W oczekiwaniu na zimę, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2


Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II a

Data: 3.12.2009r.

Ośrodek tematyczny: I wkrótce zima

Temat dnia: W oczekiwaniu na zimę.

Cel główny: Kształtowanie postawy niesienia pomocy innym ludziom.

Cele operacyjne:

Uczeń

Metody pracy:

Formy pracy:

Środki dydaktyczne: