Eris - analiza wstępna, rachunkowosc, Analiza finansowa (ekonomiczna), Przykłady


ANALIZA WSTĘPNA

LABORATORIUM KOSMETYCZNE

DR IRENA ERIS

Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris powstało w 1983 roku jako mały zakład rzemieślniczy, zatrudniający jednego pracownika i produkujący jeden rodzaj kremu. Od tego czasu minęło ponad 25 lat i w chwili obecnej firma w niczym nie przypomina tamtego malutkiego zakładu. Zatrudnia 600 pracowników, produkuje ponad milion sztuk produktów miesięcznie, w ofercie ma kilkaset kosmetyków, sprzedaje ponad 1,5 mln sztuk kosmetyków miesięcznie, posiada 25 Kosmetycznych Instytutów Dr Irena Eris w Polsce i 2 Hotele SPA Dr Irena Eris: w Krynicy-Zdroju i we Wzgórzach Dylewskich, a marka Dr Irena Eris jest jedną z najcenniejszych i najbardziej znanych polskich marek. Dr Irena Eris produkuje kosmetyki do pielęgnacji twarzy (np. SIN SKIN, YOU, INCENTIVE, ReACT!), do pielęgnacji ciała np. Body ART oraz linie profesjonalnych kosmetyków do twarzy i ciała np. Prosystem Home Care. Dla mężczyzn z tej firmy można wybrać kosmetyki dla twarzy i ciała jak Platinum men. Laboratorium Kosmetyczne Dr Ireny Eris wprowadziło również trzy inne linie kosmetyków: Pharmaceris, Under Twenty oraz Lirene. W 2004 roku wprowadziła serie Young & Unique.

Przechodząc do analizowania wyników tej spółki można zauważyć, że w całym analizowanym okresie suma bilansowa spółki zwiększała się z roku na rok. W roku 2005 wynosiła ona 99 605 087 zł. Na rok 2006 suma zwiększyła się aż o 17 536 578 zł co daje dynamikę wielkości prawie 118%, za to w roku 2007 różnica wyniosła 5 763 989 zł. W roku 2009 suma bilansowa wyniosła 136 930 648 zł. Ta tendencja wzrostowa sumy bilansowej w latach 2005- 2008 a w szczególności ten dość zdecydowany wzrost z roku 2005 na 2006 mógł wyniknąć z wprowadzenia tak wielu nowych linii produktów na rynek jak i inwestowanie w nowe technologie.

Badając strukturę aktywów bilansu Laboratorium Kosmetycznego dr Ireny Eris możemy zauważyć, że udział aktywów trwałych we wszystkich aktywach jest prawie o dwa razy większy od udziału aktywów obrotowych, co wynika przede wszystkim z tego, że jest to spółka pewnego rodzaju usług oraz wielkiego prestiżu firmy jaką cieszy się w Polsce. Wartości aktywów trwałych ani nie zwiększają się gwałtowanie ani nie zmniejszają. Analizując przedstawione wskaźniki dynamiki można stwierdzić iż ogólnie majątek spółki wzrastał. Największe przyrosty wartości aktywów stałych nastąpiły w 2007 roku ( o 9,67% w stosunku do roku poprzedniego) i w 2008 roku (o 10,69% w stosunku do roku 2007), co wiązało się wspomnianymi już inwestycjami w udziały i nowe placówki badawcze, instytuty oraz hotele.

W latach 2005-2007 wartości niematerialne i prawne malały z roku na rok, w 2006 roku różnica wyniosła ponad 1 732 748 zł, w 2007 roku - prawie 104 000 zł , za to w 2008 zwiększyły się o ok. 156 000 zł. Udział wartości niematerialnych i prawnych aktywach jest znikomy ponieważ w roku 200% wynosił on 2, 25% za to w latach 2006-2008 waha się on wokoło znikomego 1%.

Na przełomie lat wartość firmy zwiększała się, w 2005 roku wynosiła aż 1.952.425 zł. Za to w 2006 wartość firmy wynosiła tylko 150.187 zł co mogło być związane z przejęciem innej firmy kosmetycznej bądź usługowej oraz rozłożeniem jej wartości na poszczególne lata.

Jeżeli chodzi o inne wartości niematerialne i prawne tu można zauważyć tendencje wzrostową w latach 2005-2008. Wielkość innych wartości niematerialnych i prawnych w 2005 roku wynosiła 287 204 zł. Wynikało to przede wszystkim z otrzymania prestiżowych nagród takich jak: Doskonałość Roku Twój Styl, Najlepsze dla Urody, Beauty Premium, Lider Informatyki, sama marka marka Dr Irena Eris otrzymuje nagrodę Marqa 2005 dla najmocniejszej polskiej marki według rankingu Rzeczpospolitej i Ernst&Young jak i międzynarodową nagrodę Superbrands 2005. Na arenie międzynarodowej firma też otrzymuje wiele prestiżowych nagród m.in. Prix d'Excellence Marie Claire, nominacja do nagrody Beauty Awards 2005 brytyjski The Sunday Times, Gold Glamour brytyjskie wydanie miesięcznika Glamour. W 2006 roku wynosiły one 356.657 zł ponieważ Laboratorium kosmetyczne dr Ireny Eris w tym roku stworzyło innowacyjną serię Dr Irena Eris Skin Mood, opartą na unikalnej technologii Affinisphere, dostosowaną do potrzeb skóry w trakcie cyklu miesięcznego kobiety i ponadto wprowadzili na rynek innowacyjną technologię Nano Entrée, opartą na zastosowaniu mniejszych, szybszych i precyzyjnie działających nanonośników. Technologia ta stanowi przełom w pielęgnacji skóry dlatego wartości niematerialne są tej firmy są aż tak wysokie. W roku 2007 inne wartości niematerialne i prawne wzrosły aż o 46.266 zł ponieważ od tego roku w pracowni Badań in vitro wykonywana jest ocena bezpieczeństwa kosmetyków metodą in vitro, na modelu naskórka EpiDermTM  oraz w preparatach Dr Irena Eris In Cell wykorzystano technologię precyzyjnego dostarczania składników aktywnych do wnętrza komórek. W 2007 firma wprowadziła na rynek linię kosmetyków Dr Irena Eris Sin Skin zawierającą enzymy naprawcze (endonukleaza i fotoliaza) naprawiające DNA uszkodzone promieniowaniem ultrafioletowym. W 2008 inne wartości niematerialne i prawne wzrosły o kolejne 156.347 zł ponieważ w tym roku firma dr Ireny Eris wprowadziła na rynek innowacyjną serię kosmetyków Dr Irena Eris Fortessimo Mitochondrialna Energia zawierającą ergothioneinę, która pomaga komórkom pozyskiwać energię, chroni je przed uszkodzeniami i zmniejsza uszkodzenia wywołane promieniami UV oraz linię kosmetyków Dr Irena Eris Body Art Hungry Skin Technology opartą na najnowszych badaniach naukowych dotyczących sirtuin-enzymów długowieczności.

W badanym okresie obejmującym lata 2005-2008 kwota rzeczowych aktywów trwałych zwiększała się z roku na rok. W roku 2006 dynamika rzeczowych aktywów trwałych wyniosła ok. 104%, w 2007 - 106% za to w 2008 - aż 117%. Po z analizowaniu struktury aktywów można zauważyć , że rzeczowe aktywa trwałe mają dość duży udział ponieważ w latach 2005-2008 waha się ono wokoło 30%.

Wartość budynków w latach 2005-2007 z roku na rok malała co mogło wynikać z spadku wartości tych budynków czyli amortyzacji. Za to w 2008 roku wartość budynków wzrosła aż o 2.629.463 zł co stało się następstwem otwarcia kilku nowych instytucji za granicą między innymi w Rosji i Czechach.

Wartość urządzeń technicznych i maszyn w latach 2005-2008 z roku na rok wzrastała. Największy wzrost pojawił się z roku 2005 na 2006 bo aż o 2.110.460 zł co wynikało z wprowadzenia nowych technologii a więc i z wprowadzenia nowych, nowoczesnych i bardziej wartościowych maszyn do swoich fabryk. Z roku 2007 na 2008 wartość maszyn wzrosła o 453.526 zł co wynikało z tego, że pracownia badań in vivo wzbogaciła się o najnowocześniejszą aparaturę do oceny gładkości powierzchni skóry PRIMOS.

W latach 2005-2008 można zauważyć zdecydowany wzrost środków w budowie. Z roku 2005 na 2006 dynamika wyniosła aż 560%, co wynikało z budowy dwóch hoteli SPA Dr Irena Eris w Krynicy i we Wzgórzach Dylewskich. Za to dynamika wzrostu środków trwałych w budowie w roku 2007 wyniosła 702% co wynikało z budowy nowego i nowoczesnego instytutu zagranicznego w Kaliningradzie.

W latach 2005-2008 można zauważyć tendencję wzrostową inwestycji długoterminowych. Z roku 2006 na 2007 nastąpił największy wzrost bo aż o 4.296.187 zł co wynikało z wykupu akcji w innych firmach farmaceutycznych i przejęcia 100% udziałów przedsiębiorstwa JB Cosmetics Comindex Group Sp. z o.o.. Inwestycje długoterminowe mają duży udział w aktywach ponieważ zajmują one około 30% wszystkich aktywów.

Jeżeli chodzi o rozliczenia międzyokresowe długoterminowe tutaj też widzimy wzrastania z roku na rok. Największy wzrost nastąpił z roku 2007 na 2008 bo aż o 445 266 zł. Udział rozliczeń międzyokresowych oscyluje wokoło niecałego 1%.

Analizując strukturę majątku na przestrzeni czterech lat widać, że udział aktywów trwałych w majątku ogółem zdecydowanie przeważa udział aktywów obrotowych w tym majątku ( w roku 2005 jest to ponad dwa razy ). Tylko w 2006 roku aktywa bieżące stanowiły prawie 42%, co mogło być związane z gromadzeniem zapasów na skutek wprowadzenia nowych linii produkcyjnych. W tymże roku ich wartość podniosła się do 22.587.139,72. W żadnym roku w analizowanym okresie nie osiągnęły one takiego wyniku. Zapasy obok należności mają największy udział w aktywach bieżących.

Należności krótkoterminowe wzrastały z biegiem czasu, jednak co rok, to z mniejszą dynamiką. Największy wzrost nastąpił w 2006 roku, o 7.233.301,98 zł w stosunku do roku poprzedniego, zapewne na skutek rozpoczęcia działalności drugiego Hotelu SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie a także rozszerzeniu sprzedaży zagranicznej, np. w Wielkiej Brytanii. Ogólnie rzecz biorąc należności krótkoterminowe od roku 2005 wzrosły o prawie 75%.

Istotną zmianą, jaka zaszła w obrębie aktywów obrotowych jest duży wzrost środków pieniężnych w 2007 roku o 700% w stosunku do roku poprzedniego, co na pewno wiązało się wpływami z nowo utworzonych placówek (na przestrzeni 2006 i 2007 roku - otwarcie zagranicznego instytutu kosmetycznego w Kaliningradzie). Ważne uwagi jest to, że już w następnym roku - 2008 - nastąpił duży spadek środków pieniężnych o 1.209.844,03 zł, czyli o ponad 75%.. Przyczyną było z pewnością zainwestowanie ich w kupno 100% udziałów przedsiębiorstwa JB Cosmetics Comindex Group sp. z o.o.. Dowodem tego może być także fakt, że w tym samym roku kapitały obce długoterminowe spadły o ponad 66%( czyli udziały nie mogły zasadniczo być sfinansowane kredytem).

Jeśli chodzi ogólnie o inwestycje krótkoterminowe, to należy zaznaczyć że poza środkami pieniężnymi to w 2005 roku firma nie uzyskała żadnych wpływów, natomiast w latach 2006-2008 były to wpływy z udzielonych pożyczek ( w roku 2006-33.440,00, w roku 2007-24.922,52,a w roku 2008-91 260)

Jeśli chodzi o kolejna analizowaną pozycję aktywów obrotowych to na przestrzeni lat 2005-2008 występował systematyczny wzrost krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych, dynamika wynosiła 255%, m.in. z powodu trwających prac rozwojowych i przygotowywania nowej produkcji ramach ekspansji na rynkach: czeskim, słowackim i węgierskim oraz budowy drugiego hotelu - Hotelu SPA.

Kwota Kapitału własnego przedsiębiorstwa w roku 2005 wynosiła 66 864 876,75 zł i stanowiła 67,13% ogółu pasywów. W kolejnym roku kwota ta wzrosła do 70 846 555,71 zł, jednak jego udział spadł do poziomu 60,48%. Podobnie było w latach następnych. Wartość kapitału własnego w 2007 roku była równa 79 237 051,50 zł, a w 2008 roku 83 305 423,95zł. Zaś udział w ogóle pasywów w roku 2007 wzrósł do 64,47%, by w 2008 roku spaść do 60,84%.

Kapitał podstawowy wynosił 35 316 000 zł i na przestrzeni lat 2005-2008 zmienił się (wzrósł) jedynie o 300 zł w 2007 roku, co było konsekwencją wydania udziałów na tę kwotę. Jednak jego udział procentowy w strukturze pasywów przedsiębiorstwa z roku na rok wykazywał stopniowe zmniejszenie. W 2005 roku kapitał podstawowy stanowił 35,46% łącznej wartości pasywów. W kolejnych latach wynosił odpowiednio 30,15%, 28,73% by w 2008 roku stanowić 25,79%.

Wielkość Zysku zatrzymanego przedsiębiorstwa Laboratorium Kosmetycznego dr Irena Eris S.A. z roku na rok rośnie. Również udział w strukturze pasywów od roku 2005 wykazuje stały wzrost od 21,58% w 2005 do 32,08% w roku 2008. Dynamika tego wzrostu wynosi odpowiednio w roku 2006 aż 146,79% i test to wzrost o kwotę 10 055 630,41 zł, w roku 2007 dynamika wzrostu spadła do 112,62% by w 2008 wzrosnąć do 122,80% w porównaniu do roku poprzedniego. Z kwoty 21 493 246,34zł w 2005 roku Zysk zatrzymany wzrósł do 43 920 751,95 zł w 2008 roku. Jest to związane z systematycznie powiększającymi się kwotami Kapitałów rezerwowych, jak również Rezerw utrzymywanych przez przedsiębiorstwo. Występuje wzrost wartości z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych, jak również w związku z korektami dokonywanymi na podziale z zysku. Korekty są dodatnie i powodują wzrost, jak i ujemne powodujące spadek wartości pieniężnych zysku zatrzymanego.

Zysk netto przedsiębiorstwa spadł z poziomu 10 055 630,41 zł w 2005 roku do 3 981 678,96 zł w roku kolejnym. Spadek ten miał dynamikę 39,60%, podobnie udział zysku w ogóle pasywów spadł z 10,10% do jedynie 3,40%. Jednak z 2006 do 2007 roku występuje zarówno kwotowy - do 8 390 195,79 zł, jak i procentowy - do poziomu 6,83% wzrost zysku netto przedsiębiorstwa. Dynamika tego wzrostu wynosiła aż 210,72%. Po raz kolejny z roku 2007 na 2008 występuje spadek udziału zysku netto o dynamice 48,49% do poziomu 4 068 372,00 zł i jego udział wynosi jedynie 2,97%. Spadek zysku netto jest spowodowany wzrostem ponoszonych przez przedsiębiorstwo kosztów, jak i działaniami inwestycyjnymi polegającymi na rozwijaniu firmy i jej działalności.

Zarówno wielkość kwotowa kapitałów obcych Laboratorium kosmetycznego dr Irena Eris S.A., jak i udział procentowy tych kapitałów rośnie na przestrzeni lat 2005 - 2006 oraz 2007 - 2008. W roku 2005 Kapitały obce była równe 32 740 210,28 zł i stanowiły 32,87% pasywów przedsiębiorstwa. W roku następnym wzrosły o kwotę 13 554 899,73 zł z dynamiką aż 141,40%. Jednak następny rok ukazał nieznaczny spadek tych kapitałów do 43 668 603,97 zł. Jak już zostało wspomniane ogólna tendencja jest wzrostowa i w roku 2008 Kapitały obce wyniosły 53 625 224,97 zł i stanowiły 39,16%.

Kapitały obce długoterminowe w roku 2006 wynosiły 14 789 145,73 zł, ponieważ wzrosły z roku poprzedniego o 44,97%. Od 2006 do 2008 roku można zaobserwować stały, głęboki kwotowy spadek tych kapitałów z dynamiką odpowiednio 93,33% w 2007 i aż 33,29% w 2008, jak również w udziale pasywów i w ogóle z poziomu 10,24% spadły do 3,38%.

Ogólna tendencja wielkości Kapitałów obcych krótkoterminowych jest rosnąca. Pomimo małego spadku w 2006 roku, na przestrzeni lat 2005 - 2008 wartość Kapitałów obcych krótkoterminowych wzrasta z poziomu 22 538 685,70 zł do 49 000 412,14 zł. Ich wzrost jest bardzo dynamiczny. Jest to związane ze wzrostem wielkości dywidendy wypłacanej akcjonariuszom, jak również z działalnością przedsiębiorstwa. Determinantem tego jest również branża, w której firma działa. Laboratorium kosmetyczne dr Irena Eris jest przedsiębiorstwem produkcyjnym, dlatego spółka dąży do tego by zachować płynność finansową.

W badanym okresie spółka swoje przychody osiągnęła prawie jedynie z podstawowej działalności operacyjnej, w której same przychody ze sprzedaży produktów osiągnęły ponad 90% ( w 2008 roku było to nawet 99,05% ). . Świadczy to o zdecydowanym nastawieniu firmy na sprzedaż towarów i usług. Pozostałe przychody operacyjne wahały się w okolicach 1% z wyjątkiem roku 2005, w którym to przychody tego wynosiły 8,69% wartości wszystkich uzyskanych przez firmę przychodów, związane to było z uzyskaniem dużej sumy w postaci dotacji. Jeśli chodzi o przychody finansowe to w 2008 roku nastąpił ich wyraźny przyrost do wysokości 168.222,18 zł (o 400% więcej niż w roku poprzednim). Zyski nadzwyczajne zostały odnotowane tylko w roku 2006 z sumą 43.443,90.

Ogólna wielkość kosztów ponoszonych rośnie z roku na rok. Dynamika tego wzrostu wynosi odpowiednio dla roku 2006 122,6 %, dla 2007 112,16 % oraz 112,87 % dla roku 2008. Jest to związane z powiększaniem działalności, którą przedsiębiorstwo się zajmuje.

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ciągle rosną, pomimo to ich udział w ogóle kosztów nieznacznie spada. Jest to następstwem zwiększenia wielkości produkcji kosmetyków.

Podobnie jest z kosztami sprzedaży produktów. Na przestrzeni lat 2005 - 2008 rosną dwukrotnie, z poziomu 32 798 172,60 zł do 64 676 123,73 zł. Powodem tego jest rozszerzenie dystrybucji i ekspansja nowych rynków.

Koszty ogólnego zarządu stale rosną. Związane jest to z utrzymaniem rozwijających się komórek organizacyjnych i badawczych, nowych stanowisk pracy oraz z ogólną organizacją i obsługą produkcji jako całości.

Wielkość Pozostałych kosztów operacyjnych waha się na przestrzeni lat. W 2006 roku były równe 1 672 734,65 zł co było wynikiem spadku o ponad 1 mln zł tych kosztów z roku poprzedniego. Zaś w kolejnym roku wynosiły 2 972 061,00 zł po wzroście z dynamiką 177,68% w porównaniu do roku poprzedniego. Po tym zwiększeniu wystąpił kolejny spadek do wartości 1 601 883,24zł.

Kwota Kosztów finansowych nie ulega znacznym zmianom i na przestrzeni lat kształtuje się na poziomie około 1 500 000 zł. Składają się na nie odsetki i prowizje od pożyczek i zobowiązań, płacone dyskonto, straty na sprzedaży papierów wartościowych.

Straty nadzwyczajne występują jedynie w 2006 roku w kwocie 21 290,00 zł, może to być następstwem nieprzewidzianego zdarzenia jakim mogło być podtopienie lub pożar hali produkcyjnej.

W badanym okresie 2005-2008 wynik brutto ze sprzedaży z roku na rok wzrastał. Z roku 2005 na 2006 zysk ze sprzedaży wzrósł aż o 19 790 723 zł, na 2007 rok o 16 796 705 zł, a na 2008 rok o 6 936 862 zł. Dynamika wzrostu w 2006 roku wyniosła ok. 129%, 2007 - ok. 119%, 2008- 107%. Tak wielki wzrost wyniku brutto ze sprzedaży mógł wyniknąć z wprowadzenia przez to Laboratorium Kosmetyczne nowych i zróżnicowanych linii produktów, atrakcyjnych i bardziej dostępnych dla nowych grup klientów, jak między innymi innowacyjną serię Dr Irena Eris Skin Mood, opartą na unikalnej technologii Affinisphere, dostosowaną do potrzeb skóry w trakcie cyklu miesięcznego kobiety. Otrzymanie wielu krajowych jak i międzynarodowych prestiżowych nagród też wpłynęło na uzyskanie tak wielkich zysków ze sprzedaży. Jeżeli chodzi o wyniki brutto ze sprzedaży z jednostkami powiązanymi te w latach 2005-2007 wzrastały, a w 2008 roku zysk trochę spadł.

Analizując wynik ze sprzedaży można zauważyć ze spółka w roku 2007 uzyskała zysk ze sprzedaży, wynosił on aż 22 186  111 zł, za to najniższy zysk uzyskała w 2005 roku wynosił on tylko 11 243 265 zł. Tak wielkie zmiany wynikają ze zmian kosztów ogólnego zarządu jak i kosztów sprzedaży.

Z przedstawionych wyników widać, że przychody ze sprzedaży produktów w spółce z roku na rok mają nieco wyższą dynamikę niż koszty ich wytworzenia. Biorąc to pod uwagę można stwierdzić, że dynamika zysku brutto ze sprzedaży wynosi ponad 100%. Z kolei ponieważ dynamika kosztów sprzedaży i kosztów ogólnych i zarządu była najniższa w 2007 roku ( tj. odpowiednio 117,57% i 102,47% )to wynik ze sprzedaży osiągnął najwyższą dynamikę właśnie w tym roku - 154,38%. Natomiast jego dynamika w pozostałych latach wynosiła 74,08% i 64,41%, co świadczy o większym przyroście kosztów w stosunku do przychodów ze sprzedaży.

Wynik z pozostałej działalności operacyjnej z roku 2005 na 2006 zdecydowanie spadł, aż o 7 087 654 zł, z 2006 na 2007 o 2 874 574, te spadki były skutkiem tak wielkich kosztów operacyjnych, które były proporcjonalnie o wiele większe od przychodów operacyjnych.Za z roku 2007 na 2008 wynik z pozostałej działalności operacyjnej delikatnie wzrósł 1 477 064 zł.

Jeśli chodzi o kształtowanie się dynamiki wyniku z pozostałej działalności operacyjnej to osiągnęła najwyższy poziom w roku 2007/2008, tj. 168,71% wtedy to koszty operacyjne przyjęły najniższa dynamikę równą 53,90%.

Dynamika wyniku z działalności operacyjnej w roku 2006 wynosiła ok. 63%, w roku 2007 - 126 %, a w 2008 75%.

Niestety wynik z działalności finansowej w latach 2005-2008 przynosi ciągłe straty. Na stracie w roku 2005 wynosił -1 473 116zł , z roku 2005 na 2006 wzrósł o jedyne 105 107zł, na rok 2007 spadł o -83 818 zł, a na rok 2008 wzrósł o jedyne 46 311 zł co mogło wyniknąć z dużych wartości odsetek i aktualizacji wartości inwestycji.

Wynik z działalności gospodarczej w roku 2005 wynosił 21 881 978 zł, na rok 2006 zmniejszył się o 3 948 745zł, w roku 2007 zwiększył się o 4 950 650 zł, a w 2008 roku wynosił 16 880 943 zł.

W latach 2005- 2007 wystąpiły wielkie zmiany w wartości wyniku netto. W roku 2005 wynosił on 19 143 277 zł. 20% tej kwoty to dywidenda, 6% to środki na kapitał rezerwowy, 47% to środki na kapitał zapasowy a 27% to kwota amortyzacji. W roku 2006 wynik netto zmniejszył się o 4 518 361 zł. W tym roku dywidenda wynosiła 5 500 000 zł, środki na kapitał rezerwowy 758 534 zł, środki na kapitał zapasowy 3 223 144 zł a kwota amortyzacji 5 143 236 zł. W następnym roku czyli 2007 wynik netto zwiększył się o 4 355 773 zł, tu dywidenda wynosiła 37% kwoty wyniku netto, środki na kapitał rezerwowy - 7%, środki na kapitał zapasowy - 38%, a kwota amortyzacji - 18%. W roku 2008 wynik netto wynosił 13 938 613 zł, dywidenda - 6 000 000 zł, środki na kapitał rezerwowy - 805 469 zł, środki na kapitał zapasowy - 3 262 902 zł, a amortyzacja - 3 870 240 zł.

Uwzględniając kształtowanie się dynamiki przychodów i kosztów finansowych oraz wyniku zdarzeń nadzwyczajnych zysk brutto spółki naprzemiennie spadał i rósł, osiągając najwyższą wartość w roku 2007 - 22 883 883,72. Dynamika w tym okresie wyniosła 127,45%. W podobny sposób ukształtował się zysk netto.

III. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

Z przedstawionych sprawozdań z przepływów środków pieniężnych wynika, że w przedsiębiorstwo charakteryzuje się ciągłymi zmianami w obrębie środków z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej

ROK

RODZAJ

DZIAŁALNOŚCI

2005

2006

2007

2008

operacyjna

10 696 693,51

3 771 843,23

25 146 015,48

5 725 658,02

inwestycyjna

-5 366 566,76

-4 042 861,54

-8 573 463,87

-11 437 832,40

finansowa

-4 954 849,35

-255 780,70

-15 197 711,28

4 502 330,35

PRZEPŁYWY

RAZEM

375 277,40

-526 799,01

1 374 840,33

-1 209 844,03

Jeśli chodzi o działalność operacyjną to w każdym roku saldo było dodatnie, lecz następowały kolejno duże spadki i duże wzrosty. W roku 2005 saldo śr. pien. wynosiło 10 696 693,51, natomiast już w 2006 roku spadło do wartości równej 3771843,23. Było to związane z dużym zmniejszeniem stanu zapasów do poziomu: -9.606.002,42 oraz należności: - 5.474.338,55. Z kolei już w następnym roku saldo z dz.oper. wzrosło o ponad 566%. W tym czasie wzrosły zapasy, zobowiązania krótkoterminowe i przede wszystkim zysk netto. Następnie został odnotowany spadek tegoż salda o 77,2%. Tu z kolei nastąpił znaczny spadek stanu zobowiązań krótk., stanu zapasów a także zysk netto był niższy o 34,5% w stosunku do zysku z roku 2007.

Saldo z działalności inwestycyjnej w każdym roku było ujemne. W 2006 roku wzrosło ono nieznacznie w stosunku do roku 2005, potem odnotowane zostały duże spadki. W przypadku 2007 roku przyczyną było zmniejszenie wpływów ze zbycia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych ( o 63,4% ) oraz zwiększenie wydatków przede wszystkim na aktywa finansowe. W roku 2008 wpływy zmniejszyły się z tego samego powodu co w roku poprzednim, a zwiększenie wydatków spowodowane przede wszystkim nabyciem wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych akt. trwałych.

Wynik z działalności finansowej był podobnie jak z działalności inwestycyjnej w pierwszych trzech analizowanych latach ujemny natomiast w 2008 roku odnotowano wartość dodatnią.

W 2005 roku saldo to ukształtowało się na poziomie -4 954 849,35, co stanowiło wyłącznie wydatki finansowe, gdyż firma nie osiągnęła żadnych wpływów z tego tytułu. W kolejnym roku, tj. 2006 saldo z dział. finansowej zwiększyło się do poziomu równego -255 780,70. Te zmniejszenie spowodowane było pojawieniem się wpływów. Z kolei już w 2007 roku nastąpił duży spadek tego salda do poziomu -15 197 711,28. W tym roku wystąpiły wpływy pochodzące wyłącznie z kredytów i pożyczek, jednak wydatki przekraczały 15 mln zł. W 2008 roku saldo z działalności było dodatnie, równe 4 502 330,35. Wpływy także pochodziły tylko z kredytów i zwiększyły się do poziomu 23.350.487,87. Wydatki osiągnęły poziom przekraczający 18 mln. Warto zaznaczyć, że podobnie jak w pozostałych latach to dywidenda stanowiła większą część wszystkich wydatków finansowych, jednak w ostatnim roku także spłaty kredytów i pożyczek stanowiły znaczny odsetek tychże wydatków.

Podsumowując, firma w trzech pierwszych analizowanych latach uzyskuje wysoki i dodatni wynik z działalności operacyjnej. Taki stan świadczy o dojrzałości przedsiębiorstwa, o jego wysokiej rentowności. Firma finansuje działalność inwestycyjną oraz reguluje zobowiązania z wypracowanej przez siebie nadwyżki finansowej.

W 2008 roku zaistniała sytuacja wg standardów jest typowa dla przedsiębiorstw rozwijających się, które nie są wstanie pokryć wydatków na rozwój z wypracowanych zysków, dlatego też pozyskują zewnętrzne źródła finansowania. Wariant ten uznawany jest za najbardziej pożądany, świadczący o dobrych perspektywach przedsiębiorstwa.

Tabela: Nadwyżka finansowa spółki

ROK

2005

2006

2007

2008

Zysk netto

14.055.630,41

9.481.678,96

15.390.195,79

10.068.372,45

Amortyzacja

5.087.647,19

5.143.236,93

3.590.493,66

3.870.240,70

NADWYŻKA

FINANSOWA

19.143.277,6

14.624.915,89

18.980.689,45

13.938.613,15

Wartości nadwyżki finansowej w tabeli nie wykazują się stałą tendencją. W 2006 roku nastąpił spadek nadwyżki w stosunku do roku poprzedniego. Następnie pojawił się wzrost i kolejno spadek. Struktura nadwyżki finansowej zawarta w tabeli poniżej potwierdza zdecydowanie największy udział zysku netto w nadwyżce finansowej. Najwyższy udział w amortyzacji wystąpił w 2006 roku w wysokości 35, 17%. Natomiast w 2007 roku zysk netto mia swój największy udział w nadwyżce finansowej w badanym okresie, wynoszący ponad 81%.

Tabela: Struktura nadwyżki finansowej spółki ( w % )

ROK

2005

2006

2007

2008

Nadwyżka finansowa

100

100

100

100

Zysk netto

73,42

64,83

81,08

72,23

Amortyzacja

26,58

35,17

18,92

27,77

4Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Bakoma - wstępna analiza, rachunkowosc, Analiza finansowa (ekonomiczna), Przykłady
Mars Polska - analiza wstępna, rachunkowosc, Analiza finansowa (ekonomiczna), Przykłady
BYTOM - analiza wstępna, rachunkowosc, Analiza finansowa (ekonomiczna), Przykłady
Americanos - analiza wstepna, rachunkowosc, Analiza finansowa (ekonomiczna), Przykłady
Hochland - analiza wstępna, rachunkowosc, Analiza finansowa (ekonomiczna), Przykłady
Nivea - analiza wstępna, rachunkowosc, Analiza finansowa (ekonomiczna), Przykłady
Danone - analiza wstępna, rachunkowosc, Analiza finansowa (ekonomiczna), Przykłady
AW Kruk, rachunkowosc, Analiza finansowa (ekonomiczna), Przykłady
Tabela 17.3, rachunkowosc, Analiza finansowa (ekonomiczna)
Tabela 17.2, rachunkowosc, Analiza finansowa (ekonomiczna)
analiza inwestycyjna przedsiebiorstwa, rachunkowosc, Analiza finansowa (ekonomiczna)
notatki analiza finansowa Maczynska 2013, Analiza finansowa (ekonomiczna), Mączyńska
WSKAŹNIKOWA ANALIZA FINANSOWO EKONOMICZNA
ANALIZA FIRMY X, Studia, Analiza finansowo- ekonomiczna
Podstawy analizy finansowo ekonomicznej
KONWERSATORIUM- pytania, Analiza finansowa (ekonomiczna), Analiza finansowa (ekonomiczna) + Egzaminy
Noty, Studia - zarządzanie zzdl, semestr V, Analiza finansowo- ekonomiczna

więcej podobnych podstron