pory dnia i roku, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2


Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II a

Data: 19.11.2009r.

Ośrodek tematyczny: Pory dnia i roku.

Temat dnia: Dzień się kończy, noc zaczyna

Cel główny: Poznanie zależności pory dnia od ruchu Ziemi wokół własnej osi.

Cele operacyjne:

Uczeń:

Metody pracy:

Formy pracy:

Środki dydaktyczne: