Wyjaśnij na czym polega tzw. kwestia homerycka, P-Ż


Wyjaśnij na czym polega tzw. "kwestia homerycka", ("problem homerycki") ?

Kwestia homerycka to nazwa sporu uczonych, toczonego przez stulecia, a dotyczy autorstwa Iliady i Odysei. W XVII w. zakwestionowano istnienie Homera, a powstała hipoteza, iż oba eposy są wytworem wędrownych śpiewaków, później że był to przekaz ustny spisany dopiero w XI wieku pne. a w XIX w. uczeni spierali się, czy oba eposy napisał jeden twórca, czy miały one różnych autorów. Starożytni byli peweni co do istnienia Homera - nazywali go "poetą". O autorze najstarszych dzieł literatury europejskiej - Iliady i Odysei - wiemy niewiele. Domyślamy się, że ojczyzną ich twórcą była Azja Mniejsza, u jej wybrzeży, w części północnej, leżała troja, a oblężenie Ilionu ( Troi ) związane jest z kolonizacją plemion greckich. Homer prawdopodobnie żył na przełomie XIX i VIII w. pne., pochodzi z Chios. Starożytni nie mieli wątpliwości, że Homer istniał i mówili o nim poprostu poeta. Przekazali też sporo jego "biografii" pełnych fantastycznych opowieści o boskim pochodzeniu autora Iliady, a słynny dwuwiersz mówi o kulcie poety.

W przekazach starożytncyh pewne jest tylko imię Homer, co dosłownie znaczy "ślepiec" lub "zakładnik". Istnienie Homera zakwestionowano już w XVII w. we Francji, wywodząc Iliadę i Odyseję z twórczości wędrownych śpiewaków. Później wysunięto tezy, że epopeje Homera powstały w X w. pne. jako twórczość ustna a spisane zostały dopiero w VI w. pne. w Atenach. Przez cały wiek XIX trwał spór między badaczami utrzymującymi, że Iliada i Odyseja są zbrodniami poematów różnych autorów, z uczonymi opowiadającymi się za autorstwem jednosobowowym. We współczesnej nauce przeważa pogląd, obydwa eposy swtorzył jeden genialny poeta, ustalono też, że najpierw powstała Iliada, znacznie później Odyseja.

Zatem przemawiają następujące argumenty :

- poematy Homeryckie ukaują świat typowo dworski

- obydwie epopeje są niezwykle dojrzałe artystycznie

- zawartość kompozycyjna olbrzymich dział ( Iliada 15 tyś. wierszy, Odyzeja 12 tyś. wierszy ).Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wyjaśnij na czym polegała tragiczna wizja świata w „Antygonie’’ Sofoklesa, I 1
152 Wyjasnij na czym polega ropoznanie czasteczkowe
NA CZYM POLEGA SYNDROM POABORCYJNY, 5 - SYNDROM POSTABORCYJNY
48 Na czym polega różnica między zmiennymi Lagrangea i zmiennymi Eulera
Laboratorium 1, Na czym polega chaining w JavaScript
Na czym polegała hybrydalność polskiego oświecenia, oświecenie(3)
104 Na czym polega Umowa z Schengenid745
na czym polega chip tuning
Procedury?dania sprawoazdania finansowego (na czym polega procedura wiarygodności, zgodności…)x
Na czym polega rozchodzenie się?li dźwiękowej
Na czym polega metoda Vojty
Na czym polega metoda chromatografii bibułowej, kosmetologia, chemia kosmetyczna
Na czym polega i jaką funkcję pełni poetyzacja rzeczywistości w Panu Tadeuszu
Na czym polegała przedstawiona przez D Hume’a krytyka konieczno¶ci zwi±zków przyczynowych
Na czym polega indukcja?dukcyjna kolumny
Na czym polega specyfika Potopu jako powieści historycznej

więcej podobnych podstron