Radiologia egzamin 09 05 14

Radiologia egzamin 09.05.2014 zebrane by Anuszka, Szym and dobies1991

 1. W skład koła tętniczego mózgu wchodzi:

 1. t. łącząca przednia, t. szyjna wewnętrzna, przednia itp.

 1. Guz Klasthskina: z pęcherzyka żółciowego wchodzący do wnęki wątroby

 2. Przeglądowe zdjęcia klatki piersiowej – PA, stojąco na wdechui

 3. FAST to szybkie badanie USG ocieniające płyny w jamie otrzewnej itp.

 4. Skan whole body z KT co widać – płuco wstrząsowe (obrzęk płuc) i złamanie trzonu kości udowej

 5. RTG nadgarstka co widać – złamanie kości łódeczkowatej

 6. RTG stwu ramiennego – zwichnięcie stawu ramiennego

 7. badanie z wyboru u dzieci z podejrzeniem zmian rozrostowych OUN – MR

 8. Nerki w MR co to jest – nerki w MR

 9. Cechą odróżniającą CU od CLD jest – ciągłość zmian

 10. USG zdjęcie – ropień/torbiel nerki (zdania podzielone)

 11. Tętniak rzekomy t. udowej jakie najlepsze leczenie – embolizacja/wstrzyknięcie trombiny pod kontrolą usg/ucisk pod kontrolą usg/chirurgiczne podwiązanie

 12. Jodowe środki kontrastowe, jaka cecha najmniej sprzyja wytstąpieniu odczynu anafilaksji – hiperosmola®ność/monomer/ jod w cząsteczce/hydrofobowość

 13. W jakim badaniu nie używamy jodowych środków kontrastowych: MRCP, angioKT, DSA, coś jeszcze

 14. Zdjęcie do rozpoznania płynu miedzy szczelinami płatów praweko płuca

 15. zdjęcie PA klaty – cień okrągły lewa wnęka jaka dalsza diagnostyka – KT klaty, bronchoskopia, badanie w kierunku zmian rozrostowych

 16. najczęstsza lokalizacja raka jelita grubego – kątnica, esica, wstępująca, wyrostek

 17. Wrzód żołądka gdzie najczęściej – krzywizna mniejsza odźwiernik, krzywizna większa

 18. odgałęzienia pnia trzewnego – śledzionowa, żloładkowa lewa, wątrobowa współna

 19. Cechy naczyniaka wątroby/jak odróżnisz – trzeba było zaznaczyć zakontrastowanie strefy brzeżnej

 20. Cechy naczyniaka wąteoby znowu – hiperechogenne w usg

 21. Zwapnienia w trzustce charakterystyczne dla – PZP (przewlekłe zap. trzustki

 22. Torbiele rzekome charakterystyczne w trzustce dla: uraz, ozt, pzt, wszystki w/w

 23. Dla dzieci charakterystyczne zmiany w przewodzie pokarmowym powodujące niedrożność: wgłobienie, zrosty, wady rozwojowe, pierwsza i trzecvia odp

 24. Powietrze pod przeponą – trzeba było wybrać ropień pod przepodowy

 25. Dziecko 4 lata bół ramienia obrzęk tk. miękkich po drobnym urazie co zlecisz – wybraż AP stawu ramiennego w 2 projekcjach

 26. TK głowy – krwawienie nadczepcowe z lewej strony plus ogniska krwotoczne w obu półkulach

 27. Które badania wykorzystują promieniowanie jonizujące trzeba było wybrać KT, PET CT + RTG

 28. Zdjęcie płuc – wielokrotne cienie okrągłe – dlasza diagna – różnicowanie w kierunku meta płuc, bronchoskopia

 29. Zdjęcia płuc 2 - trzeba było wybrać odmo opłucnowa z płynem

 30. Zdjecie płuc rozedmowych (przejaśnienia dolnych partii płuc)

 31. Zdjęcie klaty – zpalenie donego płata płuca prawego (płatowe zp)

 32. Odoskrzelowe zap. płuc u kogo najczęściej – dzieci i osoby starsze

 33. USG w badaniu nerek czego nie zobrazujesz – całego odcinka moczowodu

 34. Zgruybienie ściany pęch. żółciowego w - przelekłe i ostre zapalenie pż, marskość wątroby, rak pęcherzyka żółciowego, wszystkie w/w

 35. w usg masa wpuklająca się do pęcherzyka o echogeniczności tkanek miękkich – polip, rak, coś tam, 1 i2 (prawidłowa

 36. Krwotok podpajęczynówkowy gdzie najczęściej – pęknięty tętniak, udar krwotoczny, udar nidokrwienny, coś jeszcze

 37. charakterystyczny objaw krwawienia podpajęczynówkowego – ostry bół głowy, wymioty,

 38. Przewód Wirsunga poszerzenie czym spowodowane: rak głowy trzystki, rak vatera, coś jeszcze, 1i2 (prawidłowe)

 39. Gdzie najczęściej lokalizują siętętniaki aorty – cxzęść brzuszna

 40. te™niaki aorty prawda – częściej u mężczyzn

 41. złamanie podokostnowe – najczęściej u dzieci (prawidłowa)

 42. jak zapobiec aby środki kontrastowe były najmniej toksyczne: nawodnić

 43. co nie jest pwsk do środków kontrastowych( cieniujących) – gfr – 60-90

 44. urografia fałsz – że podajemy środek cienujący do pęcherza moczowego

 45. cystografia mikcyjna do czego diagnostyki najlepiej – reflux pęcherzowo-moczowodowy

 46. DSA co to jest – podanie dotętniczo środka cieniującego

 47. gdzie stosuje się papkę barytową – badanie przewodu kontaktowego

 48. co do zobrazowania żołądka, jelit, itd. wszystkie (kt, usg, mr)

 49. KT płuc powyżej 10 zmian hiperdensyjnych w płucach, osłabiony z niedokrwistością i kaszelkiem – co podejrzewasz- meta do płuc

 50. najczęstszy nowotwór nadnerczy – gruczolak, meta, tłuszczak, pheochromocytoma

 51. co w wątrobie jako otorbiony bezechowy – torbiel, bąblowiec, naczyniak, malformacja t-ż

 52. co hcarakteryzuje gruźlicę prosówkową, carcinosis miliaris, sarkoidoze – prawidłowe – zagęszczenia typu guzkowego,

 53. Miażdzyca tt szyjnych referencyjne badanie – doppler, angiom r, angioCT, coś jeszcze

 54. najczęstsza postać raka płuc – wnękowa

 55. krwawienie nadtwardówkowe jaki kształt – soczewka, okrągły itp.

 56. ognisko hiperdensyjne przy kości czaszki co to jest – kwrawienie podpajęczynówkowe, nadtwardówkowe, oponiak wzmocniony kontrastowo itp.

 57. ???Uraz rdzenia gk®egowego co najgorzej rokuje odlegle: obrzęk rdzenia, śródrdzeniowe ogniska krwotoczne, uszkodzenie więzadeł tylnych kręgosłupa, złamanie kompresyjne kręgów,

 58. złot ystandard badania w kamicy pęcherzyka – usg

 59. badanie z wyboru w urazach głowy na szybko – kt z kontrastem/kt bez kpontrastu/rtg

 60. Udar niedokrwienny chcemy zrobić trombolizę na co musimy zwrócić uwagę: czas poniżej 6h od wyst objawów/wystąpienie krwotoku/

 61. Zatorowość płucna badanie z wyboru – angio KT

 62. diagnostyka przerzutów do kości najlepsze badanie – scyntygrafia kości

 63. angio kt naczyń wieńcowych kiedy – ryzyko umiarkowane OZW/OZW/stan po by passach/ 1 i 3

 64. niedodmy puca nie spowoduje: żebro szyjne/ucisk płynu/odma/ucisk oskrzela przez rak oskrzela

 65. najczęstszy dodatkowy segment płuca – płat żyły azygos/płat sercowy/odpowiednik segmentu/płuco lewe płąt 3ci?

 66. Skala kliniczna oceniająca OZT – Balthazara

 67. czeste i poważne powikłanie endoskopii przełyku i perforacji – zapalenie śródpiersia/odma/?

 68. Urad rana kłuta nadbrzusza co zlecisz: kt klaty z kt brzucha z kontrastem/

 69. diagnostyka perforacji – rtg przeglądowe na stojąco i leząco poziomym promieniem.

 70. bół w klacie piersiowej, podejrzenie tętniaka pęknie™ego aorty jakie badanie – echo/angio kt z kontrastem/rtg/?

 71. co zobaczysz w przeglądowym rtg brzucha – niedrożość, ostre ileitis/przewlekłe ileistis

 72. zdjęcie katy – koleś do lekarza zakładowego => RTG fizjologiczne bez odchyleń

 73. Stłuszczenie wątroby: hiperechogenne w usg, hipodesyjne w ct itd.

 74. torbiel prosta nerek: że bezechowa w usg często wykrywana, nie wymaga dalszego leczenie

 75. Zagęszczenia pasmowate – w kierunku jakich chorób nie będziesz alej diagnozować – odp psychicznych


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
MN energetyka zadania od wykładowcy 09-05-14, STARE, Metody Numeryczne, Część wykładowa Sem IV
plan laborek elektroniki wer 09-05-14, STARE, Inne
MN energetyka zadania od wykładowcy 09-05-14, STARE, Metody Numeryczne, Część wykładowa Sem IV
2010 05 14 OZPN Egzamin (2)
2012.05.14 - egzamin TiSP - pytania i odpowiedzi, Transport pollub, Metrologia
4.odp jesień 2008, radiologia egzaminy, z drugiego maila
Egzamin praktyczny 2003 Jesień opisy(1), RADIOLOGIA, RADIOLOGIA EGZAMIN
Egzamin z chorób wewnętrznych 14
egzamin08 09, egzamin08 09
09 05
egzamin 2005 06 14
Egzamin 3 09 2008 (Kubryński)
egzamin 09 2009 pop2
Ekonomika ochrony srodowiska 09.05.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ekonomika
MIKROBIOLOGIA – egzamin 09 II termin (11 09 2009r )
Egzamin 09
05 14 86
2007 05 14 praid 25651 Nieznany

więcej podobnych podstron