5. Leki przeciwparkinsonowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4


Leki przeciwparkinsonowe

Celem leczenia parkinsonizmu jest przywrócenie równowagi neurohormonalnej w układzie pozapiramidowym.

Można to osiągnąć poprzez:

  1. zwiększenie stężenia Dopaminy lub pobudzenie układu dopaminergicznego.

  2. blokowanie receptorów cholinergicznych

Ad. 1.

Nie można zwiększyć stężenia Dopaminy w OUN podawaniem jej ogólnie, gdyż nie przenika ona przez barierę krew - mózg.

Przez barierę tę przenika prekursor Dopaminy - Levodopa (L-Dopa).

Jest ona jednak rozkładana na obwodzie przez enzym „Dekarboksylazę Dopa”.

Zapobiega się temu podając równocześnie inhibitory tego enzymu:

Można również zwiększyć stężenie Dopaminy w OUN podawaniem leków wzmagających jej uwalnianie z neuronów dopaminergicznych:

Można też podawać leki imitujące działanie Dopaminy:

Preparaty:

Leki zwiększające stężenie Dopaminy w OUN

L-Dopa : „Levodopa”, „Carodopa”, „Dopaflex”

L-Dopa + Karbidopa: „Sinemet”

L-Dopa + Karbidopa: „Nakom”

L-Dopa + Benserazyd: „Madopar”

Amantydyna: „Viregyt K”

Bromokryptyna: „Parlodel”

Ad. 2.

Leki Parasympatykolityczne (Cholinolityki)

Ich działanie polega na blokowaniu receptora muskarynowego w OUN i na obwodzie. Powoduje to złagodzenie objawów choroby Parkinsona.

W czasie leczenia występują działania niepożądane związane z działaniem cholinolitycznym.

Preparaty:

„Parkopan”, „Artane”

„Ponalid”

„Cogentin”

„Akineton”

„Aturban”

„Parks 12”, „Lyseen”

Leczenie choroby Parkinsona ma charakter objawowy. Chory musi zażywać leki do końca życia. Mimo to skuteczność leków stopniowo zmniejsza się, a działania niepożądane występują u większości chorych.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
4. Leki przeciwpadaczkowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
1. Leki przeciwbólowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
4. Leki przeciwpadaczkowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
Narkotyczne i nienarkotyczne leki przeciwbólowe, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia
3. LEKI PSYCHOTROPOWE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
3. LEKI ANTYALERGICZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 5
6. LEKI ANTYARYTMICZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 2
1. LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE I FIBRYNOLITYCZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
2. Leki przeciwkrwotoczne i moczopędne, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
1. LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE I FIBRYNOLITYCZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
8. LEKI MIEJSCOWO ZNIECZULAJĄCE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
11. LEKI WPŁYWAJĄCE NA ZAKOŃCZENIA RUCHOWE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
4. LEKI STOSOWANE W DYCHAWICY OSKRZELOWEJ, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
10. LEKI ZNIECZULENIA OGÓLNEGO, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
3. Leki hamujące agregacje płytek krwi, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 2
1. Glikozydy nasercowe i inne leki działające inotropowo dodatnio, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGI
4. LEKI BETA - ADRENOLITYCZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 2
8. LEKI MIEJSCOWO ZNIECZULAJĄCE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
leki tel, Ratownicto Medyczne, Farmakologia

więcej podobnych podstron