MSG 3, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 7


Tabela 1. Struktura rodzajowa eksportu usług w Polsce w latach 1995 - 2005.

1995

1995

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Usługi transportowe

28,59%

28,37%

34,97%

26,59%

29,04%

23,52%

27,53%

32,60%

35,77%

31,26%

33,69%

Usługi turystyczne

21,68%

32,56%

25,81%

39,70%

38,09%

54,61%

47,68%

43,01%

36,43%

43,41%

38,77%

Usługi pozostałe

49,73%

39,07%

39,21%

33,71%

32,88%

21,87%

24,79%

24,39%

27,81%

25,33%

27,54%

RAZEM: (% i mln USD)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10637

9700

8898

10810

8331

10395

9745

10030

11170

13437

16181

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z www.wto.org

Tabela 2. Struktura rodzajowa importu usług w Polsce w latach 1995 - 2005.

1995

1995

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Usługi transportowe

25,23%

27,14%

28,34%

25,67%

22,29%

17,29%

17,86%

20,01%

21,81%

24,01%

23,53%

Usługi turystyczne

5,85%

9,36%

10,50%

11,93%

12,56%

37,39%

39,48%

35,23%

26,61%

31,28%

30,78%

Usługi pozostałe

68,92%

63,50%

61,16%

62,40%

65,15%

45,32%

42,66%

44,76%

51,58%

44,71%

45,69%

RAZEM: (%

i mln USD)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

7008

6228

5610

6479

6837

8860

8852

9089

10526

12278

14104

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z www.wto.org

Tabela 3. Struktura geograficzna polskiego importu i eksportu usług wg kontynentów w latach 1999 i 2005.

Wyszczególnienie

Import

Eksport

1999

2005

1999

2005

Europa

84,58%

86,83%

88,38%

88,01%

Azja

2,73%

2,55%

1,59%

2,15%

Ameryka

10,13%

8,97%

8,36%

8,04%

Afryka

2,46%

1,56%

1,54%

1,63%

Australia i Oceania

0,10%

0,09%

0,13%

0,17%

RAZEM:

100%

100%

100%

100%

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z www.oecd.org

Tabela 4. Struktura geograficzna polskiego importu i eksportu usług wg krajów w latach 1999 i 2005.

Lp.

Wyszczególnienie

Import

Wyszczególnienie

Eksport

1999

2005

1999

2005

1.

Niemcy

23,99%

22,86%

Niemcy

39,92%

36,65%

2.

Wielka Brytania

8,37%

9,40%

Stany Zjednoczone

7,44%

7,05%

3.

Stany Zjednoczone

9,38%

8,00%

Wielka Brytania

6,04%

5,98%

4.

Holandia

5,76%

7,44%

Holandia

3,74%

5,16%

5.

Francja

5,26%

5,86%

Rosja

4,50%

4,53%

6.

Włochy

4,38%

4,34%

Ukraina

4,39%

4,30%

7.

Czechy

4,49%

4,06%

Francja

2,63%

3,54%

8.

Austria

4,41%

3,68%

Czechy

3,24%

3,14%

9.

Szwajcaria

2,79%

3,60%

Szwajcaria

2,39%

2,88%

10.

Belgia

2,50%

2,70%

Szwecja

2,39%

2,64%

11.

POZOSTAŁE

28,67%

28,06%

POZOSTAŁE

23,32%

24,13%

RAZEM:

100%

100%

RAZEM:

100%

100%

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z www.oecd.orgWyszukiwarka

Podobne podstrony:
msg, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 3
MSG 1, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 7
MSG 1, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 4
MSG 2, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 7
msg koszty wzgl, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 2
MSG usługi, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 6
msg koszty wzgl, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 2
TEORIE POPYTOWO, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 7
EFTA, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 6
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
Teorie neoczynnikowe 22222, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 5
WYKRES BezpoÂrednie Inwestycje zagraniczne w Polsce, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosun
Polska- struktura towarowa i rodzajowa, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcz
czlonkowstwo Polski w organizacjach miedzynarodowych, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosu
Teoria obfitosci zasobow, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 4
FTAA, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 4
Rozmiary i dynamika handlu zagr w polsce pkt4-6, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki g
PRACA GŁOWNA, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 6
Europa handel towarami, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 2

więcej podobnych podstron