AUT1~6, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola1, III, AUTO

Pobierz dokument
aut17E6.akademia.morska.materialy.mechaniczne.doc
Rozmiar 43 KB

WYŻSZA

SZKOŁA

MORSKA

w SZCZECINIE

WYDZIAŁ

MECHANICZNY

LABORATORIUM

AUTOMATYKI

Nazwisko i imię:

Szaudel Jacek

Nr ćwicz:

1

Temat ćwiczenia:

PODSTAWY TECHNIKI STEROWNIKÓW PLC. PROGRAMOWANIE STEROWNIKÓW PLC

Rok akademicki:

1999/2000

Data wyk. ćwicz.:

9/16.03.2000

Data oddania spraw.:

21.06.2000

Ocena:

Podpis wykładowcy:

Grupa :

III MC

  1. Wstęp

Sterowniki PLC są to sterowniki programowalne służące do automatyzacji procesów przemysłowych od prostych maszyn i urządzeń do całych procesów technologicznych .

Sterownik PLC jest to komputer przemysłowy zawierający system wejść i wyjść za pomocą których może komunikować się z obiektem i realizować algorytm sterowania zgodnie z zainstalowanym w sterowniku programem .

Rozróżnia się sterowniki :

Do zalet sterowników PLC należy zaliczyć :

Do programowania sterowników służą języki programowe drabinkowe w których hasła stanowią bloki układane na wzór schematu elektrycznego .

0x08 graphic
Zasadę działania sterownika PLC przedstawia rysunek :

Schemat blokowy sterownika PLC

Zadziałanie sterownika można opisać według następujących podpunktów :

  1. Część praktyczna

Na ćwiczeniach laboratoryjnych do programowania sterowników używaliśmy programu Logic Master 90 .

Zmienne i bloki funkcyjne w oprogramowaniu Logic Master 90 :

Poznane zmienne to : przekaźnik wewnętrzny oraz wejścia i wyjścia fizyczne

Podczas ćwiczenia używaliśmy następujących bloków funkcyjnych :

Przekaźnik typu RS

0x08 graphic

Gdzie :

R-wejście reset

S-wejście set

Q-wyjście przekażnika

Działanie przekaźnika RS przedstawia poniższa tabela .

R

S

Q

0

1

1

1

1

0 / 1

1

0

0

Jednoczesne podanie jedynek może powodować pojawienie się 0 ( RS z priorytetem wyłączania ) 1 ( RS z priorytetem włączania ) .

Blok czasowy TMR

0x08 graphic

Zanik sygnału na wejściu powoduje zresetowanie bloku funkcyjnego

Licznik impulsów

0x08 graphic

Blok funkcyjny LT

Blok ten przesyła sygnał wejściowy gdy pierwszy parametr jest liczbą mniejszą od drugiego parametru bloku

0x08 graphic
0x08 graphic

Blok funkcyjny GT

Blok ten przesyła sygnał wejściowy gdy pierwszy parametr jest liczbą większą od drugiego parametru bloku

0x08 graphic

Na ćwiczeniach zajmowaliśmy się opracowaniem programu sterowania pracą palnika kotłowego .

Wejście

Wyjście

Stan wejść + program = odpowiedź

Sterownik PLC

R

S

Q

Wyjście

TMR

0,10s

PV

Wejście

Wartość zadana (liczba impulsów)

Nr rejestru

Nr rejestru

Wartość zadana (liczba impulsów)

Wejście

Wyjście

UPCTR

R

PV

Wejście reset

Wejście analogowe

Nr rejestru

Wartość zadana

Wejście binarne

Wyjście

LT

INT

I1 Q

I2

Wartość zadana

Wejście binarne

Wyjście

GT

INT

I1 Q

I2

Wejście analogowe


Pobierz dokument
aut17E6.akademia.morska.materialy.mechaniczne.doc
Rozmiar 43 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
AKCELE~2, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, wsm1, FIZA, FIZAII
AOL2, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do obliczeń
Diesel engine, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, Szkoła moje
MP, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola, kwity, SEMESTR II, EPEC
A4, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do obliczeń P
Badanie tyrystorów, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola, ELEKTRA
Praca Piotra, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola1, III
Zabezpieczenia, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola, ELEKTRA
BADANI~4, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola, ELEKTRA, ELEKTRA
SWIAT~42, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola1, III, AUTO
Łopatki, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, AM2, Siłownie, Maszyny przepły
tab lam, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do oblic
ciasne22, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Projekt, Pkm
POMIA~68, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola1, III, TECH REM
Montaz ukladu tlokowo korbowego, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, wsm1,
ELEKTRA-EGZAM, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola, ELEKTRA
Silnik asyn. pierścieniowy, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola, ELE
Stefanowski- Układ zdalnego sterowania i zabezpieczeń, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoł

więcej podobnych podstron