PYTANIA ZIP automatyka, Semestr 5, Automatyzacja i robotyzacja procesu produkcji


PYTANIA

 1. Zdefiniować pojęcie automatyzacji i omówić jej właściwości

 2. Rodzaje automatyzacji

 3. Zdefiniować pojęcia elementu i układu automatyki

 4. Omówić różnicę między otwartym i zamkniętym elementarnym układem automatyki

 5. Podać schemat blokowy układu automatycznej regulacji - omówić działanie

 6. Opisać sposoby łączenia elementów w układach blokowych przedstawiających działanie układów automatyki

 7. Opisać czwórnik bierny RLC jako element automatyki

 8. W jakim celu stosuje się transmitancję Laplace'a - omówić sposób wyznaczania

 9. Co to są charakterystyki częstotliwościowe i w jakim celu się je wyznacza

 10. Jakich informacji o układzie dostarcza transmitancja operatorowa

 11. Empiryczny sposób wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych

 12. Teoretyczny sposób wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych

 13. Co to jest charakterystyka statyczna - sposób wyznaczania. Pojęcie punktu pracy, linearyzacja

 14. Zdefiniować pojęcie właściwości dynamicznych układu

 15. Omówić sygnały próbne stosowane w automatyce

 16. Zdefiniować pojęcie statyczności układu

 17. Omówić konsekwencje periodyczności obiektu regulacji dla jakości regulacji

 18. Zdefiniować pojęcie stabilności układu

 19. Podać warunek stabilności układu ( nie kryteria)

 20. Kryterium Hurwitz'a

 21. Kryterium Nyquista

 22. Kryterium Michajłowa

 23. Zdefiniować pojęcia sterowalności i obserwowalności

 24. Omówić, z punktu widzenia automatyki, człony elektryczne zasilające i przesyłowe

 25. Omówić elementy RLC (ich możliwy wpływ na układ automatycznej regulacji)

 26. Omówić, z punktu widzenia automatyki, człony hydrauliczne zasilające i przesyłowe

 27. Omówić, z punktu widzenia automatyki, człony pneumatyczne zasilające i przesyłowe

 28. Zdefiniować pojęcie członu pomiarowego - omówić budowę

 29. Omówić sposoby pomiaru pośredniego i bezpośredniego wielkości fizycznej

 30. Z czego wynika dokładność pomiaru

 31. Co to jest i jak określić dokładność przyrządu pomiarowego

 32. Omówić przyczyny występowania błędów dodatkowych

 33. Czym różni się aparatura laboratoryjna od przemysłowej

 34. Porównać wady i zalety mierników cyfrowych i analogowych

 35. Co to jest i do czego służy rejestrator (budowa)

 36. Pomiar temperatury za pomocą termometrów nieelektrycznych

 37. Pomiar temperatury za pomocą termometrów elektrycznych

 38. Wymienić zjawiska fizyczne wykorzystywane do pomiaru temperatury

 39. Wymienić i opisać znane typy bramek logicznych

 40. Z jakich typów układów składają się urządzenia cyfrowe (omówić)

 41. Podać sposoby przedstawiania funkcji układów kombinacyjnych

 42. Jakie zadania spełnia w układzie regulator

 43. Omówić ogólną budowę regulatora

 44. Wady i zalety regulatorów bezpośredniego działania

 45. Zasady regulacji dwustawnej (przebiegi)

 46. Regulator typu PID

 47. Wymienić elementy składowe układów zabezpieczeń, blokad i sygnalizacji

 48. Zdefiniować awaryjne stany pracy urządzeń elektrycznych

 49. Wymienić elementy zabezpieczające przed zwarciem (omówić zasadę działania)

 50. Wymienić elementy zabezpieczające przed przeciążeniem (omówić zasadę działania)

 51. Wymienić elementy zabezpieczające przed porażeniem obsługi (omówić zasadę działania)

 52. Wymienić i omówić funkcje układów sygnalizacji

 53. Omówić rodzaje blokad (cel stosowania)

 54. Narysować schemat sterowania stycznika

 55. Metody badania układu automatycznej regulacji. Z jakich elementów powinien składać się układ automatycznej regulacji ?

 56. Narysować schemat blokowy układu regulacji temperatury

 57. Jakie znasz sposoby zabezpieczania aparatury przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, czy aparatura automatyki może być instalowana na wolnym powietrzu

 58. Czy stosując w obiekcie zamiast jednego grzejnika dwa, przy niezmienionej zainstalowanej mocy można zmniejszyć oscylacje temperatury. Zaproponować układ sterowania który to umożliwi

 59. Co trzeba wiedzieć o obiekcie aby dobrać do niego regulator

 60. Porównać pojęcia: czujnika, członu pomiarowego, miernika i regulatora

 61. W jakim celu stosuje się komputerowe sterowanie pomiarem

 62. Czym różni się praca regulatora przy sterowaniu ręcznym i automatycznym

 63. Jaką rolę pełni robot przemysłowy - podział robotów

64. Pozostałe zagadnienia objęte w ramach wykładu i ćwiczeńWyszukiwarka

Podobne podstrony:
pytania na egzamin- automaty, Semestr 5, Automatyzacja i robotyzacja procesu produkcji
sprawko-badanie silnika(1), Semestr 5, Automatyzacja i robotyzacja procesu produkcji
Sprawozdanie Badanie elementów przełączających i czujników przesunięć(1), Semestr 5, Automatyzacja i
automatyka egzam, Semestr 5, Automatyzacja i robotyzacja procesu produkcji
sprawko arduino(1), Semestr 5, Automatyzacja i robotyzacja procesu produkcji
Sprawozdanie Badanie silnika indukcyjnego trójfazowego – klatkowego(1), Semestr 5, Automatyzacja i r
sprawko ćw 5 Układy blokowe, Semestr 5, Automatyzacja i robotyzacja procesu produkcji
Ściąga automatyka(1), Semestr 5, Automatyzacja i robotyzacja procesu produkcji
c3 przelaczenia przesuniecia, Semestr 5, Automatyzacja i robotyzacja procesu produkcji
automatyka egzam 2, Semestr 5, Automatyzacja i robotyzacja procesu produkcji
Rozwiazanie, Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
strony inter, ZiIP Politechnika Poznańska, Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych - BULA
Styczniki(1), Akademia Morska w Szczecinie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (I-IV), Automatyzacja
Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Automatyzacja i robotyzacja proces
sciaga roboty, Automatyka i Robotyka, Semestr II, Podstawy Robotyzacji Procesów Produkcji
sciaga roboty1, Automatyka i Robotyka, Semestr II, Podstawy Robotyzacji Procesów Produkcji
Pytania-laborki, Automatyka i Robotyka, Semestr 5, Odlewnictwo, kolos lab
Pytania z PKM, Automatyka i Robotyka, Semestr 5, PKM, pytania

więcej podobnych podstron