zagadnienia romantyzm, POLONISTYKA, II ROK SEMESTR ZIMOWY, HLP II ROK, romantyzm


Historia literatury polskiej - romantyzm
Zagadnienia do egzaminu

1. Periodyzacja literatury okresu romantyzmu, cezury wewnętrzne, przemiany literatury przed i po powstaniu listopadowym
2. Romantyczny synkretyzm gatunkowy, formy wypowiedzi romantycznych
3. Romantyczna filozofia: natury, historii
4. Problemy romantycznej egzystencji: miłość, śmierć, uwięzienie w egzystencji, samotność, jednostka a zbiorowość...
5. System romantycznych opozycji
6. Przemiany bohatera romantycznego
7. Romantyzm wobec: średniowiecza, baroku, sarmatyzmu, Szekspira
8. Ironia i groteska jako kategorie estetyczne i światopoglądowe
9. Romantyczne pojęcie mitu. Mity początku w twórczości romantyków
10. Regionalizm romantyczny
11. Frenezja jako kategoria estetyczna i światopoglądowa
12. Romantyczne koncepcje rewolucji
13. Koncepcje poety-wieszcza i literatury narodowej
14. Ludowość romantyczna i jej odmiany
15. Poezja krajowa
16. Proza romantyczna
17. Norwid wobec romantyzmu
18. Orientalizm romantyczny
19. Bóg i romantyczne reinterpretacje Biblii
20. Schemat biografii bohatera romantycznego

1. Wymień pięć tytułów wierszy C.K. Norwida. (5 pkt)
2. Gdzie występowały te postaci: (i tu pięć imion z różnych dzieł, proste).
(5 pkt)
3. Jak rozumiesz słowa M. Mochnackiego zawarte w "Literaturze polskiej wieku XIX": "Naród przez literaturę musi uznać się w swoim jestestwie".
(10 pkt)
4. Wypisz i streść trzy dowolne teksty literackie. (5 pkt)
hehe, pytanie banalne, ale jest haczyk... trzeba było opisać teksty z "listy lektur nieobowiązkowych"
5. Wypisz trzy tytuły opracowań. (5 pkt)
j.w. czyli wystarczyło zerknąć na "bonusową" listę,
6. Ironia romantyczna, poparta wybranymi przykładami. (30 pkt)
A to pytania z poprawki:
trzy pytania ("Ocena narodu w 'Księgach pielgrzymstwa i narodu polskiego' Mickiewicza i 'Anhellim' Słowackiego"; "Ukraina romantyków" i "Rola stylizacji biblijnej w tekstach romantycznych")Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Czarne Kwiaty, POLONISTYKA, II ROK SEMESTR ZIMOWY, HLP II ROK, romantyzm
Czarne Kwiaty, POLONISTYKA, II ROK SEMESTR ZIMOWY, HLP II ROK, romantyzm
Język komunikowania politycznego Zagadnienia egzaminacyjne., Politologia UMCS - materiały, V Semestr
staff, Polonistyka, II rok, HLP, 2. Pozytywizm i Młoda Polska
zagadnienia z wykładów1, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY PSYCHOLOGII REKLAMY, opracowania
NOWOTWORY CZ. III, IV rok Lekarski CM UMK, Patomorfologia, patomorfologia, ćwiczenia, semestr zimowy
HLPR uzup, Uczelnia, Filologia polska, II rok, semestr I, Praca semestralna semestr - zimowy
streszczenie- postawy, Psychologia, Psychologia I rok, semestr zimowy, Wprowadzenie do psychologii-
zagadnieniazip 2 kolokwium semestr zimowy, Politechnika Poznańska ZiIP, I semsetr, NOM, II koło
POPIOŁY, Polonistyka, II rok, HLP, 2. Pozytywizm i Młoda Polska
NOWOTWORY CZ. I, IV rok Lekarski CM UMK, Patomorfologia, patomorfologia, ćwiczenia, semestr zimowy,
zagadnienia egzaminiacyjne KONSTA, PRAWO, ROK 3, Prawo ROK II - semestr I, P.konst
patomorfa, IV rok Lekarski CM UMK, Patomorfologia, patomorfologia, ćwiczenia, semestr zimowy, 3 rok,
I r. II stopnia SM dzienne (semestr zimowy), stosunki międzynarodowe 1 rok
FIODOR DOSTOJEWSKI - BRACIA KARAMAZOW, POLONISTYKA, II rok, LP romantyzm
II rok dzienniczek ucznia semestr zimowy

więcej podobnych podstron