Święto Niepodległości, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2

Pobierz dokument
swieto.niepodleglosci.nauczanie.doc
Rozmiar 34 KB

Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II a

Data: 10.11.2009r.

Ośrodek tematyczny: Nasza ojczyzna

Temat dnia: Święto Niepodległości

Cel główny: Kształtowanie postawy patriotyzmu i budzenie dumy narodowej.

Cele operacyjne:

Uczeń

Metody pracy:

Formy pracy:

Środki dydaktyczne: