3. LEKI PSYCHOTROPOWE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4


LEKI PSYCHOTROPOWE

Lekami psychotropowymi nazywamy leki, które wpływają na:

Leki te zastosowane u chorych mają właściwości:

Leki psychotropowe zmieniają czynność:

Niektóre z nich działają również na układ autonomiczny, a w konsekwencji zmieniają czynność wielu innych narządów

 1. LEKI NEUROLEPTYCZNE

 1. Pochodne Fenotiazyny

Mechanizm działania polega na hamowaniu przekaźnictwa dopaminergicznego, mają również działanie £-adrenolityczne i cholinolityczne.

Preparaty:

 1. Chlorpromazyna - „Fenactil”

„Fenactil” powoduje zniesienie objawów ostrej psychozy, jednak nie likwiduje przyczyny (działa wyłącznie objawowo)

 1. Promazyna - „Promazin”, „Frenil”, „Sparin”

 1. Lewomepromazyna - „Tisercin”, „Nozinan”

 2. Flufenazyna - „Mirenil”

 3. Tioridazyna - „Thioridazin”

 1. Pochodne Butyrofenonu

 1. Haloperidol - „Haloperidol”

 1. Pochodne Tioksantenu

 1. Chlorprotiksan - „Chlorprotixen”

 1. LEKI ANKSJOLITYCZNE (przeciwlękowe)

 1. Pochodne Benzodiazepiny

Podstawowym efektem działania benzodiazepin jest działanie antyemocjonalne.

W dawkach leczniczych:

W większych dawkach:

Inne działania:

Działania niepożądane:

Pochodne benzodiazepiny potęgują działanie wielu innych leków hamujących OUN oraz alkoholu

Zastosowanie:

Preparaty:

 1. diazepam - „Relanium”

 2. oksazepam - „Oxazepam”

 3. nitrazepam - „Nitrazepam”

 4. klonazepam - „Clonazepamum”, „Rivotril”

 5. midazolam - „Dormicum”, „Midanium”

 1. INNE LEKI ANKSJOLITYCZNE

 1. Hydroksyzyna - „Hydroxyzinum”

Lek o działaniu uspokajającym i przeciwlękowym.

Mechanizm działania:

 1. LEKI ANALEPTYCZNE (leki cucące)

Lekami analeptycznymi nazywamy leki pobudzające OUN.

Działanie:

Preparaty:

 1. Metyloksantyny

 1. Kofeina - „Coffeinum”, „Cofedon”, „Coffecorn”

Działanie:

 1. Teofilina - „Theophyllinum”, „Aminophylinum”

Działanie:

 1. Niketamid - „Cardiamidum”

 1. LEKI ANTYDEPRESYJNE

Podwyższają patologicznie obniżony nastrój.

Działają przez hamowanie wychwytu zwrotnego amin biogennych (noradrenaliny, serotoniny, dopaminy) w OUN.

Działanie to prowadzi do większego stężenia tych przekaźników na receptorze synaptycznym, a więc nasilenia odpowiedniego przekaźnictwa w OUN.

Preparaty:

Imipramina - „Imipramin”

Amitryptylina - „Amitryptylinum”, „Saroten”, „Triptizol”

Doksepina - „Sinequan”, „Doxepin”

Opipramol - „Pramolan”

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
4. Leki przeciwpadaczkowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
5. Leki przeciwparkinsonowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
1. Leki przeciwbólowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
3. LEKI ANTYALERGICZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 5
6. LEKI ANTYARYTMICZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 2
4. Leki przeciwpadaczkowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
1. LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE I FIBRYNOLITYCZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
8. LEKI MIEJSCOWO ZNIECZULAJĄCE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
2. Leki przeciwkrwotoczne i moczopędne, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
11. LEKI WPŁYWAJĄCE NA ZAKOŃCZENIA RUCHOWE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
4. LEKI STOSOWANE W DYCHAWICY OSKRZELOWEJ, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
10. LEKI ZNIECZULENIA OGÓLNEGO, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
3. Leki hamujące agregacje płytek krwi, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 2
1. Glikozydy nasercowe i inne leki działające inotropowo dodatnio, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGI
4. LEKI BETA - ADRENOLITYCZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 2
1. LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE I FIBRYNOLITYCZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
8. LEKI MIEJSCOWO ZNIECZULAJĄCE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
leki tel, Ratownicto Medyczne, Farmakologia
2. TERAPIA HORMONALNA, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 5

więcej podobnych podstron