pozew o odwolanie darowizny, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism


Miejscowość, data

Sąd Rejonowy lub

Sąd Okręgowy w

…………………………

…………………………

…………………………

Wnioskodawca :

Pozwany :

POZEW O ODWOŁANIE DAROWIZNY

Wnoszę o nakazanie pozwanemu/ pozwanym …………………złożenia oświadczenia woli, którego treścią jest przeniesienie własności …………………………….. w związku z odwołaniem darowizny. Zasądzenie od pozwanego (pozwanych) kosztów procesowych.  Dopuszczenie dowodów : ( z zeznań świadków, dokumentów itp.. - na okoliczność uzasadniającą odwołanie darowizny). Z informacyjnego przesłuchania stron na ww. okoliczność.

UZASADNIENIEWyszukiwarka

Podobne podstrony:
oswiadczenie o odwolaniu darowizny, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiazanie umowy, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
odwolanie, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o odszkodowanie, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
darowizna pieniedzy, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o zaplate w postepowaniu nakazowym, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o zaplate za nadgodziny, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
odwolanie z urlopu bezplatnego, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o wstapienie w stosunek najmu, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa agencyjna wzor, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa o dzielo, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
list uniwersalny absolwent, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pismo procesowe, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosekouzasadnienie(2), Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
odpis wyroku z klauzula wykonalnosci, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o zniesienie wspolwlasnosci, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o odpis wyroku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
list uniwesalny, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
cofniecie wypowiedzenia umowy o prace, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism

więcej podobnych podstron