Przykładowe+pytania+egzaminacyjne Rolnictwo2013, SGGW Rolnictwo Materiały, Botanika Materiały do egzaminu


Przykładowe pytania egzaminacyjne z przedmiotu „Cytologia i anatomia roślin” dla kierunku Rolnictwo WRiB w roku akademickim 2012/13

 1. Przedstaw zarys endosymbiotycznej teorii ewolucji komórki roślinnej.

 2. Co świadczy o endosymbiotycznym pochodzeniu organelli półautonomicznych.

 3. Scharakteryzuj organelle błonowe w komórce roślinnej.

 4. Scharakteryzuj budowę i funkcje cytoplazmy.

 5. Scharakteryzuj budowę i funkcje jądra komórkowego.

 6. Scharakteryzuj modyfikacje ściany komórkowej i opisz ich wpływ na właściwości fizyczne ścian komórkowych.

 7. Przebieg i znaczenie biologiczne mitozy i mejozy.

 8. Charakterystyka i funkcje tkanek okrywających.

 9. Charakterystyka tkanek mechanicznych i wpływ rozmieszczenia elementów wzmacniających na właściwości mechaniczne organów.

 10. Budowa i funkcje tkanki przewodzącej.

 11. Opisz podobieństwa i różnice w budowie, rozwoju i rozmieszczeniu wiązek przewodzących w korzeniu i łodydze.

 12. Opisz proces powstawanie typowej budowy wtórnej korzenia.

 13. Opisz proces powstawanie typowej budowy wtórnej łodygi.

 14. Opisz, jakie konsekwencje dla typowej budowy wtórnej organów ma odmienne miejsce zakładania się w nich merystemów bocznych.

 15. Opisz modyfikacje cytologiczne i anatomiczne związane z przystosowaniem się roślin do przeprowadzania fotosyntezy C4.

 16. Porównaj budowę morfologiczną i anatomiczną liści roślin jedno- i dwuliściennych.

 17. Przedstaw budowę morfologiczną i anatomiczną oraz sposób wzrostu typowej łodygi traw.

 18. Opisz adaptacje morfologiczne i anatomiczne roślin do warunków środowiska suchego.

 19. Opisz adaptacje morfologiczne i anatomiczne roślin do warunków środowiska wilgotnego i wodnego.

 20. Opisz adaptacje morfologiczne i anatomiczne roślin do warunków klimatu umiarkowanego.

 21. Scharakteryzuj zjawisko mikoryzy i jej znaczenie dla roślin lądowych.

 22. Scharakteryzuj znaczenie symbioz diazotroficznych dla roślin i krótko opisz znane ci przypadki takich interakcji.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
TH - przykladowe pytania egzaminacyjne KTZ-Technologii Zboz, SGGW - Technologia żywnosci, V semestr,
TH - przykladowe pytania egzaminacyjne KTZ-Technologii Zboz. (2), SGGW - Technologia żywnosci, V sem
TH - przykladowe pytania egzaminacyjne KTZ-Technologii Zboz, SGGW - Technologia żywnosci, V semestr,
PRZYKŁADOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE Z SADOWNICTWA, Sadownictwo
Przykładowe pytania egzaminacyjne MGR II 2014-1, Studia PG, Semestr 09 (Konstrukcje Betonowe), Inżyn
Przykładowe pytania na zaliczenie ar, Studia, Materiały z inzynierii, Semestr III, Analiza ryzyka
Przykładowe pytania egzaminacyjne METAL (1), krzycho1022, MIBM WIP PW, mamet
Przykładowe pytania egzaminacyjne Część I
Przykładowe pytania egzaminacyjne z algebry, Studia, Informatyka, Semestr I, Algebra z geometrią, Eg
Przykładowe pytania egzamin chemia
PRZYKŁADOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE Z SADOWNICTWA
fizyka ściąga grupami, AGH górnictwo i geologia, II SEM, Fizyka I, Przykładowe pytania egzamin
Przykładowe+pytania+egzaminacyjne+z+zakresu+rawa+pracy, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Przykladowe pytania egzaminacyjne z PRI, PJWSTK, 0sem, PRI, PRI
Przykładowe pytania egzaminacyjne 2016 MAMET, mechanika budowa maszyn, mamet
przykladowe pytania egzaminacyjne, psychologia SWPS, II rok 2 semestr, psychologia społeczna - modu
Przykladowe pytania egzaminacyjne - Brzezinski, SWPS, ROK 2, Metodologia ze statystyką - Brzeziński
fizyka egzamin 2006, AGH górnictwo i geologia, II SEM, Fizyka I, Przykładowe pytania egzamin
egzamin fizyka, AGH górnictwo i geologia, II SEM, Fizyka I, Przykładowe pytania egzamin

więcej podobnych podstron