Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej. , Ćwiczenie

Pobierz dokument
badanie.ruchu.bryly.sztywnej.na.rowni.pochylej.doc
Rozmiar 918 KB

Rok studiów:

Temat:

Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej.

Data wykonania:

Wykonał:

Ocena :

Wstęp teoretyczny

  1. Równia pochyła - jedna z najdawniej używanych maszyn prostych. Przykładem równi jest dowolna pochylnia. Równia to płaska powierzchnia nachylona pod pewnym kątem do poziomu, po której wciągany lub spuszczany jest dany przedmiot. Wyznaczanie parametrów ruchu ciała po tej powierzchni (przede wszystkim wyznaczenie przyspieszenia) nazywane jest zagadnieniem równi.

  1. W ćwiczeniu bryłą sztywną jest kula staczająca się po równo pochyłej. Ruch kuli złożony jest z ruchu postępowego i obrotowego.

0x08 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

gdzie:

F - siła spychająca

T - siły tarcia

a - przyspieszenie środka masy

α - kąt nachylenia równi

ε - przyspieszenie kątowe

0x01 graphic

Podstawiając otrzymamy:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
oraz 0x01 graphic

stąd

0x01 graphic
0x01 graphic

gdzie: s - długość równi

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Obliczenia:

1. Obliczenia wartości C

0x01 graphic

Kula drewniana:

H=0,25 [ m]

0x01 graphic
0,487

H=0,45 [m]

0x01 graphic
0,368

Mała stalowa:

H=0,25 [ m]

0x01 graphic
0,424

H=0,45m [m]

0x01 graphic
0,356

Walec:

H=0,25 [ m]

0x01 graphic
0,565

H=0,45 [m]

0x01 graphic
0,445

2.Moment bezwładności

0x01 graphic

h=0,25m

Drewniana

Mała stalowa

Walec

h=0,45m

Drewniana

Mała stalowa

Walec

C=

0,487

0,424

0,565

C=

0,368

0,356

0,445

m=

68,98g

286,25g

78,69g

m=

68,98g

286,25g

78,69g

R=

0,0220m

0,0190m

0,0139m

R=

0,0220m

0,0190m

0,0139m

0x01 graphic

0,01630x01 graphic

0,04380x01 graphic

0,008590x01 graphic

0x01 graphic

0,01230x01 graphic

0,03680x01 graphic

0,006770x01 graphic

Wartości teoretyczne momentu bezwładności:

0x08 graphic

- dla walca

0x08 graphic

Nie zależy od h

Drewniana

Mała stalowa

Walec

m=

68,98g

286,25g

78,69g

R=

0,0220m

0,0190m

0,0139m

0x01 graphic

0,01340x01 graphic

0,04130x01 graphic

0,007600x01 graphic

Rachunek niepewności pomiarowych

Niepewność standardowa u(h) (metoda typu B)

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Niepewność standardowa u(t) (metoda typu A)

0x01 graphic

Drewniana

Mała stalowa

Walec

0x01 graphic

dla h = 0,25[m]

0,000049

0,000576

0,003249

0,000625

0,000441

0,000729

0,001936

0,000484

0,000144

0,000324

0

0,000001

0,002116

0,0004

0,0001

0,0009

0,000004

0,000049

0,000121

0,000004

0,001296

0,0025

0,001089

0,000729

0,022801

0,000009

0,001369

0,0001

0,000144

0,000121

Suma [s]:

0,031472

0,003151

0,007787

u(t) dla kuli drewnianej

0x01 graphic

u(t) dla kuli małej stalowej

0x01 graphic

u(t) dla walca

0x01 graphic

Drewniana

Mała stalowa

Walec

0x01 graphic

dla h = 0,45[m]

0,000004

0,000001

0,000081

0,000001

0,000121

0,000025

0,000225

0,000004

0,000036

0,000009

0,000025

0,000729

0,000036

0,000144

0,000064

0,000025

0,0000025

0,000036

0,000004

0,000009

0,000484

0,000001

0,000036

0,000009

0,000016

0,000081

0,000196

0,000016

0,000049

0,0004

Suma [s]:

0,000337

0,000495

0,00206

u(t) dla kuli drewnianej

0x01 graphic

u(t) dla kuli małej stalowej

0x01 graphic

u(t) dla kuli walca

0x01 graphic

Obliczam niepewność pomiarową u(C) ze wzoru:

0x01 graphic

Dla wysokości 0,25[m]

Dla drewnianej
0x01 graphic

Dla małej stalowej
0x01 graphic

Dla walca
0x01 graphic

Dla wysokości 0,45[m]

Dla drewnianej
0x01 graphic

Dla małej stalowej
0x01 graphic

Dla walca
0x01 graphic

Obliczam niepewność pomiarową u(Id) ze wzoru:

0x01 graphic

Dla wysokości 0,25m

Dla drewnianej

0x01 graphic

Dla małej stalowej

0x01 graphic

Dla walca

0x01 graphic

Dla wysokości 0,45m

Dla drewnianej

0x01 graphic

Dla małej stalowej

0x01 graphic

Dla walec

0x01 graphic

Obliczam niepewność pomiarową u(It) ze wzoru:

0x08 graphic

Dla kuli 1 0x01 graphic

Dla kuli 2 0x01 graphic

Dla kuli 3 0x01 graphic

Wnioski:

Porównanie wartości doświadczalnych oraz teoretycznych:

h=0,25m

h=0,45m

Wartości doświadczalne

0x01 graphic

Wartości teoretyczne

0x01 graphic

Wartości doświadczalne

0x01 graphic

Wartości teoretyczne

0x01 graphic

Drewniana

0x01 graphic

0x01 graphic

0,01230x01 graphic

0x01 graphic

Mała stalowa

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Walec

0x01 graphic

0x01 graphic

0,00680x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

h= 0,25m

h=0,45m

Drewniana

21,75%

8%

Mała stalowa

6%

11%

Walec

41,25%

11,25%

Zadaniem było wykonanie odpowiednich pomiarów takich jak: czas staczania się kul, zmierzenie ich mas oraz promieni. Wyniki były potrzebne do obliczenia momentu bezwładności dla każdej kuli z osobna. Otrzymane momenty bezwładności dla poszczególnych kul różniły się od siebie w zależności od ich masy, rozmiarów i wysokości początkowej staczania.W przyjętej metodologii badań nie sposób ograniczyć wpływ czynników mogących zakłócić pomiar, np. lżejsze z kulek narażone były na przypadkowe podmuch powietrza, zdolne do wprowadzania poważnych błędów w wynikach pomiarów. Dodatkowo w obliczeniach nie został uwzględniony opór aerodynamiczny, który też ma niebagatelne znaczenie.


Pobierz dokument
badanie.ruchu.bryly.sztywnej.na.rowni.pochylej.doc
Rozmiar 918 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
1. Badanie ruchy bryły sztywnej po równi pochyłej, Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej.,
Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej
Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej
1. Badanie ruchy bryły sztywnej po równi pochyłej, Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej, L
Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej
18. Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej
Badanie ruchu bryły sztywnej po równi pochyłej2
Badanie ruchu bryły sztywnej po równi pochyłej, Studia, laborki fizyka (opole, politechnika opolska)
Ćw 10;?danie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej
Badanie przemian energii mechanicznej na równi pochyłej POPRAWIONE (2)
Bryła sztywna na równi pochyłej, Studia, laborki fizyka (opole, politechnika opolska), Sprawozdania
Bryła sztywna na równi pochyłej
4 BADANIE PRZEMIAN E MECH NA RÓWNI POCHYŁEJ
Ocena poziomu wytrzymałości na podstawie pomiaru na równi pochyłej (Odzyskany) 1

więcej podobnych podstron