Subkultury młodzieżowe - ćwiczenia, notatki z 3 roku

Pobierz dokument
subkultury.mlodziezowe.cwiczenia.notatki.z.3.doc
Rozmiar 52 KB

Przygotować prezentacje w 3 osoby (Aga + Dorota) Prezentacja 24.listopada o Punk. Można mieć 4 nieobecności, osoby które mają mniej niż 2 nieobecności to zostanie im przepisana ocena z prezentacji - nie muszą zdawać na ocenę.

Z uczelnianej strony Pani prowadzącej jest link to bloga, w którym w zakładce subkultury są lektury i spis subkultur do prezentacji.

Literatura:

Ćwiczenia 1, 13.10.2010r,

Ćwiczenia 2, 20.10.2010r

Temat: Subkultura

Subkultura - względnie spójna grupa społeczna która znajduje się na marginesie dominującego nurtu kultury, mająca charakter dewiacyjny (dewiacja to odchylenie od normy).

Grupa społeczna - członkowie mają świadomość „my”, świadomość całości, zakresu grupy. Istnieje kultura wewnątrz grupowa. W każdej grupie istnieje struktura, porządek, uporządkowanie, zasady. Wymiar materialny - widzimy że te osoby wyglądają tak a nie inaczej, odnoszą się do takich symboli itp. Realizują wspólne wartości, pomagają sobie. Ma system norm i wartości. Kultura idealna - pewien sposób postrzegania świata i rzeczywistości.

Typy dewiacji:

Subkultura to inaczej podkultura.

Hippisi - początek roku 67, zgromadziło się mnóstwo ludzi którzy mieli podobne postawy, przeciwstawianie się hipokryzji (czyli koncentracja na dobrach materialnych, postawie ameryki ze snu, negatywne relacje miedzy dziećmi a rodzicami, rodzice mają duże wymagania dla dzieci). Krytyczny stosunek do USA jako policjanta świata. Pod obrazem ameryki ze snu kryje się mnóstwo patologii. W Polsce ruch hippisowski połączony był z strajkami, ruchami antysemickimi. Subkultury po hippisowskie: travellersi (jeżdżenie od festiwalu do festiwalu, mieszkali w przyczepach).

W Polsce przed hippisami istnieli:

Bikiniarze - dzieci osób które były dobrze sytuowane, „bananiarze”, naśladowali wzorce zachodnie.

Pomarańczowa alternatywa - celem była walka z systemem przez ośmieszanie go, symbol - krasnoludki.

Przyczyny zjawiska subkulturowych wg Siemaszki - koncepcje powstałe w latach 50-60 XX wieku, dotyczy klas niższych, gangów.

Młodzi ludzie chcą równego traktowania, wierzą w to że mogą zmienić świat, podejmują różne działania, odczuwają niesprawiedliwość w świecie, chętnie przynależą do subkultur. Zwracają uwagę na społeczeństwo, na nierówne szanse w nim.

Ćwiczenia 3, 27.10.2010r

Referat Karolina, Ola i Klaudia o subkulturze Emo.

Ćwiczenia 4, 3.11.2010r

Referat Asia, Sylwia, Erwin o techno.

Ćwiczenia 5, 10.11.2010r

Referat: Dominika S i Dominika R o hip-hopie

Ćwiczenia 6, 17.11.2010r

Referat: Maciek, Ela, Kasia S o satanizmie i metalu

Subkultury młodzieżowe - ćwiczenia

2


Pobierz dokument
subkultury.mlodziezowe.cwiczenia.notatki.z.3.doc
Rozmiar 52 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży - ćwiczenia, notatki z 3 roku
Projektowanie pracy resocjalizacyjnej - ćwiczenia, notatki z 3 roku
Instytucjonalne formy pomocy wychowawczej - ćwiczenia, notatki z 3 roku
Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, notatki z 3 roku
Grupy rowieśniecze i subkultury młodzieżowe, Pedagogika Społeczna - dr Malinowski, Dodatkowe notatki
Czym są subkultury, subkultury młodzieżowe
Teorie?zpieczeństwa ćwiczenia notatki full
Pedagogika czasu wolnego Subkultury młodzieżowe
Współczesne subkultury młodzieżowe i ich geneza, PEDAGOGIKA
cwiczenia notatki
ćwiczenia notatki
Subkultura młodzieżowa
chrzescijanstwo kolokwium I, Religioznawstwo, Rok II, Chrześcijanstwo starożytne, Cwiczenia, Notatki
subkultury młodzieżowe (2)
Ćwiczenia I notatki
10 Grupy rówiesnicze i subkultury mlodziezowe
Autyzm Wczesnodziecięcy, Pedagogika Opikuńcza UWM Olsztyn, I Rok, Psychologia Rozwoju I Osobowości,
FUNKCJA I OBRAZ SUBKULTUR MŁODZIEŻOWYCH NA TLE WSPÓŁCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA

więcej podobnych podstron