alkoholizm, 4 ROK, PSYCHIATRIA

Pobierz dokument
alkoholizm.4.rok.psychiatria.doc
Rozmiar 44 KB

PICIE RYZYKOWNE, PICIE SZKODLIWE I UZALEZNIENIE OD ALKOHOLU

IWONA GROBEL

CENTRUM PSYCHOPROFILAKTYKI I TERAPII w WARSZAWIE

W Polsce

ALKOHOL A NADUMIERALNOŚĆ

MARKERY NADUŻYWANIA ALKOHOLU

- powyżej 3 promile praktycznie nie występuje u osób pijących sporadycznie

- u osób rzadko pijących alkoholemia 1,5 promila powoduje zazwyczaj silne objawy upojenia. Ich brak świadczy o wzroście tolerancji, a tym samym o uzależnieniu

- podwyższenie jej aktywności jest przejawem uszkodzenia komórek wątroby i występuje u 34-85% pijacych systematycznie ponad 40g alkoholu dziennie

- aby wzrost wartości GGT był znaczący nie wystarcza jednorazowe wypicie alkoholu

- normalizacja aktywności enzymatycznej trwa ok. 4-5 tygodni

Dość specyficzny dla intensywnego picia alkoholu jest stosunek wartości AspAT do AlAT przekraczający wartość 2,0

przewlekłe picie alkoholu powoduje zwiększanie się średniej objętości krwinek czerwonych (MCV). Zjawisko to stwierdza się u 50-96%osób pijących ponad 40g alkoholu dziennie

MARKERY SPOŻYWANIA ALKOHOLU

PICIE SZKODLIWE (wg ICD-10)

PICIE RYZYKOWNE

UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU (ICD-10)

Występowanie w czasie ostatniego roku przynajmniej trzech z poniższych objawów:

METABOLIZM ALKOHOLU U KOBIETY

Poalkoholowe uszkodzenie wątroby

Nowotwory

Układ endokrynny

STRATEGIE POSTĘPOWANIA Z PACJENTEM UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU

ODDZIAŁYWANIA NIEFARMAKOLOGICZNE

ODDZIAŁYWANIA FARMAKOLOGICZNE

STRATEGIE W FARMAKOLOGICZNYM LECZENIU OSÓB UZALEŻNIONYCH

MECHANIZMY PROWADZĄCE DO ZAPOBIEGANIA NAWROTOM PICIA ALKOHOLU LUB ZMNIEJSZAJĄCE JEGO KONSUMPCJĘ

apomorfina, korzeń wymiotnicy

disulfiram

naltrekson, SSRI (?)

TLPD, SSRI, tianeptyna, wenlafaksyna

buspiron, tiapryd

SSRI

SSRI, tianeptyna,

kwas gamma-hydroksymasłowy (GHB)

akamprosat, naltrekson

Żaden z leków nie leczy uzależnienia, ale wydają się być one cennym uzupełnieniem innych oddziaływań na pacjenta uzależnionego.
Leki “przeciwalkoholowe” mogą być przydatne nie tylko w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu, ale również pijących w sposób szkodliwy.

POSTĘPOWANIE WOBEC OSÓB PIJĄCYCH RYZYKOWNIE

POSTĘPOWANIE WOBEC OSÓB PIJĄCYCH W SPOSÓB SZKODLIWY

ALKOHOLOWY ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY (wg ICD-10)

WSKAZANIA DO HOSPITALIZACJI OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

OSOBOM ZE WSKAZANIAMI DO HOSPITALIZACJI NALEŻY ZAPEWNIĆ TRANSPORT DO SZPITALA

WYWIAD ALKOHOLOWY

WYWIAD ALKOHOLOWY (c.d.)


Pobierz dokument
alkoholizm.4.rok.psychiatria.doc
Rozmiar 44 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
antydepresanty, 4 ROK, PSYCHIATRIA
neuroleptyki2, 4 ROK, PSYCHIATRIA
Pielęgnowanie chorych z manią, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Psychiatria i pielęgniarstw
psychiatria p.e08, 4 ROK, PSYCHIATRIA
GENETYKA W PSYCHIATRII, studia, 4 rok, psychiatria, materiały, genetyka
od zmusiał, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia III rok, Psychiatria
pyt psych 2010, studia, 4 rok, psychiatria, pytania
zagad.-psychitria, studia ratownictwo, III rok, psychiatria
psychiatria egzamin 2010, studia, 4 rok, psychiatria, pytania
V rok egzamin psychiatria 2011 termin I, V rok, Psychiatria, 2015-16, psychiatria giełdy zrobione, p
od zmusiał, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia III rok, Psychiatria
zespoly2, 4 ROK, PSYCHIATRIA
skierowanie WZOR, 6 rok, psychiatria
sprawozdanie alkohole, 2 rok, analiza
Jak alkohol zmienia psychikę, Narkomania
Badanie psychiatryczne, 1.Lekarski, IV rok, Psychiatria, Materiały
psychiatria pyt. prof. gr E 2010r., 6 ROK, PSYCHIATRIA

więcej podobnych podstron