SZTYWNY KURS WALUTOWY dostosowania, Studia, II stopień, I semestr, Polityka pieniężna


SZTYWNY KURS WALUTOWY

PROCESY DOSTOSOWAWCZE

N.K.W

0x08 graphic
E

0x08 graphic
D1

0x08 graphic
0x08 graphic
S0

0x08 graphic
(1)

0x08 graphic
0x08 graphic
D0 (2) S1 S2

0x08 graphic
0x08 graphic
E1

0x08 graphic
0x08 graphic
(3)

(A)

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
E0

0x08 graphic
E2

0x08 graphic
0x08 graphic
M M

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

MS

0x08 graphic

O MD; MS

D - aktywa krajowe S - aktywa zagraniczne

  1. - wzrost popytu na aktywa krajowe (A - aprecjacja E0 - E1)

(2), (3) - interwencja: wzrost podaży aktywów - powrót do poziomu kursu E0, lecz „skutek uboczny” - wzrost podaży pieniądza krajowegoWyszukiwarka

Podobne podstrony:
5 INSTRUMENTY ANALIZY FINANSOWEJ, STUDIA, studia II stopień, 1 semestr MSU FiR 2011 2012, Analiza Sp
examprobny, STUDIA, studia II stopień, 3 semestr MSU FiR 2012 2013, PODSTAWY AUDYTY WEWNĘTRZBEGO, Po
bankowosc test 4 str, STUDIA, studia II stopień, 1 semestr MSU FiR 2011 2012, Bankowośc II
test prawo finansowe, STUDIA, studia II stopień, 4 semestr MSY FiR 2012 2013, prawo finansowe, prawo
761.FINANSE PUBLICZNE, STUDIA, studia II stopień, 4 semestr MSY FiR 2012 2013, prawo finansowe
764.FINANSE SAMORZADU TERYTORIALNEGO, STUDIA, studia II stopień, 4 semestr MSY FiR 2012 2013, prawo
BANKOWOSC II-przukładowy egz, STUDIA, studia II stopień, 1 semestr MSU FiR 2011 2012, Bankowośc II
763.ZARZADZANIE FINANSAMI JST, STUDIA, studia II stopień, 4 semestr MSY FiR 2012 2013, prawo finanso
POLITYKA PIENIĘŻNA, FIR II UG, I semestr, polityka pienieżna
zif sciaga, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr I, Zarządzanie instytucjami finansowymi
bank centralna, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr I, Bankowość Centralna i Polityka Pienię
Polityka pieniężna, STUDIA, studia II stopień, studia II st Finanse i Rachunkowość 1 semestr, 01s po
rz-wyk1, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr II, Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwe
5.Internet i technologie cyfrowe jako wymiary zróżnicowania społecznego- zróżnicowanie, Studia, Prac
zif pytania, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr I, Zarządzanie instytucjami finansowymi
pomniejszone, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr I, Bankowość Centralna i Polityka Pieniężn

więcej podobnych podstron