4. Leki przeciwpadaczkowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4


Leki przeciwpadaczkowe

Celem leczenia farmakologicznego jest zlikwidowanie napadów i zapobieganie im.

Leki muszą być stosowane przez długi czas. Dawki ustala się indywidualnie przez stopniowe zwiększanie ilości podawanego leku, aż do ustąpienia napadów.

Leczenie nieregularne jest nieskuteczne. Gwałtowne odstawienie leków grozi zawsze wystąpieniem napadu padaczkowego.

Preparaty:

  1. Pochodne Hydantoiny:

Działanie:

Preparat:

Fenytoina - „Phenytoinum”, „Phenydantin”

  1. Barbiturany

Fenobarbital - „Luminal”

Benzobarbital - „Benzonal”

Metylofenobarbital - „Prominalum”

  1. Pochodne Benzodiazepiny:

Preparaty:

Diazepam - „Relanium”

Działa:

przeciwlękowo, uspokajająco i przeciwdrgawkowo. Działa ośrodkowo kojąco. Zmniejsza napięcie mięśni szkieletowych. Ułatwia zasypianie. Zmniejsza pobudliwość, drażliwość i agresywność.

Mechanizm działania:

Hamuje ogniska drgawko-rodne i rozprzestrzenianie się nieprawidłowych pobudzeń w mózgu. Hamuje odruchy polisynaptyczne w rdzeniu kręgowym oraz aktywność tworu siatkowatego.

Zastosowanie:

Działania niepożądane:

Interakcje:

Klonazepam - „Clonazepam”, „Rivotrin”

Karbamazepin - „Amizepin”

  1. Pochodne mocznika

Preparaty:

Primidon - „Mizodin”

Trimetadion - „Tioksal”

  1. Kwas walproinowy i jego pochodne

Dipronal, Depamid, Convulex

  1. Inne leki

Acetazolamid - „Diuramid”

Jest sulfonamidem działającym moczopędnie. Powoduje zakwaszenie ustroju i podwyższa próg pobudliwości neuronów OUN.

Sultiam - „Ospolot”

Sulfonamid o działaniu przeciwdrgawkowym.

Klometiazol - „Hemineurine”

Lek stosowany w leczeniu stanu padaczkowego.

Leki stosowane w stanie padaczkowym:

40-100 ml 0,8% roztworu - do ustąpienia drgawekWyszukiwarka

Podobne podstrony:
5. Leki przeciwparkinsonowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
1. Leki przeciwbólowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
Narkotyczne i nienarkotyczne leki przeciwbólowe, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia
3. LEKI PSYCHOTROPOWE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
3. LEKI ANTYALERGICZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 5
6. LEKI ANTYARYTMICZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 2
1. LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE I FIBRYNOLITYCZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
2. Leki przeciwkrwotoczne i moczopędne, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
1. LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE I FIBRYNOLITYCZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
8. LEKI MIEJSCOWO ZNIECZULAJĄCE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
11. LEKI WPŁYWAJĄCE NA ZAKOŃCZENIA RUCHOWE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
4. LEKI STOSOWANE W DYCHAWICY OSKRZELOWEJ, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
10. LEKI ZNIECZULENIA OGÓLNEGO, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
3. Leki hamujące agregacje płytek krwi, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 2
1. Glikozydy nasercowe i inne leki działające inotropowo dodatnio, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGI
4. LEKI BETA - ADRENOLITYCZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 2
8. LEKI MIEJSCOWO ZNIECZULAJĄCE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
leki tel, Ratownicto Medyczne, Farmakologia

więcej podobnych podstron