zagadnienia na egzamin ustny, materiały- polonistyka, część III


Zagadnienia na egzamin ustny z języka polskiego (semestr III)

 1. Geneza romantyzmu, nazwa i ramy czasowe epoki.

 2. Filozoficzne podłoże romantyzmu (irracjonalizm, idealizm mistycyzm).

 3. Malarstwo i muzyka romantyczna. Korespondencja sztuk.

 4. Biografia i twórczość romantycznych wieszczów - Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, Norwida.

 5. Romantyczne manifesty literackie („Oda do radości” Schillera, „Oda do radości”, „Romantyczność” Mickiewicza).

 6. Natura widziana oczyma romantyków. Romantyczny pejzaż - „Sonety krymskie”.

 7. Interpretacja wybranych „Liryków lozańskich” Mickiewicza.

 8. Gatunki literackie romantyzmu (ballada, powieść poetycka, poemat dygresyjny, dramat romantyczny).

 9. Giaur jako bohater romantyczny.

 10. Koncepcja romantycznej miłości na przykładzie „Cierpień młodego Wertera” Goethego, IV części „Dziadów” i „Konrada Wallenroda” Mickiewicza.

 11. Fascynacje kulturą ludową w literaturze romantyzmu (omów na wybranych przykładach).

 12. Problematyka moralna w II części „Dziadów” i w „Liliach” Mickiewicza.

 13. Romantyczna literatura emigracyjna i krajowa.

 14. Jak walczyć o ojczyznę? Dylematy Konrada Wallenroda i Kordiana.

 15. Rola poezji w życiu narodu - „Pieśń Wajdeloty” z „Konrada Wallenroda” Mickiewicza.

 16. „Beniowski” Słowackiego jako triumf romantycznego indywidualizmu.

 17. Mesjanizm, prometeizm i tytanizm w III części „Dziadów” Mickiewicza.

 18. Obraz martylologii młodzieży w III części „Dziadów” A. Mickiewicza.

 19. Mistycyzm w wybranych wierszach poetów romantycznych.

 20. Wizja rewolucji w „Nie-Boskiej komedii” Krasińskiego.

 21. Jacek Soplica jako nowy typ bohatera romantycznego

 22. „Pan Tadeusz” epopeją?

 23. Soplicowo jako „centrum polszczyzny”.

 24. Wizja kraju ojczystego w „Mojej piosence (II)” Norwida.

 25. Na czym polega oryginalność poezji Norwida?

 26. Rozważania o Polsce w wierszu „Grób Agamemnona” Słowackiego.

 27. Relacje między jednostką a społeczeństwem w literaturze romantyzmu (omów na wybranych przykładach).

 28. Duchowy testament Słowackiego w wierszu „Testament mój”.

 29. Brązownictwo i antybrązownictwo, czyli jak postrzegano romantyków?

 30. Filozoficzne źródła pozytywizmu (utylitaryzm, scjentyzm, ewolucjonizm, determinizm, organicyzm, agnostycyzm.

 31. Założenia polskich pozytywistów.

 32. Manifesty pozytywistyczne.

 33. Filozoficzno-refleksyjna poezja Asnyka.

 34. Rola prasy w życiu społeczno-kulturalnym doby pozytywizmu.

 35. Polskie grzeczność językowa.

 36. Tabu, eufemizm, wulgaryzm.

 37. Style funkcjonalne polszczyzny.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zagadnienia na egzamin z Gutka, ZUT-Energetyka-inżynier, III Semestr, Wytrzymałość materiałów II, Wy
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN USTNY, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY #####
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN USTNY Z FIZJOLOGII
Romantyzm zagadnienia na egzamin ustny
narodziny romantyzmu, materiały- polonistyka, część III
zagadnienia na egzamin ustny, technik administracji
My i wy, materiały- polonistyka, część III
Zamowienia publiczne - zagadnienia na egzamin ( obrobione ), Materiały - studia, I stopień, Zamówien
Prawo karne, Egzamin ustny z prawa karnego(1), Zagadnienia na egzamin ustny z prawa karnego (9 i 10
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN USTNY Z WM 1, Semestr 3 moje, WYTRZYMAŁOŚĆ I, wydymała ustny, wm2
w swiecie duchow - romantyczne widzenie rzeczywistosci, materiały- polonistyka, część III
Zagadnienia na egzamin ustny TBP
zagadnienia na egzamin probabilistyka, ISI UWM, Semestr III, Metody probabilistyczne
wokol jezyka, materiały- polonistyka, część III
Poeta i czytelnik, materiały- polonistyka, część III
oblicza romantycznej milosci, materiały- polonistyka, część III
zagadnienia na egzamin ustny, Prawo karne i prawo wykroczeń(7)
ojczyzna Polakow, materiały- polonistyka, część III

więcej podobnych podstron