FIZYKOTERAPIA TEST w, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Fizykoterapia, testy, fizyko D


I semestr

1. Ośrodek termoregulacji znajduje się w:

  1. przysadce

  2. podwzgórzu

  3. śródmózgowiu

  4. moście Varola

2. O czym mówi prawo Dastre - Morata:

a) każde ciało o temp. Wyższej od zera bezwzględnego jest źródłem promieniowania elektromagnetycznego

b) jest to zasada mówiąca o tym, że równocześnie ze zwężeniem powierzchownych naczyń krwionośnych dochodzi też do rozszerzenia naczyń narządów wewnętrznych

( wyjątek - naczynia zaopatrujące nerki, śledzione i mózg)

c) długość fali promieniowania emitowanego przez ogrzane ciało jest odwrotnie proporcjonalna do jego temperatury bezwzględnej

3. Parafina podczas stygnięcia:

a) zmniejsza swoją objętość o 10-20% (wywierając w ten sposób ucisk)

b) zwiększa swoją objętość

c) nie zmienia swojej objętości

d) to zależy od rodzaju parafiny

4. Mechanizm regulacji cieplnej organizmu obserwowany podczas ekspozycji na niskie temperatury polegający na okresowym, cyklicznym zwężaniu i rozszerzaniu się naczyń powiechownych to tzw.:

a.) prawo Dastre- Monta

b.) zasada Miki

c.)fala Lewisa

d.) prawo Grotthusa- Drapera

5. Co ozacza litera „R” w zasadzie PRICE MM:

a.) reaction

b.) relax

c.) rainbow

d.) rest

6. Promieniowanie podczerwone dzielimy na IR-A, IR-B, IR-C długości poszczególnych fal wynoszą:

a.) IR-A- 770-1500nm ; IR-B- 1500-4000nm ; IR-C - 4000-15000 nm

b.) IR-A- 770-1500mm ; IR-B- 1500-4000mm ; IR-C - 4000-15000 mm

c.) IR-A- 4000-15000 nm ; IR-B- 1500-4000nm ; IR-C -770-1500nm

d.) IR-A - 500nm ; IR-B- 900nm ; IR-C - 1000nm

7. Rumień cieplny:

a.) występuje po zastosowaniu prądu galwanicznego

b.) jest jednolity, pojawia się ok. 12 h po zabiegu

c.) występuję w trakcie naświetlania, zaczerwienienie skóry jest plamiste, zanika po 1-2h od zakończenia naświetlenia

d.) może utrzymywać się nawet przez kilka dni

8. W następstwie napromienienia skóry promieniami nadfioletowymi dochodzi do jej brunatnego przebarwienia zwanego:

a.) arthropoda

b.) pigmentacja

c.) melanizacja

d.) opalenizna

9. Promieniowanie laserowe wykazuje charakterystyczne cechy odróżniające je od zwykłego promieniowania, do tych cech należą:

a.) spójność, monochromatyczność, równoległość, intensywność

b.) nie różni się od zwykłego promieniowania

c.) spójność, koherentność, monochromatyczność

d.) żadne z powyższych

10. Prąd stały cechuje:

a.) stały kierunek przepływu prądu

b.) stała wartość natężenia

c.) stała częstotliwość

d.) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

11. Dawki ultradźwieków stosowane w fizykoterapia mieszczą się w zakresie:

a.) od 0,05 do 2,0 W/ cm2

b.) od 2,0 do 5,0 W/cm2

c.) od 0,5 do 1 W/cm2

d.) od 5 do 7 W/cm2

II SEMESTR

12. Prąd Traberta to:

a.) prąd jednokierunkowy o trójkątnym impulsie

b.) prąd jednokierunkowy o prostokątnym impulsie

c.) prąd o zmiennym kierunku o trójkątnym impulsie

d.) żadne z powyższych

13. Rodzaje prądu DD to:

a.) MF i DF

b.) MV, DV, CP, LP, RS MM

c.) MF, DF, CP, LP, RS, MM

d.) CP, LP I MM

14. Najlepiej tolerowanym przez pacjenta rodzajem prądu DD jest:

a.) DF

b.) MM

c) CP

d.) LP

15. Najintensywniejszym ze wszystkich prądów DD jest:

a.) DF

b.) CP

c.) LP

d.)RS

16. Prądy średniej częstotliwości to prądy w granicach:

a.) 700-1000 Hz

b) 2000- 3000 Hz

c.) 4000- 5000Hz

d.) 7000- 8000Hz

17. Do oznaczenie współczynnika akomodacji mięśnia konieczne jest?

a.) ozaczenie reobazy oraz wartości progowej akomodacji

b.) oznaczenie reobazy

c.) oznaczenie reobazy i chronaksji

d.) oznaczenie chronaksji

18. Tonoliza to:

a.) stymulacja mięśni odnerwionych

b.) stymulacja mięśni porażonych wiotko i spastycznie

c.) zabieg przeciwbólowy

d.) zabieg kosmetyczny

19. Rodzaje prądów interferencyjnych:

a.) klasyczna interferencja

b.) Isoplanar Vector Field, Dipol Vector

c.) Dwupolowy prąd średniej częstotliwości

d.) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

20.AMF to:

a.) zakres modulacji podstawowej

b.) częstotliwość podstawowa

c.) procent zbaczania

d.) czas przemiataniaWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Fizykoterapia+pytania, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Fizykoterapia, testy, fizyko D
Fizykoterapia+pytania w, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Fizykoterapia, testy, fizyko D
kineza TestY, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Fizykoterapia, testy, fizyko D
fizykoterapia studia licencjackie, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, wszyst, FIZYKO, WYKLADY
fizykoterapia - wyklad vi - 25.03, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Fizykoterapia, I semestr
konspekt basen cw. ze współcwicz, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Basen, dla osob starszych
tematyka prac 2012, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, wszyst, Fizjologia egzm, Ukł.oddechowy
BIOMECHANIKA WYKŁADY, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Biomechanika
program fizjo i lit, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Basen
Praca własna atrofia i hipertrofia mięśniowa, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Fizjologia, F
FIZJOLOGIA - notatki IV zal, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, wszyst, Fizjologia egzm, Ukł.o
zaburzenia osobowości, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Psychiatria
FIZJOLOGIA -zaliczenie III (krew i krążenie), fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Fizjologia, e

więcej podobnych podstron