BIZNES PLAN ZAŁOŻENIA WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW - praca magisterska


BIZNES PLAN ZAŁOŻENIA WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW

Spis treści

Wstęp……………………………………………………………………………...…….3

 1. Podstawy teoretyczne tworzenia biznes planu……………………………………5

  1. Idea i budowa biznes planu……………………………………………...………5

  2. Przedstawienie form prawnych rekomendowanych dla działalności specjalizujących się w wynajmie pojazdów……………………………………10

  3. Wskaźniki niezbędne do oszacowania rentowności rozpoczęcia działalności...18

 1. Cele i opis przedsięwzięcia………………………………………………………..30

  1. Przedstawienie firmy…………………………………………………………...30

  2. Sformułowanie misji, wizji oraz strategii firmy………………………………..32

  3. Wyznaczenie głównych i pobocznych celów…………………………………..33

 1. Biznes plan dla wypożyczalni samochodów……………………………………..34

  1. Opis świadczonych usług oraz zasad przyjętych w wypożyczalni…………….34

  2. Analiza i identyfikacja rynku docelowego……………………………………..39

  3. Plan marketingowy……………………………………………………………..49

  4. Analiza szans i zagrożeń firmy………………………………………………...62

  5. Ramowy plan wykonawczy……………………………………………………66

Zakończenie……………………………………………….…………………………..67

Bibliografia……………………………………………………………………………69

Netografia……………………………………………………………………………..70

Spis rysunków…………………………………………………………………………71

Spis tabel………………………………………………………………………………72

Spis wykresów…………………………………………………………………………73

Załączniki……………………………………………………………………………...74Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
biznes plan 1a, SZKOŁA, SZKOŁA, PRACA LICENCJACKA, notatki
Biznes plan - praca zaliczeniowa, Studia - materiały, semestr 7, Zarządzanie, Marketing, Ekonomia, F
misja firmy praca licencjacka aktualna, biznes plan - jak pisać i gotowe przykłady, biznes plan
Praca dypl. biznes plan, biznes plan - jak pisać i gotowe przykłady, biznes plan
Biznes plan Praca zaliczeniowa sem IV C D. Klonowski, pliki zamawiane, edukacja
Biznes Plan-Praca Marketing, WSTĘP
praca biznes,plan
praca magisterska(1) plan marketingowy LHKKWL4FVCXX5R6I2WDUPZPTAHEW42YRTP54PLY
Biznes plan Gospodarstwo agroturystyczne ada, Dokumenty praca mgr
Biznes plan - praca zaliczeniowa, Studia - materiały, semestr 7, Zarządzanie, Marketing, Ekonomia, F
biznes plan (31 stron) (2)
praca magisterska Akty kończące ogólne postępowanie administracyjne
praca-magisterska-a11406, Dokumenty(2)

więcej podobnych podstron