Poradnictwo pedagogiczne, Studia, Przedmioty, Poradnictwo pedagogiczne


Poradnictwo pedagogiczne

Dr Elżbieta Jundziłł

Treści programowe z zakresu poradnictwa pedagogicznego.

1. Miejsce poradnictwa pedagogicznego w systemie nauk społecznych.

2. Geneza poradnictwa pedagogicznego

- Polska ⇒ Helena Radliska, Kazimierz Korniłowicz, Aleksander Kamieński

3. Podstawowe pojęcia poradnictwa pedagogicznego:

a) potrzeby - definicje, klasyfikacja

4. Pojęcie pomocy, czym jest, rodzaje.

5. Opieka, czym jest, rodzaje/klasyfikacja.

6. Pojęcie porady / rady

0x08 graphic
0x08 graphic

poradnictwo doradztwo

- radzący się

- pojęcie selekcji (dobór zawodowy, bądź pedagogiczny)

- preorientacja

- orientacja

- reorientacja

7. Przedmiot poradoznastwa

- porada/rodzaje

- wychowanie/kształtowanie cech instrumentalnych

- metody pracy

- metodologia badawcza, z której korzysta poradoznastwo

8. Cele poradnictwa

- jakie cele realizujemy w poradnictwie

- rodzaje poradnictwa

9. Funkcje poradnictwa pedagogicznego

10. Problemy badawcze poradnictwa.

11. Zasady działania poradnictwa

12. Metody pracy z dziećmi i młodzieżą

- indywidualnych przypadków

- grupowa

- środowiskowa

- terapeutyczna

13. Metody oddziaływania osobistego

- metody wpływu osobistego

- metoda stymulacyjno - terapeutyczna

Literatura:

R. Pawłowska - „Rola poradnictwa pedagogicznego w wychowaniu dzieci i młodzieży” Gdańsk 84'

„Poradnictwo pedagogiczne”

E. Jundziłł R. Pawłowska - „Pedagogika człowieka samotnego” Gdańsk 2003

A. Kargulowa - „Teorii i praktyce poradnictwa” Warszawa 04'

„Społeczne i jednostkowe znaczenie poradnictwa” Wa-wa 82'

„Poradnictwo wychowawcze w świetle teorii i praktyki” Wrocław 80'

B. Matyjac - „Formy pomocy dziecku i rodzinie” Kielce 2001

G. Gajewska - „Warsztat pracy pedagoga” Kielce 2001

K. Otrębska-Popiołek - „Człowiek w sytuacji pomocy” 01'

B. Wojtasik - „Warsztat doradcy zawodu” Wa-wa 97'

Egzamin - wiedza teoretyczna + problem do rozwiązaniaWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Poradnictwo, Studia, Przedmioty, Poradnictwo pedagogiczne
Matemblewo, Studia, Przedmioty, Poradnictwo pedagogiczne
Całość - poradnictwo pedagogiczne, Studia, Przedmioty, Poradnictwo pedagogiczne
Diecezjalny Dom Samotnej Matki, Studia, Przedmioty, Poradnictwo pedagogiczne
Domy samotnej matki, Studia, Przedmioty, Poradnictwo pedagogiczne
Praca poradnictwo, Studia, Przedmioty, Poradnictwo pedagogiczne
funkcja nauczyciela, Studia, Przedmioty, Pedagogika społeczna
Funkcje rodziny wg Ziemskiej, Studia, Przedmioty, Pedagogika społeczna
badania empiryczne w pedagogice, Studia, Przedmioty, Metodologia
Postawy rodzicielskie 1, Studia, Przedmioty, Pedagogika społeczna
Pedagogika społeczna, Studia, Przedmioty, Pedagogika społeczna
pojecie rodziny, Studia, Przedmioty, Pedagogika społeczna
Odpowiedzi na ped spoleczna, Studia, Przedmioty, Pedagogika społeczna
style kierowana, Studia, Przedmioty, Pedagogika społeczna
Pedagogika społeczna - wykład 1, Studia, Przedmioty, Pedagogika społeczna
Terminy pedagogiczne, Studia, Przedmioty, Pedagogika społeczna

więcej podobnych podstron