = 410W


$$\eta = \frac{P}{P_{\text{in}}} = \frac{410}{615} = 0,67$$


$$T_{S} = \frac{30 \bullet P}{\pi \bullet n} = \frac{30 \bullet 410}{\pi \bullet 1483} = 2,64\text{Nm}$$

Rys.9.2. Charakterystyki IS = f(P), cosφ = f(P), η = f(P) przy próbie obciążenia.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ćw.19.Reg.prędkości kątowej induk.silnika pierścien.w podsynchr.kaskadachprzekształ, Elektrotechnika
ćw.6.Wyznaczanie charakterystyk indukcyjnego silnika pierścieniowego2, Elektrotechnika - notatki, sp
Sprawozdanie Silnik wykonawczy prądu stałego
Silnik pierscieniowy
Pomiary parametrów silnika pierścieniowego
Silnik pierścieniowy , Silnik indukcyjny pier˙cieniowy
SPRAWOZDANIE SILNIKI
sprawozdanie silnik prądu stałego obcowzbudny rozruch?z obciążenia na wale pomiary dynamiczne
Silnik pierścieniowy, Silnik 1f, POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Badanie indukcyjnego silnika pierscieniowego v4, LABORATORIUM MASZYN ELEKTRYCNYCH
Wyznaczanie cha-ki silnika pierścieniowego, NAPED-~7, Politechnika Lubelska
ćw17 silnik pierścieniowy z modulatorem rezystancji
Rozruch silnika pierścieniowego
Badanie indukcyjnego silnika pierścieniowego, LABORATORIUM MASZYN ELEKTRYCNYCH
Badanie asynchronicznego silnika pierścieniowego
sprawozdanie silniki elektryczne, UR Elektrotechnika
Badanie silnika pierscieniowego, elektrotechnika

więcej podobnych podstron