scenariusz na wdż (4), 3 # SZKOŁA - prezentacje na lekcje, wdżwr


Scenariusz zajęć z wychowania do życia w rodzinie
Jestem potencjalną matką, jestem potencjalnym ojcem

Treść kształcenia:
- Płodność mężczyzny i kobiety oraz czynniki warunkujące ich płodność
- Gruczoły rozrodcze, ich działanie - produkcja gamet i hormonów
- Rola i znaczenie komórek rozrodczych: plemnika i komórki rozrodczej

Cele:
- Kształtowanie odpowiedzialności za własną płodność
- Zapoznanie z podstawowymi procesami określającymi płodność mężczyzny i kobiety
- Ukazanie przebiegu cyklu miesiączkowego kobiety
- Przedstawienie czynników wpływających na płodność mężczyzny i kobiety

Osiągnięcia uczniów - po zakończonej lekcji uczeń: - Zna uwarunkowania płodności mężczyzny i kobiety
- Umie odróżnić cechy płodności mężczyzny od płodności kobiety
- Rozumie przejawy płodności w cyklu miesiączkowym kobiety i uświadamia sobie możliwość ich obserwowania
- Umie określić istotę cyklu miesiączkowego kobiety i wyjaśnić poszczególne jego elementy (np. jajeczkowanie, menstruacja)
- Uświadamia sobie, że płodność jest wspólną sprawą mężczyzny i kobiety, a odpowiedzialność za poczęcie dziecka dotyczy ich obojga w jednakowym stopniu
Metody i techniki pracy z grupą:
- Praca w grupach, wykład
Pomoce dydaktyczne:
- Kartki samoprzylepne, mazaki, arkusze, koperty z układankami, koperty z gotowymi odpowiedziami do segregowania, plansze, krzyżówki, rebusy, foliogram

Przebieg lekcji:
Stoliki i krzesła w klasie są tak przygotowane, aby uczniowie mogli pracować w grupach.
1.) Powitanie z grupą; każdy przedstawia się za pomocą pantomimy - prezentuje swój znak zodiaku

2.) Nauczyciel przypomina definicje dojrzewania według autorów "Encyklopedii zdrowia" "Dojrzewanie (pokwitanie, adolescencja) - to okres rozwoju miedzy dzieciństwem, a dorosłością, a więc jest to czas, w którym dziewczyna staje się kobietą a chłopiec mężczyzną. Jest to czas stawania się dorosłym, dojrzałym. Ma on charakter indywidualny."

3.) Nauczyciel : dzisiaj zajmiemy się jednym z aspektów dojrzewania, a mianowicie dojrzewaniem płciowym. Zastanówcie się i zapiszcie na kartkach, co rozumiecie przez dojrzewanie płciowym (praca w grupach czas 5 min). Wybrana osoba zbiera karteczki z cechami i przykleja je na arkuszu. Nauczyciel odczytuje je głośno, a uczniowie określają czy są to właściwe cechy. Uczniowie podają takie cechy jak: gwałtowny rozwój fizyczny, rozwój narządów płciowych, wystąpienie pierwszej miesiączki u dziewcząt i pierwszego wytrysku u chłopców zwanego polucją, pojawienie się owłosienia łonowego, pojawienie się owłosienia pachowego itd. Jeżeli brakuje jakiejś ważnej cechy - nauczyciel uzupełnia, a następnie podkreśla, że wszystkie wymienione cechy są objawem rozpoczęcia w organizmie pracy układu rozrodczego męskiego i żeńskiego.

4.) Grupy otrzymują rebusy do rozwiązania i odczytują głośno odpowiedzi.

Klasa wspólnie z nauczycielem rozwiązuje krzyżówkę i głośno odczytuje hasło utworzone z liter umieszczonych w kratkach narysowanych innym kolorem.

0x01 graphic


- Wierny jak...
- Jeden z przypadków w języku polskim
- Robią go pszczoły
- Dzień i ...
- Narząd wzroku
- Kocha spanie
- Leci do światła

Nauczyciel po rozwiązaniu rebusów i krzyżówki otrzymaliśmy hasło PŁODNOŚĆ, którą możemy zdefiniować jako cechę kobiety, która może stać się matką oraz mężczyzny, który może stać się ojcem. Płodność to zdolność do produkowania komórek rozrodczych.

1.) Następnie nauczyciel proponuje wysłuchania wywiadu na temat cyklu miesiączkowego, objawów płodności u obojga płci, pokazuje i omawia plansze przedstawiające komórki rozrodcze męskie i żeńskie, cykl miesiączkowy itd.

2.) Nauczyciel rozdaje grupom koperty z odpowiedziami na pytanie "co sprzyja twojej płodności?, co może zakłócić twoją płodność?" uczniowie naradzają się w grupach i przypinają poprawne odpowiedzi oraz dopisują własne spostrzeżenia np.

0x01 graphic


Nauczyciel: Co zauważyliście (wypowiedzi uczniów)

Nauczyciel kończy lekcję wypowiedzią iż potencjalnie wszyscy jesteśmy zdolni, aby zostać matką lub ojcem jednak istnieje wiele czynników, które mogą zachwiać płodność człowieka, czasem bezpowrotnie. Zastanówcie się, czy poczęcie dziecka jest sprawą kobiety, czy mężczyzny, czy obojga ? Na to pytanie odpowiemy sobie wspólnie na następnych zajęciach.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
scenariusz na wdż (5), 3 # SZKOŁA - prezentacje na lekcje, wdżwr
scenariusz na wdż (6), 3 # SZKOŁA - prezentacje na lekcje, wdżwr
scenariusz na wdż(2), 3 # SZKOŁA - prezentacje na lekcje, wdżwr
scenariusz na wdż (3), 3 # SZKOŁA - prezentacje na lekcje, wdżwr
scenariusz na wdż, 3 # SZKOŁA - prezentacje na lekcje, wdżwr
scenariusz na wdż (8), 3 # SZKOŁA - prezentacje na lekcje, wdżwr
scenariusz wdż (9), 3 # SZKOŁA - prezentacje na lekcje, wdżwr
scenariusz na wdż (1), 3 # SZKOŁA - prezentacje na lekcje, wdżwr
zabawy integtracyjne, 3 # SZKOŁA - prezentacje na lekcje, wdżwr
Na grzybicę pochwy można stosować citrosept w płynie, 3 # SZKOŁA - prezentacje na lekcje, wdżwr
reg.klubu wolontariusza, 3 # SZKOŁA - prezentacje na lekcje, wdżwr
Zaburzenia dojrzewania płciowego u dziewcząt, 3 # SZKOŁA - prezentacje na lekcje, wdżwr
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU wdr, 3 # SZKOŁA - prezentacje na lekcje, wdżwr
Test z antykoncepcji, 3 # SZKOŁA - prezentacje na lekcje, wdżwr
PLAN WYNIKOWY DLA KLAS 2 wdr, 3 # SZKOŁA - prezentacje na lekcje, wdżwr
Mężczyzna i kryteria dojrzałości, 3 # SZKOŁA - prezentacje na lekcje, wdżwr
Być mężczyzną to myśleć, 3 # SZKOŁA - prezentacje na lekcje, wdżwr
Prawa ucznia, 3 # SZKOŁA - prezentacje na lekcje, wdżwr

więcej podobnych podstron