Zrozumiałem, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2


Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II a

Data: 04.01.2010r.

Ośrodek tematyczny: Rodzina

Temat dnia: Zrozumiałem

Cele operacyjne:

Uczeń

Metody pracy:

Formy pracy:

Środki dydaktyczne: