6. LEKI ANTYARYTMICZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 2


LEKI ANTYARYTMICZNE

Według kryteriów elektrofizjologicznych leki antyarytmiczne można podzielić na następujące grupy :

GRUPA I

Są to leki hamujące pompę sodową. Nazywane są „stabilizatorami błony komórkowej”.

Dzielimy je na 3 podgrupy :

I A

CHINIDYNA (Chinidinum sulfuricum, Kinidin, Kinitard)

PROKAINAMID (Procainamid)

DIZOPIRAMID (Disocor, Rythmodan, Rythmilen)

I B

LIDOKAINA (Lignocainum, Lidocain, Xylocain)

MEKSYLETYNA (Mexitil, Mexicord)

FENYTOINA (Phenytoinum, Epanutin)

I C

PROPAFENON (Rythmonorm, Polfenon)

GRUPA II

Należą do niej leki beta - adrenolityczne (beta - blokery), które blokują receptory beta 1 adrenergiczne uwalniając w ten sposób serce od stymulacji współczulnej.

Oprócz zaburzeń rytmu serca mają zastosowanie w dusznicy bolesnej i nadciśnieniu tętniczym.

PROPRANOLOL (Propranolol)

ATENOLOL (Atenolol)

METOPROLOL (Metoprolol, Metocard, Betaloc)

BISOPROLOL (Bisocard, Concor)

ACEBUTOLOL (Abutol, Sectral)

SOTALOL (Biosotal, Sotahexal)

CARVEDILOL (Dilatrend, Vivacor)

GRUPA III

AMIODARON (Cordarone, Opacorden)

BRETYLIUM (Bretylate, Bretylol)

GRUPA IV

Są to leki blokujące „wolne kanały wapniowe”, hamują pobieranie jonów wapnia przez komórki mięśnia sercowego.

WERAPAMIL (Isoptin, Lekoptin, Staveran)

DILTIAZEM (Diltiazem, Dilzem, Oxycardil)

LEKI POBUDZAJĄCE OŚRODKI BODŹCOTWÓRCZE I PRZEWODNICTWO (ZWIĘKSZAJĄCE AUTOMATYZM SERCA )

Leki te są stosowane w zaburzeniach rytmu serca będących następstwem upośledzenia przewodnictwa w układzie bodźcoprzewodzącym (bloki przedsionkowo - komorowe i zatokowo - przedsionkowe ) oraz w bradykardii :

ORCYPRENALINA (Astmopent, Alupent)

EPINEFRYNA (Adrenalina)

ATROPINA (Atropinum sulfuricum)

LEKI O DZIAŁANIU POMOCNICZYM

  1. Leki anksjolityczne (przeciwlękowe) - znoszą niepokój psychiczny towarzyszący z reguły zaburzeniom rytmu serca, zwłaszcza o charakterze napadowym,

  2. Glikozydy nasercowe - zmniejszają pobudliwość węzła zatokowego.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
4. Leki przeciwpadaczkowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
5. Leki przeciwparkinsonowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
3. LEKI PSYCHOTROPOWE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
1. Leki przeciwbólowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
3. LEKI ANTYALERGICZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 5
4. Leki przeciwpadaczkowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
1. LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE I FIBRYNOLITYCZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
8. LEKI MIEJSCOWO ZNIECZULAJĄCE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
2. Leki przeciwkrwotoczne i moczopędne, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
11. LEKI WPŁYWAJĄCE NA ZAKOŃCZENIA RUCHOWE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
4. LEKI STOSOWANE W DYCHAWICY OSKRZELOWEJ, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
10. LEKI ZNIECZULENIA OGÓLNEGO, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
3. Leki hamujące agregacje płytek krwi, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 2
1. Glikozydy nasercowe i inne leki działające inotropowo dodatnio, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGI
4. LEKI BETA - ADRENOLITYCZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 2
1. LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE I FIBRYNOLITYCZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
8. LEKI MIEJSCOWO ZNIECZULAJĄCE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
leki tel, Ratownicto Medyczne, Farmakologia
2. TERAPIA HORMONALNA, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 5

więcej podobnych podstron