zestawy opracowane eko, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Ekologia lądowa

Pobierz dokument
zestawy.opracowane.eko.ochrona.srodowiska.doc
Rozmiar 29 KB

Zestaw 1

1.Zespół roślinny- jest to naturalne zbiorowisko roślinne o charakterystycznym gatunkowym i charakterystycznej kombinacji gatunków. Szczególnie ważną rolę odgrywają tzw. gatunki charakterystyczne występujące wyłącznie w tym zespole.kohorty siewek- jednowiekowe siewki wykiełkowane w jednakowym czasie geofity- byliny posiadające pączki odnawiające, które zimują na organach podziemnych np. bulwach, kłączach, cebulach i korzeniach terofity- roślina przechodząca cały cykl rozwojowy (od wykiełkowania z nasienia do wydania własnych nasion) w ciągu jednego okresu wegetacyjnego, później ginącasiedlisko- zespół czynników abiotycznych, niezależnych od biocenozy, które panują w określonym miejscu, działających na rozwój poszczególnych gatunków, ich populację lub biocenozę cespityzacja degeneracja fitocenozy leśnej, silny rozwój runa trawiastego z jednoczesnym ograniczeniem gatunków, a zwłaszcza roślin dwuliściennych. Jest reakcją zbiorowiska na wypas, wydeptywanie, mechaniczną uprawę gleby. Myrmekochoria- roznoszenie nasion roślin przez mrówki, jeden z rodzajów zoochorii. środowisko antropogeniczne- obszar, na którym w wyniku działań człowieka doszło do zniszczenia pierwotnego ekosystemu. Jego miejsce zajęły nowe siedliska i biocenozy. Rozwój biocenoz przebiega w wyniku spontanicznej sukcesji lub wspomagany przez człowieka.

2.Degeneracja - proces odkształceń w strukturze i zaburzenie w funkcjonowaniu zbiorowiska występujący mozaikowo lub pasowo, nie obejmujący naraz całego zbiorowiska w granicach biochory. Regeneracja- proces odbudowy struktury i funkcji zbiorowiska które uległo degeneracji. Regeneracja zachodzi za pomocą propagul (nasion i organów wegetatywnych) pochodzących z tego samego środowiska.

3. ChSC(Ass.) = ChAss. + ChAll. + ChO. + ChCl. + D + Comp , ChAss. - gatunki charakterystyczne danego zespołu

ChAll. - gatunki charakterystyczne związku zespołów, do którego należy dany zespół, ChO. - gatunki charakterystyczne rzędu zespołów, ChCl. - gatunki charakterystyczne klasy, D - gatunki wyróżniające, Comp. - gatunki towarzyszące o co najmniej IV lub V stopniu stałości.

4. półnaturalne- zbudowane z większości z gatunków rodzimych, nie wykazuje stosunku redukcyjnego do innych komponentów środowiska; synantropijne- z gat. Rodzimych z małą ilością obcych zajmują miejsca nowopowstałe; segetalne- chwasty jednoroczne,2,byliny towarzyszące uprawom ogrodowym;ruderalne- byliny porastające obrzeża zabudowań; ksenospontaniczne- z gat. obcych z małą ilością miejscowych zajmują środ. przekształcone.

5. X ilość.= liczymy średnią z pierwszych cyfr średnią(+=0,5); śred. Pok.%- też pierwsza cyfra 1=5%, 2-17,5%, 3-37,5%, 4- 62,5%, 5- 87,5%; współczynnik pokrycia gat.: Suma śred. Pok.% / liczba zdjęć w tabeli.

Zestaw 2

1.Zbiorowisko roślinne- podstawowa jednostka organizacji roślinności tworzona poprzez ekologicznie zorganizowaną wspólnotę życiową różnych gatunków roślin, Sukcesja pierwotna- sukcesja ekologiczna rozpoczynającą się od zasiedlenia terenu pustego, np. nagich skał, lawy, nowej piaszczystej wydmy powierzchni nagiego gruntu, pozbawionego swojej roślinności. Zespół roślinny- jest to naturalne zbiorowisko roślinne o charakterystycznym gatunkowym i charakterystycznej kombinacji gatunków. Szczególnie ważną rolę odgrywają tzw. gatunki charakterystyczne występujące wyłącznie w tym zespole. Biochora-przestrzeń, którą zajmuje jedna, konkretna fitocenoza. Zbiorowisko segetalne- rosną tu chwasty jednoroczne lub dwuletnie, rzadziej byliny, które towarzyszom uprawom ogrodowym w środowisko miejskim.

2. Zdjęcie fitosocjologiczne jest podstawową metodą badania zbiorowisk roślinnych składa się z dwóch części- główki zawierającej informacje: nr zdjęcia, datę, lokalizację, autor oraz części właściwej zawierającej właściwy przedmiot badań.

3. 4- ilościowość 50-75%, 4(to drugie)- średnio duże skupienia, •-roslina dobrze rozwinięta, regularnie przechodząca przez cykl rozwojowy

4- Monotypizacja, Fruticetyzacja, Juwenalizacja, Neofityzacja, Pinetyzacja, Cespityzacja- degeneracja fitocenozy leśnej, silny rozwój runa trawiastego z jednoczesnym ograniczeniem gatunków, a zwłaszcza roślin dwuliściennych. Jest reakcją zbiorowiska na wypas, wydeptywanie, mechaniczną uprawę gleby. 5. X ilość.= liczymy średnią z pierwszych cyfr średnią(+=0,5); śred. Pok.%- też pierwsza cyfra 1=5%, 2-17,5%, 3-37,5%, 4- 62,5%, 5- 87,5%; współczynnik pokrycia gat.: Suma śred. Pok.% / liczba zdjęć w tabeli.


Pobierz dokument
zestawy.opracowane.eko.ochrona.srodowiska.doc
Rozmiar 29 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zestawy eko, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Ekologia lądowa
yt7gyuyh, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Ekologia lądowa
WYKŁADY ekologia lądowa, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Ekologia lądowa
WYKŁADY ekologia lądowa 1, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Ekologia lądowa
Zagadnienia do opracowania prezentacji, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Urządzenia atmosfery
botanika przykladowe zestawy, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Botanika
Zestawy Egzaminacyjne - Biochemia 01, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Agroekologia
biotechnologia opracowanie, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Biotechnologia środowiskowa
OPRACOWANIE próchnica st, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Gleboznawstwo
Zestawy, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Ekofizjologia
wykady ekologia ldowa, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Ekofizjologia
CHEMIA FIZYCZNA- spektrografia sc, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Chemia
Natura 2000 a autostrada A1, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Natura 2000
113MOJA, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
CHEMIA FIZYCZNA-Proces analityczny sc, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Chemia

więcej podobnych podstron