Antropologicznepk 1 k, kulturoznawstwo, ROK I- semestr I, Antrpologiczne podstawy kulturoznawstwa


Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa

*Pytanie o przedmiot antropologii (dyscyplina o długiej historii) - nacisk na pewien typ problemów i sposób podejścia do nich

Nauki pokrewne (o człowieku - humanistyczne i społeczne) - socjologia, historia, filozofia

Antropologia kojarzy się:

- badaniem społeczeństw obcych i egzotycznych - badaniem odmiennych sposobów życia

* Ruth Benedict Wzory kultury (1966)

* Wybitny antropolog brytyjski Edmund Leach

Leach: dlaczego ludzie są zarazem tak podobni i tak odmienni?

*Antropolog - badaczem kulturowej różnorodności, a przede wszystkim - odmienności

Konsekwencje zainteresowania rozmaitością kultur i kulturami obcymi:

  1. Badanie określonego typu społeczeństw;

  1. Nastawienie na subiektywny aspekt w badaniu zjawisk kultur

  1. Całościowe ujęcie człowieka i kultury

Szeroki zasięg antropologii - całościowe spojrzenie na człowieka i jego kulturę

Antropologię możemy nazwać nauką o kulturze

Całościowy charakter spojrzenia a. na człowieka jako istotę kulturową - 3 przyczyny:

  1. Historia dyscypliny - szukanie własnej specyfiki (wkraczanie na inne pola)

  2. A. wyrosła z badania społeczeństw słabo znanych - wszystko było interesujące

  3. Społeczeństwa pierwotne - małe rozmiary - brak historii - badanie we wszystkich aspektach

Dzisiaj antropologia:

- Bada poszczególne sfery kultury

- Antropologia współczesności - bliskiej.

Poddyscypliny antropologii:

Podstawowe pojęcie i problem antropologii - KULTURAWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pojęcie kultura apk2 k, kulturoznawstwo, ROK I- semestr I, Antrpologiczne podstawy kulturoznawstwa
ZAGADNIENIA, kulturoznawstwo, ROK I- semestr I, Antrpologiczne podstawy kulturoznawstwa
zagadnienia z wykładów1, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY PSYCHOLOGII REKLAMY, opracowania
pytania z neuro, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY NEUROBIOLOGII ZACHOWANAI I ETOLOGII, pytania
Statystyki nieparametryczne, PSYCHOLOGIA, I ROK, semestr II, podstawy metodologii badań psychologicz
Centralne Twierdzenie Graniczne, PSYCHOLOGIA, I ROK, semestr II, podstawy metodologii badań psycholo
Pytania - test - filozofia od Anity, WSPOL, I rok semestr II, Podstawy filozofii, Testy filozofia, f
Pytania.egzaminacyjne Psychologia 2010, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY NEUROBIOLOGII ZACHOWANA
pytania [zbiór], III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY PSYCHOLOGII REKLAMY, pytania
index, PSYCHOLOGIA, I ROK, semestr II, podstawy metodologii badań psychologicznych II.wnioskowanie s
podstawowe zagadnienia z p.zach.konsumenckich, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY PSYCHOLOGII REKL
zagadnienia z wykładów2, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY PSYCHOLOGII REKLAMY, opracowania
reklama-pytania, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY PSYCHOLOGII REKLAMY, pytania
KOLOKWIUM sem II 2009, PSYCHOLOGIA, I ROK, semestr II, podstawy metodologii badań psychologicznych I

więcej podobnych podstron