Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 3


Zagraniczne inwestycje w Polsce - stan zobowiązań na koniec roku 2006 (mln EUR):

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

25947

36792

46686

46139

45075

63225

76538

94472

przyrost

10845

9894

-547

-1064

18150

13313

17934

0x01 graphic

Napływ BIZ do Polski (mln EUR):

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

6824

10334

6372

4371

3671

9983

8280

15061

0x01 graphic

Napływ BIZ do Polski oraz jego relacja do wartości PKB:

Wyszczególnienie

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Napływ BIZ

(mln USD)

3659

4498

4908

6365

7270

9341

5713

4119

BIZ/PKB

%

2,9

3,1

3,4

4,0

4,7

5,9

3,1

2,2

Polskie BIZ za granicą (mln EUR):

Rok

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Polskie BIZ

-97

228

265

624

2465

3356

0x01 graphic

Stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą (mln EUR):

2000

2001

2002

2003

2004

2005

998

1309

1390

1702

2365

5445

przyrost

311 (31%)

81 (6%)

312 (22%)

663 (39%)

3080 (130%)

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
WYKRES BezpoÂrednie Inwestycje zagraniczne w Polsce, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosun
BEZPOŽREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICí, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, G
BEZPOŽREDNIE IWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospo
msg koszty wzgl, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 2
TEORIE POPYTOWO, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 7
EFTA, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 6
MSG 3, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 7
Teorie neoczynnikowe 22222, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 5
Polska- struktura towarowa i rodzajowa, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcz
czlonkowstwo Polski w organizacjach miedzynarodowych, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosu
msg, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 3
Teoria obfitosci zasobow, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 4
MSG usługi, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 6
FTAA, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 4
Rozmiary i dynamika handlu zagr w polsce pkt4-6, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki g
PRACA GŁOWNA, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 6
Europa handel towarami, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 2
Amerka Po-udniowa, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 4
Anka 2, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 6

więcej podobnych podstron