I GO Krzyżacy4 podsumowanie, Scenariusze lekcji


Konspekt lekcji dla klasy I GO

Temat: Krzyżacy, ach ci wieczni Krzyżacy! - o powieści Henryka Sienkiewicza inaczej.

1. Zadania lekcji w zakresie wiadomości

Uczeń:

Zadania lekcji w zakresie umiejętności

Uczeń:

Zadania lekcji w zakresie postaw

Uczeń:

2. Typ lekcji: wprowadzająca nowe treści z elem. powtórzeniowymi

3. Metody: gier dramatycznych (wcielenie się w rolę), przekładu intersemiotycznego, pracy z tekstem

4. Strategie: O (przez działanie) z elem. E (przez przeżywanie)

5. Formy organizacji nauczania: jednostkowa, zbiorowa, grupowa

6. Środki dydaktyczne:

7. Literatura wykorzystana:

H. Sienkiewicz, Krzyżacy.

O „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza inaczej, (w:) M. Gudro, Drama w Szkole Podstawowej. Lekcje języka polskiego - materiały metodyczne, Warszawa 1994, s.26-28.

8. Tok lekcji:

Nauczyciel przypomina dotychczasowe informacje o powieści, o których była mowa na zajęciach.

Dziś zajmiemy się równie istotnym wątkiem, a mianowicie wątkiem miłosnym. Przyjrzymy się bliżej dwóm damą serca Zbyszka z Bogdańca.

Podział klasy na dwie grupy. Każda z grup ma scharakteryzować jedną z bohaterek:

Mają na wykonanie zadania 15 min. czasu. Następnie informacje zapisują na tablicy.

Na podstawie zebranych informacji dokonajcie porównania bohaterek.

(Jagienka przeciwieństwem Danusi, jest dziewczyną starszą, prostą, nie ma dworskich obyczajów).

Przejście do dramy: wybrani uczniowie losują karteczki i muszą odegrać pozę bohaterki. Pozostała część klasy musi zgadnąć, jakie emocje i wydarzenie zostało zaprezentowane.

„Krzyżacy” są powieścią niezwykle bogatą w postacie i wydarzenia. Zamknijcie teraz oczy i spróbujcie zobaczyć kilku bohaterów utworu, ich wygląd, strój, wyraz twarzy.

Powtórzenie ćwiczenia, ale z wyodrębnieniem jednej postaci.

Przedstawiliśmy najważniejsze problemy powieści. Spróbujcie narysować rysunek - symbol, który odpowie na niedokończone zdanie:

„Krzyżacy” to powieść o ................

(np. rysunek miecza - walka; serce - miłość itd.)

Należy wcześniej wyjaśnić pojęcie symbolu i wytłumaczyć uczniom dokładnie, co mają zrobić.

Prezentacja prac. Podsumowanie wiadomości: „Krzyżacy” to utwór wielowątkowy o wojnie, miłości, honorze, odwadze, historii, przyjaźni, kulturze średniowiecznej.

2Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
I GO krzyżacy2 rycerstwo, Scenariusze lekcji
I GO Krzyżacy 3 Jurand, Scenariusze lekcji
I GO krzyżacy2 rycerstwo, Scenariusze lekcji
III GO zemsta2 komizm, Scenariusze lekcji
III GO zermsta3 postacie, Scenariusze lekcji
Karta zadań1 do Krzyżaków, Scenariusze lekcji
III GO Zemsta1, Scenariusze lekcji
III GO Reklama, Scenariusze lekcji
SCENARIUSZ LEKCJI na śniegu, KONSPEKTY, ĆWICZENIA
w 80 dni dookola swiata - test, Lektury SP scenariusze lekcji
segregacja śmiaci, przyroda, scenariusz. lekcji kl.4
Ksiega Dzungli, Lektury SP scenariusze lekcji
scenariusze lekcji-Polis i jej mieszkancy, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
Zanim podpalisz, przyroda, scenariusz. lekcji kl.4
Scenariusz lekcji plastyki, Pedagogika
Colours&clothes-kl.4, Scenariusze lekcji j. ang SP
Scenariusz lekcji z Wiedzy o kulturze, Różne Spr(1)(4)
Jestem świadomym konsumentem, przyroda, scenariusz. lekcji kl.4
testy z Ani z Zielonego.. Chłopcy z placu broni, Lektury SP scenariusze lekcji

więcej podobnych podstron