oleś, Psychologia UŚ, Semestr III, Osobowość


315-330 Oles

Prekursorem psychologii egzystencjalnej jest duński filozof Soren Kierkegaard.

Główni przedstawiciele tego nurtu:

-Binswanger

-Boss

-Frankl

-Minkowski

-May

-Kaam

-Bugental

Cechy wyróżniające człowieka w świecie przyrody:

-zdolność do autorefleksji

-świadomy wybór

-odpowiedzialność za własny rozwój

-unikalność jednostki

-istota wolna i intencjonalna

Powody rozwoju psychologii:

1.prądy filozoficzne i literackie

2.wydarzenia historyczne - 2 wojny światowe, obozy koncentracyjne, łagry (ukazanie do czego są zdolni ludzie, okrutni i w ogóle feeee)

3. zapotrzebowanie ludzi na psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów po wojnie (utrata bliskich, problemy, utrata sensu życia)

Nieświadomość=> możliwość poznania i doświadczenia, których jednostka nie będzie urzeczywistniać;

N. duchowa=> sens życia i rozumienie egzystencji (fundament odróżniający nas od innych istot żywych)

W psychologii egzystencjonalnej zasadę przyczynowości zastąpiono zasadą rozumienia i interpretacji. Postępowanie człowieka wynika ze sposobu interpretacji aktualnej sytuacji życiowej. Za zdrowie i zaburzenia sami ponosimy odpowiedzialność, bo wynikają z naszego sposobu rozumienia świata i wyborów.

Jesteśmy odpowiedzialni za swoją egzystencję ale nie mieliśmy wpływu na przyjście na świat w określonym momencie historycznym.

Przyczyną patologii są błędne wybory ludzi. Ulegają modzie, podążają za prądem kulturowym, liczy się tylko sukces i prestiż.

Dasein ( istnienie w świecie) odnosi się do 3 wymiarów:

-UMWELT- świat fizyczny (np. jedzenie, sen, potrzeba ciszy)

Lęk związany z: kataklizmem w przyrodzie (powódź, trzęsienia)

-MITWELT- świat relacji międzyludzkich (współpraca, kontakt z innymi)

*sposób dualny - we dwójkę poznawać świat

*sposób pluralny

*sposób pojedynczy

*sposób anonimowy- zagubienie w świecie

Lęk związany z: ośmieszeniem przed ludźmi

-EIGENWELT- świat wewnętrznych przeżyć i doświadczeń człowieka; tu się tworzy nasz projekt świata

Lęk związany z: niespełnienie i zmarnowanie życia, lęk przed śmiercią.

Zdrowy człowiek żyje jednocześnie w 3 światach.

Osoba może czerpać poczucie sensu życia z:

  1. Twórczej i pożytecznej pracy

  2. Zetknięcia z pięknem, prawdą i miłością

  3. Postawy osobistej (np. znoszenie cierpienia)

Wina egzystencjanalna => powszechne doświadczenie człowieka (dobre i zle)

Słabość egzystencjonalna polega na tym, że osoba nie bierze odpowiedzialności sama za swoje życie., zdaje się też na obce siły.

Dylemat egzystencji=> realizacja szans wymaga kontaktu z ludźmi, z drugiej strony bycie z ludźmi oznacza uleganie ich wpływom

Ludzie autentyczni są świadomi samych siebie, swoich relacji i swojego świata. Rozpoznają i akceptują wybory, biorą odpowiedzialność za swoje decyzje i znają ich konsekwencje.

Transcendencja: proces tworzenia sensu i wyrastania ponad własne sytuacje.

Osoba może przezwyciężać urazy (np. te z dzieciństwa) i powracać do siebie nawet po tych traumatycznych przeżyciach

Transformacja: dynamiczny proces przetwarzania danej rzeczywistości w nową potencjalność

+ PODSUMOWANIE NA 332 STRONIEWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Rogers-najważniejsze dokonania teoretyczne i praktyczne, Psychologia UŚ, Semestr III, Osobowość
Diagnoza temperamentu w teorii Bussa i Plomina- Oniszczenko, Psychologia UŚ, Semestr III, Psychologi
Różnice indywidualne 677-679, Psychologia UŚ, Semestr III, Psychologia różnic indywidualnych
Wrześniewski, Psychologia UŚ, Semestr III, Propedeutyka psychologii zdrowia i jakości życia
Wokół początków życia ludzkiego rozdz. 2-4 ZDROWIE, Psychologia UŚ, Semestr III, Propedeutyka psycho
Zdrowie-Pojecie szczescia-Seligman, Psychologia UŚ, Semestr III, Propedeutyka psychologii zdrowia i
temperament, Psychologia UŚ, Semestr III, Psychologia różnic indywidualnych
Pomiar i testy wpsychologii, Psychologia UŚ, Semestr VI, Diagnoza psychologiczna
Psycholingwistyka - Rozdział 1 (Part 1), Psychologia UŚ, Semestr II, Zarys neurobiologii
ANKIETY I KWESTIONARIUSZE, Psychologia UŚ, Semestr VI, Diagnoza psychologiczna
ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNOŚCI WIĘŹNIÓW CIOSEK, Psychologia UŚ, Semestr IV, Propedeutyka psychologii sąd
W-3. Wyobraźnia (Extranet), Prywatne, psychologia wsfiz, semestr III, Wyższe procesy poznawcze wykła
W-4. Myślenie-extranet, Prywatne, psychologia wsfiz, semestr III, Wyższe procesy poznawcze wykłady

więcej podobnych podstron