amputacja kończyn, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, II rok, Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne


AMPUTACJA KOŃCZYN

Amputacje kończyn dolnych wykonuje się z różnych przyczyn. 90% stanowią zabiegi ze wskazań naczyniowych, a pozostałe 10 to amputacje spowodowane urazami i/lub ich późniejszymi następstwami, nowotworami, wadami wrodzonymi i innymi zniekształceniami kończyn dolnych

Amputacja (odjęcie) -zabieg operacyjny polegającego na usunięciu narządu lub jego części

Jeżeli odjęcie kończyny przebiega poprzez rozdzielenie kości w stawie, a nie jej przecięcie, to operację taką nazywamy wyłuszczeniem

Wskazania do amputacji

 1. Bezwzględne - dotyczą wskazań życiowych

 1. pierwotne

- amputacje dokonane przez uraz

- masywne zmiażdżenia kończyn

- zgorzel gazowa o gwałtownym przebiegu

b) wtórne (odroczone)

- głębokie oparzenia i odmrożenia

- postępujące niedokrwienie z martwicą kończyn (90%)

 1. Względne

 1. wady wrodzone

 2. uporczywe dolegliwości bólowe

 3. nabyte zniekształcenia kończyn uniemożliwiające ich obciążenie

 4. rozległe rany, owrzodzenia, przetoki

 5. zainfekowane stawy rzekome

Rodzaje amputacji

Typ amputacji zależy przede wszystkim od tego, na jakim poziomie możliwe będzie zaopatrzenie w krew wystarczające do zagojenia się rany oraz wytworzenie kikuta, który umożliwi uzyskanie jak najlepszych możliwości lokomocyjnych po zastosowaniu protezy.

Podział amputacji

Techniki amputacji:

1) Amputacja stopy

2) Amputacja Scharpa-Jägera

3) Kikut LISFRANCA

4) AMPUTACJA W STAWIE CHOPARTA

5) AMPUTACJA PIROGOWA

6) AMPUTACJA SYME`A

7) PODUDZIE

8) KOLANO

9) UDO

10) AMPUTACJA GRITTI-STOKESA

11) BIODRO

12) RĘKA

13) PRZEDRAMIĘ

14) ŁOKIEĆ

15) |RAMIĘ

16) BARK

17) KIKUT KRUKENBERGA

18|) KIKUT KINEPLASTYCZNY

19) KIKUT MARQUARDTA

Czynniki mające wpływ na poziom i sposób wykonania operacji

Powikłania pooperacyjne wczesne (obumarcie miażdżonych tkanek, nadmiar pozostawionych szwów, przedłużony wysięk, zbyt napięte szwy mogą przerwać mięśnie, przykurcze, protruzja kości w wyniku obumarcia zbyt krótkich płatów skóry nad kikutem, krwotok do rany amputacyjnej i utrata krwi, krwiak, martwica mięśni, zakażenia).

Powikłania pooperacyjne późne

Odczuwanie fantomowe

Prawie każda osoba po amputacji odczuwa obecność amputowanej kończyny. Jest to uczucie łaskotania, mrowienia, ciepła, chłodu. Czasami również uczucie poruszania stopą. Odczucia te mogą mieć różny charakter i nasilenie. Uważa się, że są one korzystne podczas nauki chodzenia na protezie.

Często zdarza się tak, że odczuwanie fantomowe jest tak silne i dokuczliwe, że sprawia ból, pieczenie trwające niemal bez przerwy. Zwalczanie tego bólu jest bardzo trudne, gdyż jego mechanizm nie jest do końca zbadany. Zwykle zanika po kilu tygodniach, ale może powrócić nawet kilkanaście lat po operacji. Leki przeciwbólowe, masaż, ciepłe okłady, bandażowanie kikuta, elektrostymulacja, akupunktura, psychoterapia - to niektóre ze sposobów zwalczania bólu fantomowego.

USPRAWNIANIE CHORYCH PO AMPUTACJI

Usprawnianie chorych po amputacji ma na celu przygotowanie ich do jak najbardziej ekonomicznego i estetycznego posługiwania się protezą.

Rehabilitacja pacjenta po amputacji musi odbywać się wielokierunkowo w płaszczyźnie rehabilitacji ruchowej, zawodowej, a przede wszystkim psychologicznej.

Wczesne usprawnianie obejmuje

Prawidłowe ułożenie kikuta

Nadanie odpowiedniego kształtu kikutowi (walcowatego lub łagodnego stożka)

Bandażujemy kikut do czasu zaprotezowania. W tym celu używa się opaski elastycznej o szerokości 12-15 cm (w zależności od szerokości kikuta). Bandaż prowadzi się najpierw od przodu do tyłu wzdłuż osi długiej kikuta. Następnie w górnej części kikuta nakłada się jeden zwój okrężny w celu podtrzymania całego bandaża i schodzi się skośnie na koniec kikuta. Od końca kikuta prowadzi się opaskę ósemkami coraz wyżej nadając mu kształt ściętego stożka. Udo należy bandażować łącznie z pośladkiem.

Pielęgnując kikut nie należy używać tłustych kremów, ponieważ zmiękczają one nadmiernie skórę. Puder zatyka pory i sprzyja powstaniu wyprysku i stanów zapalnych skóry. W razie pocenia się puder zbija się w grudki, co może doprowadzić do podrażnienia skóry i zapalenia mieszków włosowych. Z doświadczenia wynika, że nie jest właściwe stosowanie maści na odleżyny, gdyż pod ich wpływem skóra staje się sucha i szorstka.

Usprawnianie przy protezowaniu

 1. Hartowanie kikuta - ma na celu przygotowanie go do obciążenia - stosuje się obciążenia kikuta na powierzchniach o różnej twardości ze stopniowym zwiększeniem ucisku, masaże przy użyciu gąbki, rękawicy, kąpiele naprzemienne w ciepłej i zimnej wodzie.

 2. Wzmacnianie siły mięśniowej - początkowo ćwiczenia czynne wolne, później oporowe.

 3. Ćwiczenia czucia powierzchniowego i głębokiego - ćwiczenia dotyku oraz ułożenia kończyny w przestrzeni.

 4. Ćwiczenia ogólnokondycyjne, korekcyjne postawy, oddechowe.

 5. Pielęgnacja kikuta, higiena i zasady dotyczące nakładania ochraniającej kikut pończochy.

 6. Nauka zakładania i zdejmowania protezy - konserwacja protezy, rola i nakładanie pończochy.

 7. Nauka chodu w protezie.

 8. Ćwiczenia upadania i równoważne.

 9. Ćwiczenia chodu w protezie - koordynacja ruchów, chwytanie przedmiotów, toaleta osobista, ubieranie się, jedzenie.

Usprawnianie przy przeciwwskazaniach do protezowania

 1. Ćwiczenia ogólnokondycyjne, oddechowe, oporowe kończyn dolnych.

 2. Nauka przesiadania się z wózka na łóżko, krzesło, przejście z wózka do wanny, nauka chodu za pomocą kul.

 3. Nauka wykorzystania kończyn zdrowych w samoobsłudze.

 4. Ćwiczenia dotyku oraz ćwiczenia ułożenia kikuta w przestrzeni.

 5. Układanie kikuta zapobiegające przykurczom.

Protezy kończyny dolnej

4Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
chirurgia ogólna test (4), Pielęgniarstwo licencjat cm umk, II rok, Chirurgia i pielęgniarstwo chiru
9. POWIKŁANIA POOPERACYJNE, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, II rok, Chirurgia i pielęgniarstwo chi
pediatria pytania koło, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, II rok, Pediatria i pielęgniarstwo pediatry
blaszka miażdżycowa, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, II rok, Patofizjologia
Konflikt serologiczny, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, II rok, Położnictwo i pielęgniarstwo położni
Rehabilitacja egzamin 2010, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, II rok, Rehabilitacja i pielęgnowanie n
PIH, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, II rok, Położnictwo i pielęgniarstwo położnicze
neuropatie cukrzycowe, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, II rok, Patofizjologia
Gospodarka-wodno elektrolitowa, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, II rok, Patofizjologia
pediatria pytania koło, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, II rok, Pediatria i pielęgniarstwo pediatry
EGZAMIN Z GERIATRII styczen 2008 rzad II, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Geriatria i piel
Cukrzyca typu II, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
egzamin neuro, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne g

więcej podobnych podstron