MSG 1, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 4


Wartość importu i eksportu w latach 1995-2005 dla Ameryki Południowej ( w mld $ )

Rok

Import

Eksport

1995

176,6

148,9

1996

183,1

160,4

1997

214,1

175,9

1998

215,1

164,4

1999

186,3

164,3

2000

205,8

195,8

2001

203,9

188,6

2002

178,1

189,0

2003

188,1

217,0

2004

240,9

281,0

2005

293,9

350,6

0x01 graphic

Dynamika importu i eksportu w latach 1995-2005 dla Ameryki Południowej ( w % )

Rok

Handel

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Import

3,68

16,93

0,47

-13,39

10,47

-0,92

-12,65

5,61

28,07

22,00

Eksport

7,72

9,66

-6,54

-0,06

19,17

-3,68

0,21

14,81

29,49

24,77

Saldo handlu towarami ( w mld $ )

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Saldo*

-27,7

-22,7

-38,2

-50,7

-22,0

-10,0

-15,3

10,9

28,9

40,1

56,7

* wartość eksportu pomniejszona o wartość importu ( w mld $ )

Główni importerzy i eksporterzy ( tabela porównawcza - rok 1995 i 2005- wartości w % )

Import

Eksport

1995

2005

1995

2005

Brazylia

42,06

31,9

35,95

35,2

Argentyna

27,66

10,02

17,62

11,89

Kolumbia

14,93

8,9

7,1

6,28

Chile

5,68

13,63

11,9

11,73

Peru

3,12

5,23

7,37

5,1

Inne kraje Ameryki Płd.

6,55

30,32

20,06

29,8

Struktura geograficzna eksportu w Ameryce Południowej

( tabela porównawcza - rok 2000 i 2005- wartości w % )

Eksport

2000

2005

Ameryka Płn.

38,8

33,2

Europa

Unia Europejska

19,8

18,3

19,9

17,7

Azja

Chiny

Japonia

Inne kraje Azji

9,8

1,8

3,4

4,6

15,4

4,8

2,8

7,8

Afryka

1,6

2,8

Środkowy Wschód

1,5

1,8

Wspólnota Niepodległych Państw (CIS)

0,6

1,6

Międzykrajowy handel w Ameryce Płd.

27,9

25,3

Struktura towarowa i rodzajowa eksportu i importu w Ameryce Południowej

( tabela porównawcza - rok 2000 i 2005- wartości w % )

Import

Eksport

2000

2005

2000

2005

Produkty rolne

Jedzenie

*Ryby

*Inne produkty spożywcze

Surowce

19,0

17,5

*2,5

*15,5

2,5

8,9

7,6

*3,0

*4,6

1,3

26,8

23,3

*2,4

*20,9

3,5

26,4

23,3

*1,9

*21,4

3,1

Paliwa i surowce górnicze

Rudy żelaza i inne minerały

Inne metale i minerały

20,9

7,8

13,1

19,8

6,8

13,0

34,8

5,3

29,5

37,1

7,5

29,6

Produkcja

Żelazo i stal

Chemia

*Farmaceutyka

*Inne produkty chemiczne

Półprodukcja

Maszyny i sprzęt transportowy

Tekstylia

Odzież

Inna produkcja

60,9

1,9

11,2

*3,1

*8,1

6,9

128,7

3,3

3,0

5,9

68,6

2,7

13,5

*3,2

*10,3

14,7

30,9

3,0

1,8

2,0

36,5

3,3

5,7

*0,7

*5,0

5,2

12,2

1,1

5,5

3,4

34,1

4,5

5,8

*0,6

*5,2

4,7

12,0

0,8

3,7

2,7Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
MSG 3, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 7
msg, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 3
MSG 1, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 7
MSG 2, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 7
msg koszty wzgl, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 2
MSG usługi, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 6
msg koszty wzgl, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 2
TEORIE POPYTOWO, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 7
EFTA, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 6
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
Teorie neoczynnikowe 22222, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 5
WYKRES BezpoÂrednie Inwestycje zagraniczne w Polsce, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosun
Polska- struktura towarowa i rodzajowa, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcz
czlonkowstwo Polski w organizacjach miedzynarodowych, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosu
Teoria obfitosci zasobow, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 4
FTAA, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 4
Rozmiary i dynamika handlu zagr w polsce pkt4-6, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki g
PRACA GŁOWNA, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 6
Europa handel towarami, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 2

więcej podobnych podstron