Bałwan - scenariusz, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr letni, Metodyka edukacji plastycznej


Blok: Zima-lodowa kraina


Temat:
Tworzymy „Bałwana” z figur geometrycznych.

Klasa: II


Percepcja plastyczna:

Działalność plastyczna:

Wiedza o sztuce:

Metody:

Forma:

Środki dydaktyczne:

Materiały i przybory plastyczne:


Przebieg zajęć :

FAZY AKTYWNOŚCI

AKTYWNOŚĆ NAUCZYCIELA

AKTYWNOŚĆ UCZNIA

UWAGI

INSPIRACJA

- Nauczyciel czyta dzieciom wiersz „Lepimy bałwana”,

- Nauczyciel pyta z czego dzieci ulepiły bałwana i jak on wyglądał,

- Nauczyciel pokazuje uczniom różne zdjęcia dzieci lepiących bałwany, omawiając z nimi poszczególne czynności przedstawione na fotografiach,

-Nauczyciel zapoznaje uczniów z pojęciami: kompozycja i szablon,

-Nauczyciel pokazuje przykładowego „Bałwana” stworzonego z figur geometrycznych.

- Uczeń słucha wiersza oraz odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego wiersza,

- Uczeń przygląda się przedstawianym ilustracjom i uczestniczy w pogadance na temat wyglądu bałwanów,

-Uczniowie zapoznają się z nowymi pojęciami.

INTERPRETACJA/

WIZUALIZACJA

-Nauczyciel prosi uczniów o przygotowanie przyniesionych przez siebie materiałów i przyborów plastycznych,

-Nauczyciel rozdaje szablony z elementami do wycięcia oraz przedstawia poszczególne działania, które doprowadzą do stworzenia pracy plastycznej,

-Uczeń przygotowuje przyniesione przez siebie materiały i przybory plastyczne,

-Uczeń słucha uważnie nauczyciela oraz przygląda się szablonowi, wyobrażając sobie rozmieszczenie poszczególnych figur na kartce papieru.

TWORZENIE/

KREACJA

-Nauczyciel prosi by uczniowie rozpoczęli pracę,

-Nauczyciel kontroluje pracę uczniów i pilnuje porządku, by nikomu nie stała się krzywda przy posługiwaniu się nożyczkami.

-Uczeń indywidualnie tworzy pracę plastyczną na podany temat.

WARTOŚCIOWANIE

- Nauczyciel prosi uczniów o zaprezentowanie swoich prac,

- Nauczyciel ocenia prace wykonane przez uczniów pod względem techniki, chwali za pomysłowość, estetykę,

- Nauczyciel wydaje polecenie uporządkowania miejsca pracy przez uczniów wieszając w tym czasie prace na gazetce klasowej.

- Uczeń prezentuje swoją pracę,

- Uczeń porządkuje swoje miejsce pracy,

- Uczeń ogląda prace wykonane przez swoich kolegów.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Plastyka, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr letni, Metodyka edukacji plastycznej
Litera M, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr letni, Metodyka edukacji polonistyczn
Litera O, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr letni, Metodyka edukacji polonistyczn
Litera M, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr letni, Metodyka edukacji polonistyczn
Scenariusz lekcji, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr letni, Media w edukacji
Scenariusz lekcji 1-3, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr letni, Edukacja technicz
Scenariusz zajęć matma, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, III rok - semestr zimowy, Metodyka eduka
Tezy do egzaminu z MNI, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, III rok - semestr zimowy, Metodyka eduka
Opracowanie zagadnień, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, III rok - semestr zimowy, Metodyka edukac
PISOWNIA Z, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, III rok - semestr zimowy, Metodyka edukacji polonist
Zadania teksowe, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, III rok - semestr zimowy, Metodyka edukacji mat
Karta sieciowa, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Bezpieczeństwo sieciowe
back up acronis, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Bezpieczeństwo sieciow
Nauczyciel przed komisją, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogika wc
Stopnie zawodowe - nauczyciel, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogi
socjologia wychowania - wykłady dr Bielska, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zim
kontr z04, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogika wczesnoszkolna, A
Diagnoza - opis, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Diagnoza psychopedagog

więcej podobnych podstron