INŻYNIERIA LEŚNA Wykład I 29, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna, Inżynieria


INŻYNIERIA LEŚNA Wykład I 29.09.2009

Badania geotechniczne.

Obligatoryjnie są wykonywane przed wszelkiego rodzaju planami budowlanymi. Polegają na wykonywaniu odwiertów. W przypadku pojedynczego budynku odwierty są wykonywane pod narożami budynku.

Jeżeli wysokość budynku waha się między parterem a czwartym piętrem odwierty mają głębokość 6m. Dla budynków o większych gabarytach wykonuje się odwierty o większej głębokości.

Rodzaje nośności gruntów:

Zwierciadło lustra wody gruntowej (ZWG):

Ważne są:

Ekipa: 2 wiercących, jeden dokumentujący.

Sprzęt wiertniczy i różne rodzaje wierteł - patrz materiału ksero.

Odwierty geotechniczne pod drogami wykonywane są na głębokości 3-3,5 m, w zależności od rodzaju gruntu. Przy terenie wyrównanym, co 300 m, natomiast w terenie pofalowanym na szczycie, na wzniesieniach i na dolinach.

INŻYNIERIA LEŚNA wykład VI 10.11.2009

Umacnianie dróg gruntowych poprzez proces stabilizacji gruntu:

 1. stabilizacja mechaniczna (fizyczna);

 2. stabilizacja fizyczno-mechaniczna (granulometryczna) doziemiania;

 3. przy pomocy środków wiążących;

 4. przy pomocy żywic;

 5. termiczna.

Stabilizacja mechaniczna - dogęszczanie gruntu w warunkach wilgotności optymalnej:

  1. osuszyć powierzchnię drogi, rowki odprowadzające wodę z pasa drogowego 2-3 dni przed planowanym remontem;

  2. równiarka ścina pobocza, nadaje spadki, spadek pobocza musi być o 1% większy niż spadek pasa drogowego (grunty spoiste spadek 8-12%, grunty sypkie spadek 6%)

Szerokość drogi 3 m, poleca się przechyłki jednostronne.

Remonty:

- pełne - powierzchniowo na całości;

- korytowe - wykonano koryto i nawieziono inny grunt;

- półkoryto - ½ koryto i wypłacenia na poboczu.

Stabilizacja fizyczno-mechaniczna - grunty dobrze zagęszczające się i dobrze przepuszczające wodę -> mieszanki optymalne trójkąt Ferreta.

Dwa sposoby (rysunki).

Stabilizacja przy pomocy środków wiążących.

 1. cementy - portlandzki (najlepszy, w lasach częściej stosowany cement hutniczy);

 2. wapno;

 3. popioły lotne z węgla brunatnego;

Cement hutniczy na gruntach kwaśnych lepszy nawet od portlandzkiego, grunty sypkie, niespoiste (jeszcze może być słabo spoisty piasek gliniasty).

4-5% do 12% -> do stabilizacji gruntu.

Mamy zamiar uzyskać odkształcenie plastyczne, wzmacniamy tylko płytą betonową odkształcania plastyczne.

Struktura stabilizowanego gruntu -> zlepowe granulaty, pękania są bardzo wąskie (włosowate), szczeliny niewyczuwalne.

Pospółki żwir 4-5%

Piasek gruby 6-8%

Piasek średni 7-10%

Drobniejsze 10-12%

Wiązanie cementu za pomocą: wapna (CaxOx) + dodatki.

***Dawniej - siła destrukcji w murach - H2O w szczeliny i zamarzając rozsadza ją, dodatek organiczny powoduje, iż białko nie pozwala wnikać wodzie w szczeliny.***

Wapno hydrauliczne -> wiąże pod wodą.

INŻYNIERIA LEŚNA Wykład VII 17.11.2009

Badane próbki - w warunkach idealnych do osiągnięcia maksymalnych obciążeń oraz próbki moczone oraz zanurzone.

R7 - 3 dni w temp. Ok. 18oC (a1)

1 dzień na posiąk. (zanurzona w wodzie) (a2)

3 dni całkowicie zalana wodą (symulacja skrajnych warunków - długotrwałe deszcze) -> osuszamy ligniną (aby nie ciekło) -> pod prasę (a3)

R28 0,5 (a1)

1/28 (a2)

0,5 (a3)

Cykl zamrażań tylko R28

14 dni (a1) -> całkowicie zanurzona w wodzie -> namoknięta do zamrażarki

- 23oC na 8h -> (14 cykli zamrażania) -> wyjęta na +18oC ->badanie na ściskanie na prasie wyznaczony wskaźnik

Stabilizacja przy pomocy wapna

Grunty spoiste 8-14% najlepiej około 12%

Po dodaniu wapna następuje zmiana struktury, rozsadzenie zbitej struktury, ułatwia to wymieszanie.

Zadać wapno -> wstępnie wymieszać -> zostawić na 24/48 h -> rozbicie struktur -> dokładnie wymieszane.

Stabilizacja dróg o charakterze tymczasowym.

Na wapno nie można przed miesiącem.

Popioły lotne (z węgla brunatnego).

Materiał odpadowy -> bardzo tani (nawet za darmo), np. z Konina -> dużo wapna takie się nadają (elementem wiążącym jest wapno - dodajemy 12-16%).

Tylko do gruntów spoistych, najlepiej do typowych glin, do iłów nie za bardzo.

W tej chwili niedostępne ze względu na konkurencyjność dostępu - zużywane przede wszystkim przez przemysł budowlany (wykorzystywane jako „keramzyt” - spiekane w małe kuleczki).

Żywice.

Bardzo skuteczny i bardzo drogi, nie do leśnictwa.

Głównie wojskowi.

Po dodaniu do gruntu należy jedynie odczekać na odparowanie rozpuszczalnika, można wjeżdżać na drogę.

Termiczna.

Sama natura - zima przemarzanie do głębokości 70 cm, po lodzie o grubości 70 cm można jechać ciężkim transportem.

Wysoka temperatura - powyżej 170oC krzem zaczyna się topić - zlepiają się ziarna krzemu - jedziemy po „prymitywnej szybie”.

NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA.

Tłuczniówka „Tresseseta” (zajmował się umacnianiem miast, zamków).

Budowa nawierzchni (metoda korytowa).

Obsypane grubym tłuczniem, następnie puszczano walec w celu zagęszczenia.

Szczotka „Tresseseta” duże kamienie ostro zakończone z jednej strony, ręcznie układano i wbijano szersza strona na dnie koryta.

Na poboczu grubsze kamienie nawet do nawierzchni drogi.

Metoda najdroższa, ale jednocześnie najlepsza (drogi o najwyższej wytrzymałości).

Tłuczniówka McAdama.

Niesort tłuczniowy.

Niesrot tłuczniowy (odpad przy kruszarkach).

Gruby (zasadniczy) materiał nie zazębiał się - słaba wytrzymałość.

Ratujemy się grubością warstwy

wysypanego materiału.

Bruki.

Technika korytowa, 10-15 cm dobrze zagęszczonego gruntu na to koniecznie wypełnienie drobnymi kamieniami.

Bruk po deszczu jest bardzo ślizgi.

Kostka bazaltowa -> większy komfort, bazalt pod wpływem wody wygładza się.

Tłuczniowo-betonowa.

Drogi na gruntach bardzo słabo nośnych.

Nawierzchnie o konstrukcji z faszyny. Podłoże torfy o miąższości do 1m.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
TRANSPORT Wykład XI7, AR Poznań - Leśnictwo, Transport leśny, Transport - egz, Transport leśny
wykład VIII3, AR Poznań - Leśnictwo, Transport leśny, Transport - egz, Transport leśny
INŻYNIERIA LEŚNA, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna, Inżynieria
Terenówki z Inżynierii od A. Drabarek, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna, Inżynieria leśna
Inżynieria, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna
inzynieria - sciaga drogi, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna
projekt z inżynierii, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna
INŻYNIERIA LEŚNAWykład VIII24, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna, Inżynieria
recenzja1, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna, Inżynieria
Test inżynieria leśna1, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna, Inżynieria
recenzja, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna, Inżynieria
INŻYNIERIA LEŚNA, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna, Inżynieria
Terenówki z Inżynierii od A. Drabarek, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna, Inżynieria leśna
Fotogrametria i SIP wyklad 10 ZSZ geomatyka, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria
Szramka - wykład, AR Poznań - Leśnictwo, ekonomika
Fotogrametria i SIP wyklad 7 ZSZ teledetekcja+satelity, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria

więcej podobnych podstron