Elektronika, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium

Pobierz dokument
elektronika.biotechnologia.fizyka.doc
Rozmiar 77 KB

Wydział

Techniki

Uniwersytet Śląski

Data

12-01-1999

Pracownia Elektroniczna

Sprawozdanie z przerzutników,

liczników.

Paweł Kopaczek

Piotr Kopaczek

Ocena ................

Dariusz Dutkiewicz

Łukasz Rojek

Podpis ...............

Anna Habrajska

Krzysztof Cieślik

  1. Cel ćwiczenia.

Celem ćwiczenia było zapoznanie się z przerzutnikami typu RS, D, T, JK oraz licznikami.

2. Przebieg ćwiczenia.

  1. Zbudować przerzutnik prosty RS.

  1. Zbudować licznik zliczający do 7.

  1. Zbudować licznik zliczający od 1 do 5.

  1. Przerzutnik prosty RS.

Przerzutnik prosty RS można utworzyć z dwóch układów NAND, połączonych w układzie (dodatniego) sprzężenia zwrotnego.

0x08 graphic

Tabela przejść

R

S

Qn

Qn+1

0

0

0

_

0

0

1

_

0

1

0

1

0

1

1

1

1

0

0

0

1

0

1

0

1

1

0

0

1

1

1

1

Skrócona tablica przejść

tn

tn+1

R

S

Qn+1

0

0

_

0

1

1

1

0

0

1

1

Qn

Licznik zliczający od 0 do 7.

0x08 graphic

Licznik zliczający od 1 do 5.

0x08 graphic

0x08 graphic
Licznik zliczający od 0 do 7 (przedstawiony za pomocą przerzutników typu T) .

Q1

Q2

Q3

T1

T2

T3

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

1

0

1

0

0

0

1

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0x08 graphic
q2,q3 q1

00

01

11

10

0

0

1

1

0

1

0

1

1

0

T1=q2q3

` T2=q3

0x08 graphic
q2,q3 q1

00

01

11

10

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

T3=1

Licznik zliczający od 1 do 5 na przerzutnikach JK

0x08 graphic

Q1

Q2

Q3

J1

K1

J2

K2

J3

K3

r1

r2

s3

0

0

1

0

--

1

--

--

1

1

1

1

0

1

0

0

--

--

0

1

--

1

1

1

0

1

1

1

--

--

1

--

1

1

1

1

1

0

0

--

0

0

--

1

--

1

1

1

1

0

1

--

1

0

--

--

0

1

1

1

0

0

0

--

--

--

--

--

--

0

0

0

1

1

0

--

--

--

--

--

--

0

0

0

1

1

1

--

--

--

--

--

--

0

0

0

Q2 Q3

Q1

00

01

11

10

0

--

0

1

0

1

--

--

--

--

J1= Q2 Q3

Q2 Q3

Q1

00

01

11

10

0

--

--

--

--

1

0

1

--

--

K1= Q3

Q2 Q3

Q1

00

01

11

10

0

--

1

--

--

1

0

0

--

--

0x08 graphic
J2=Q1

Q2 Q3

Q1

00

01

11

10

0

--

--

1

0

1

--

--

--

--

K2= Q3

Q2 Q3

Q1

00

01

11

10

0

--

--

--

1

1

1

--

--

--

J3=1

Q2 Q3

Q1

00

01

11

10

0

--

1

1

--

1

--

0

--

--

0x08 graphic
K3= Q1

Wnioski:

Ze względu na zależności funkcjonalne stanu przerzutnika od wartości sygnałów na wejściach przygotowujących rozróżnia się przerzutniki typu: D, T, RS, JK.

0x08 graphic
Przerzutnik D można traktować jako element opóźniający, ponieważ stan przerzutnika jest taki sam jak wartość sygnału na wejściu przygotowującym D w okresie poprzedzającym synchronizację.

Dn

Qn

Qn+1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

1

Przerzutnik T zmienia swój stan na przeciwny za każdym razem, gdy w okresie poprzedzającym synchronizację na wejściu przygotowującym T jest sygnał

Przerzutnik synchronizowany RS działa podobnie jak przerzutnik prosty RS.

Przerzutnik JK jest jak gdyby poprawionym przerzutnikiem RS, dopuszczającym dowolne kombinacje sygnałów wejściowych.

0x08 graphic

J

K

Qn

Qn+1

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

0

Podstawowe znaczenie wśród produkowanych układów logicznych mają przerzutniki JK i D. Za pomocą tych przerzutników (oraz bramek logicznych) można utworzyć układy równoważne pod względem funkcjonalnym innym przerzutnikom synchronicznym.

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

Wyznaczanie wykresów, w których wejścia przygotowujące oddziałują na stan przerzutnika, jest realizowane w rozmaity sposób. Rozróżnia się:

  1. Synchronizację poziomem, oznaczającą, że wejścia przygotowujące oddziałują na stan przerzutnika przez cały czas, kiedy sygnał synchronizujący ma odpowiedni poziom (wysoki albo niski).

  2. Synchronizację zboczem, kiedy informacja z wejść przygotowujących jest wpisywana do przerzutnika w krótkim okresie czasu wyznaczonym przez okres zmiany wartości logicznej sygnału synchronizującego ( z 0 na 1 lub z 1 na 0) lub ściślej przez chwilę przekroczenia przez sygnał synchronizujący odpowiedniej wartości napięcia (z przedziału między poziomem niskim i wysokim).

1

7

0x01 graphic


Pobierz dokument
elektronika.biotechnologia.fizyka.doc
Rozmiar 77 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Elektronika - Sprawozdanie z prostowników 2, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
LABORKA2, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
LEPKOŚĆmm, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
Fizyka - Ćw 60, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
Fizyka - sprawozdanie 49, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
neonówka, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
szeregowy rezonans napiŕciowy, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
LAB110, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
ĆWICZENIE NR 2A, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
2a, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
Fizyka - sprawozdanie 50, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
Pojęcia w formacie ściągi, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
drg, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium

więcej podobnych podstron