Filozoficzne podstawy etyki pielęgniarskiej, Pielęgniarstwo licencjat AWF, Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki


Filozoficzne podstawy etyki pielęgniarskiej

S. Kowalczyk wymienia podstawowe modele etyki, które mogą stanowić podstawy teoretyczne dla etyki pielęgniarskiej. Są nimi:

Literatura obowiązująca.

Etyka w pracy pielęgniarskiej. Red. I. Wrońska, J. Mariański. Lublin2002 s. 39 - 61.

Literatura uzupełniająca

V. Frankl. Homo patiens. Warszawa 1984.

M. Gogacz. Ku etyce chronienia osób. Warszawa 1991.

T. Kotarbiński. Medytacje o życiu godziwym. Warszawa 1967.

K. Wojtyła. Elementarz etyczny. Wrocław 1991.

K. Wojtyła. Osoba i czyn. Kraków 1969.

S. Kowalczyk. Człowiek i prawo moralne. „Pielęgniarstwo 2000”, 1999, nr 2 s.10 - 16.

K. Kalina. Akuszerka dusz. Opieka duchowa nad umierającymi. Warszawa 2001.

Dr n. hum. Urszula Krzyżanowska - ŁagowskaWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Filozofia podmiotu, Pielęgniarstwo licencjat AWF, Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki
Etyka pielęgniarswa jako nauka normatywna, Pielęgniarstwo licencjat AWF, Filozofia i etyka zawodu pi
Człowiek jako podmiot morlności, Pielęgniarstwo licencjat AWF, Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki
Filozoia jako nauka, Pielęgniarstwo licencjat AWF, Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki
Odpowiedzilność zawodowa pielęgnirek, Pielęgniarstwo licencjat AWF, Filozofia i etyka zawodu pielęgn
Składniki Kodeksów, Pielęgniarstwo licencjat AWF, Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki
zasady etyczne zawodu piel, Pielęgniarstwo licencjat AWF, Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki
Aksiologia pielegniarstwa, Pielęgniarstwo licencjat AWF, Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki
Egzystencjalizm, Pielęgniarstwo licencjat AWF, Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki
humanizm, Pielęgniarstwo licencjat AWF, Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki
Filozofia medycyny, Pielęgniarstwo licencjat AWF, Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki
Personalizm, Pielęgniarstwo licencjat AWF, Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki
Prawa człowieka, Pielęgniarstwo licencjat AWF, Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki
Filozofia podmiotu, Pielęgniarstwo licencjat AWF, Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki
Filozofia!!!!!!!!!!!!!, studia, FILOZOFIA I ETYKA ZAWODU PIELĘGNIARKI, Notatki
Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki, pielęgniarstwo, Pielegniarstwo lic PWSZ, Filozofia
etyka 1, filozofia i etyka zawodu pielęgniarstwa
FILOZOFIA!, studia, FILOZOFIA I ETYKA ZAWODU PIELĘGNIARKI

więcej podobnych podstron