Bajka o Ciepłym i Puchatym - np. bajki terapeutycznej, słowa, Komunikacja, media, kulturoznawstwo


  1. Bajka o Ciepłym i Puchatym- np. bajki terapeutycznej:

W pewnym mieście wszyscy byli zdrowi i szczęśliwi. KaŜdy z jego mieszkańców

rozdawał innym coś, czego coraz bardziej przybywało. Wszyscy swobodnie

obdarowywali się Ciepłym i Puchatym wiedząc, Ŝe nigdy go nie zabraknie.

Matki dawały Ciepłe i Puchate dzieciom, kiedy wracały do domu; Ŝony i męŜowie

wręczali je sobie na powitanie, po powrocie z pracy, przed snem; nauczyciele

rozdawali w szkole, sąsiedzi na ulicy i w sklepie, znajomi przy kaŜdym spotkaniu;

nawet groźny szef w pracy nierzadko sięgał do swojego woreczka z Ciepłym i

Puchatym. Nikt tam nie chorował i nie umierał, a szczęście i radość mieszkały we

wszystkich rodzinach.

Pewnego dnia do miasta sprowadziła się zła czarownica, która Ŝyła ze sprzedawania

ludziom leków i zaklęć przeciw róŜnym chorobom i nieszczęściom. Szybko zrozumiała,

Ŝe nic tu nie zarobi, więc postanowiła działać. Poszła do jednej młodej kobiety i w

najgłębszej tajemnicy powiedziała jej, Ŝeby nie szafowała zbytnio swoim Ciepłym i

Puchatym, bo się skończy, i Ŝeby uprzedziła o tym swoich bliskich. Kobieta schowała

swój woreczek głęboko na dno szafy i do tego samego namówiła męŜa i dzieci.

Stopniowo wiadomość rozeszła się po całym mieście, ludzie poukrywali Ciepłe i

Puchate, gdzie, kto mógł. Wkrótce zaczęły się tam szerzyć choroby i nieszczęścia,

coraz więcej ludzi zaczęło umierać.

Czarownica z początku cieszyła się bardzo: drzwi jej domu na dalekim przedmieściu

nie zamykały się. Lecz wkrótce wyszło na jaw, Ŝe jej specyfiki nie pomagają i ludzie

przychodzili coraz rzadziej. Zaczęła, więc sprzedawać Zimne i Kolczaste, co trochę

pomagało, bo przecieŜ był to wprawdzie nie najlepszy, ale zawsze jakiś kontakt. JuŜ

nie umierali tak szybko, jednak ich Ŝycie toczyło się wśród chorób i nieszczęść.

I byłoby tak moŜe do dziś, gdyby do miasta nie przyjechała pewna kobieta, która nie

znała argumentów czarownicy. Zgodnie ze swoimi zwyczajami zaczęła całymi

garściami obdzielać Ciepłym i Puchatym dzieci i sąsiadów. Z początku ludzie dziwili się

i nawet nie bardzo chcieli przyjmować bali się, Ŝe będą musieli oddać. Ale kto by tam

upilnował dzieci! Brały, cieszyły się i kiedyś jedno z drugim powyciągały ze schowków

swoje woreczki i znów, jak dawniej zaczęły rozdawać.

Jeszcze nie wiemy, czym się skończy ta bajka. Jak będzie dalej, zaleŜy od Ciebie.

*Na podstawie tekstu znalezionego informacje , które wydają się ciekawe i istotne;):

2. Książki wykorzystywane w biblioterapii pełnią różne funkcje. Danuta Gostyńska, autorka

wielu publikacji w dziedzinie biblioterapii, wymienia:

•materiały uspokajające, do których zalicza się ksiązki przygodowe, tak zwane

młodziezowe, baśnie, literaturę humorystyczną,

•materiały pobudzające, czyli ksiązki o tematyce awanturniczo-przygodowej,

wojenne, podróznicze, popularnonaukowe,

•materiały refleksyjne, czyli powieści obyczajowe, biograficzne, ksiązki z wątkiem

romansowym, psychologiczne i socjologiczne.

Dobry tekst biblioterapeutyczny powinien posiadać następujące cechy:

•ma prowadzić do wyciszenia wewnętrznego, skupienia,

•czytający ma dzięki lekturze „wędrować po nowych drogach” bez opuszczania

łózka czy wózka inwalidzkiego i ta „podróz” ma mu sprawiać przyjemność,

•musi powodować pozytywne myślenie (przedstawiając człowieka zmagającego się

z róznymi przeciwnościami, ale osiągającego zwycięstwo),

•ma powodować przemyślenia, zmuszać do refleksji i zastanowienia się nad

zyciem,

•uwrazliwiać na innych ludzi, na otaczający świat

•pomagać w redukcji lęków, które towarzyszą dziecku od najmłodszych lat (np. lęk

przed ciemnością, lęk przed nieznanym otoczeniem, lęk przed kompromitacją, lęk

Przykłady lektur w oparciu, o które mozna przeprowadzać zajęcia na określony temat:

M. Strzałkowska: „Wiersze, Ŝe aŜ strach” - lęk przed ciemnością

M. Musierowicz: „Bijacz” - agresja

T. Kubiak: „Nadąsany gołąb” - złość

M. Jaworczakowa: „Oto jest Kasia” - zazdrość

F. H. Burnett: „Mała księŜniczka” - radzenie sobie ze smutkiem

J. Korczakowska: „Spotkanie nad morzem” - niepełnosprawność

H. Ch. Andersen: „Brzydkie kaczątko” - brak akceptacji dla „inności”

E. Meyer-Glitza: „Wiadomość od taty” - utrata bliskiej osoby

J. Porazińska: „Szewczyk Dratewka” - pochwała odwagi i sprytu

przed przemocą i agresją)

Rodzice i nauczyciele nie mogą zapominać, Ŝe rozwój dziecka jest procesem samoistnym,

specyficznym dla danej jednostki. W danej grupie wiekowej mogą występować znaczne

róŜnice w rozwoju psychicznym i fizycznym wychowanków, często stając się źródłem ich

wewnętrznego niepokoju. Tę inność kaŜdego z nich naleŜy docenić i uszanować.

Biblioterapia jest metodą, którą intuicyjnie stosuje wiele osób, rodziców i nauczycieli.

Zajęcia biblioterapeutyczne pomagają w rozwoju dzieci i młodzieŜy, przyczyniają się do

integracji osób niepełnosprawnych, nieprzystosowanych społecznie oraz grup

mniejszościowych.

Cały tekst: http://www.zspposada.pl/publikacje/biblioterapia.pdfWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pedagogiczne aspekty pracy z czytelnikiem, słowa, Komunikacja, media, kulturoznawstwo
Biblioterapia 1, słowa, Komunikacja, media, kulturoznawstwo
Telewizja jako medium, słowa, Komunikacja, media, kulturoznawstwo
Dziecko przed telewizorem, słowa, Komunikacja, media, kulturoznawstwo
C.d. globalizacja, słowa, Komunikacja, media, kulturoznawstwo
Gołąbiewski Łukasz - Wydawnictwa, słowa, Komunikacja, media, kulturoznawstwo
Newsweek - Pisanie zrodzone w bólu, słowa, Komunikacja, media, kulturoznawstwo
Słownik terminów redakcyjnych, słowa, Komunikacja, media, kulturoznawstwo
Gatunki dziennikarskie, słowa, Komunikacja, media, kulturoznawstwo
10 kroków do ciekawego tekstu, słowa, Komunikacja, media, kulturoznawstwo
Karta etyczna mediow, słowa, Komunikacja, media, kulturoznawstwo
Manipulacja i perswazja językowa we współczesnej prasie, słowa, Komunikacja, media, kulturoznawstwo
Czytelnictwo - w oparciu o J. Dunin - Pismo zmienia świat, słowa, Komunikacja, media, kulturoznawstw
Betelheim i inne - pkt. 16, słowa, Komunikacja, media, kulturoznawstwo
Socjo - media masowe, słowa, Komunikacja, media, kulturoznawstwo
Pedagogiczne aspekty pracy z czytelnikiem, słowa, Komunikacja, media, kulturoznawstwo
Bajka o nadzieji, PRZEDSZKOLE, PRZEDSZKOLE, bajki terapeutyczne

więcej podobnych podstron