Rozwiazanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym w razie negatywnej oceny pracy, kadry-i-awans


ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z NAUCZYCIELEM ZATRUDNIONYM NA PODSTAWIE MIANOWANIA W RAZIE NEGATYWNEJ OCENY PRACY

...................................... .........................., dnia................................

(nazwa przedszkola) (miejscowość i data)Pani /Pan

............................................................

(imię i nazwisko nauczyciela)

............................................................

(stanowisko nauczyciela)

w ..........................................................

(nazwa przedszkola)

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) rozwiązuję z Panią/Panem stosunek pracy z dniem .......................................................... za uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniem od dnia .................................................................. .


Rozwiązanie stosunku pracy następuje z powodu uzyskania negatywnej oceny pracy.


Jednocześnie informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w ............................................................................., w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

………......................................................

(podpis i pieczęć dyrektora przedszkola)

portalPRZEDSZKOLNY.plWyszukiwarka

Podobne podstrony:
casy nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, KADRY I PŁACE
Zawiadomienie zwiazku zawodowego o zamiarze wypowiedzenia stosunku pracy, kadry-i-awans
Rozwiazanie stosunku pracy w zwiazku z uzyskaniem negatywnej oceny pracy, kadry-i-awans
Rozwiazanie stosunku pracy w razie czasowej niezdolnosci do pracy, kadry-i-awans
Rozwiazanie stosunku pracy w razie czesciowej likwidacji przedszkola, kadry-i-awans
Rozwiazanie stosunku pracy z powodu czasowej niezdolnosci do pracy spowodowanej choroba, kadry-i-awa
Sposoby nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, Prawo Pracy
ROZWIAZYWANIE STOSUNKÓW PRACY Z PRZYCZYN ZAKŁADU, PRAWO PRACY
02# 2 Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem stosunku pracy
ZMIANA DO USTAWY ZASAD ROZWIĄZYWANIA STOSUNKÓW PRACY Z PRACOWNIKAMI Z PRZYCZYN ZAKŁADU PRACY
Rozwiązanie stosunku pracy z winą i bez winy pracownika
Ustaw o szczególnych sposobach rozwiazywania stosunku pracy
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy
Rozwiązanie stosunku pracy, stosunek pracy rodzaje umów o prace
rozwiazanie stosunku pracy, studia prawnicze, 4 rok, Prawo Pracy
Sposoby rozwiązywania stosunku pracy z uwzględnieniem okresów wypowiedzenia oraz okresów na poszukiw
ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY-referat, Różne Dokumenty, MARKETING EKONOMIA ZARZĄDZANIE
Rozwiązanie stosunku pracy

więcej podobnych podstron