System szkolnictwa w Anglii, Pedagogika porównawcza


SYSTEM SZKOLNICTWA W ANGLII

PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOLNICTWA

ZARZĄDZANIE:

ADMINISTRACJA I NADZÓR:

FINANSOWANIE:

SZKOŁY NIEZALEŻNE:

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA:

CELE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ:

 • rozwój intelektualny

 • rozwój lingwistyczny

 • rozwój fizyczny

 • rozwój osobowości dziecka

Placówki opieki dziennej w większym stopniu pełnią funkcje opiekuńcze oraz zwracają uwagę na dobre samopoczucie dziecka

PLACÓWKI:

USTAWA CHILDREN ACT:

PROGRAM NAUCZANIA I EWALUACJA:

SZKOLNICTWO OBOWIĄZKOWE:

SZKOŁY POŚREDNIE:

ROK SZKOLNY:

SZKOLNICTWO PODSTAWOWE

SZKOLNICTWO ŚREDNIE

SZKOŁY SREDNIE ZAPEWNIAJĄ KSZTAŁCENIE NA:

PRZYJMOWANIE DO SZKÓŁ ŚREDNICH:

RODZAJE SZKÓŁ ŚREDNICH:

PODZIAŁ UCZNIÓW W SZKOLE ŚREDNIEJ:

PROGRAM NAUCZANIA POWINIEN BYĆ:

KRAJOWY PROGRAM NAUCZANIA National Curriculum:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA REALIZACJĘ PROGRAMU NAUCZANIA:

PODSTAWOWY PROGRAM NAUCZANIA MUSI ZAWIERAĆ WYTYCZNE DOTYCZĄCE:

METODY I MATERIAŁY:

KSZTAŁCENIE PONADOBOWIĄZKOWE

KSZTAŁCENIE PONADOBOWIĄZKOWE:

KSZTAŁCENIE PONADOBOWIĄZKOWE OBEJMUJE:

SZKOŁY INDYWIDUALNE:


WYMIAR GODZIN KSZTAŁCENIA PONADOBOWIĄZKOWEGO:

KSZTAŁCENIE OGÓLNE - PROGRAM NAUCZANIA, EWALUCJA, KWALIFIKACJE

EGZAMINY I ICH SYSTEM OCENIANIA:

A LEVEL

 • egzaminy z dowolnej liczby przedmiotów

 • zdaje się je w wieku 18 lat

AS

Kandydaci mogą otrzymać ocenę:

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - PROGRAM NAUCZANIA, EWALUCJA, KWALIFIKACJE

ORGANY PROWADZĄCE EGZAMINY I PRZYZNAJĄCE DYPLOMY:

SZKOLENIE MŁODZIEŻY Youth Training:

SZKOLNICTWO WYŻSZE

RODZAJE KSZTAŁCENIA WYŻSZEGO:

ORGANIZATORZY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO:

WARUNKI PRZYJĘĆ:

FINANSOWANIE STUDIÓW:

ROK AKADEMICKI:

STUDIA LICENCJACKIE:

STUDIA MAGISTERSKIE:

 • zwykle trwają trzy lata

 • prowadzą do uzyskania dyplomu:
  Bachelor of Arts, Bachelor of Science

 • dyplom magisterski otrzymuje się po co najmniej rocznych studiach
  w pełnym wymiarze godzinWyszukiwarka

Podobne podstrony:
System szkolnictwa w Niemczech, Pedagogika porównawcza
System szkolnictwa w Anglii
Francuskie szkolnictwo wyższe (Pedagogika porównawcza), Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, R
SYSTEM SZKOLNICTWA W IRANIE, pedagogika
Opisz system edukacji w Polsce, Pedagogika porównawcza
Włoskie szkolnictwo wyższe, pedagogika porównawcza(1)
System szkolnictwa w Anglii
Francuski system szkolnictwa (Pedagogika porównawcza), Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Ro
Systemy edukacyjne w Europie – zróżnicowanie struktur szkolnych, Studia Pedagogika Specjalna mgr, Pe
System szkolnictwa we Francji, Pedagogika porównawcza
SYSTEM DUKACJI W NORWEGII, Pedagogika, pedagogika porównawcza
SYSTEM EDUKACJI W AUSTRII, Pedagogika, pedagogika porównawcza
Pedagogika Porównawcza System oświaty(1)
E. Babad - 25 lat po oczekiwaniach interpersonalnych w klasie szkolnej, Uniwersytet Pedagogiczny, Po
Reforma systemu oswiaty z 1999 roku (Pedagogika porównawcza), Pedagogika, Studia stacjonarne I sto
PORÓWNANIE SYSTEMÓW MYŚLI PEDAGOGICZNEJ I EUROPEJSKIEJ W XX WIEKU., POR?WNANIE SYSTEM?W MY?LI PEDAGO
Polski system oświatowy - rys historyczny, Pedagogika porównawcza

więcej podobnych podstron