Wypowiedzenie umowy o prace z zachowaniem okresu wypowiedzenia, kadry-i-awans


………………………………..

(miejscowość i data)

……….…………………………..

……………….…………………..

…………………………….……..

(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)

………………………………..

………………………………..

………………………………..

(dane pracownika)

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ
Z ZACHOWANIEM OKRESU WYPOWIEDZENIA

Niniejszym wypowiadam umowę o pracę zawartą dnia

(data podpisania umowy o pracę)

w ……………………………. pomiędzy

(miejscowość) (pełna nazwa pracodawcy)

a

(imię i nazwisko pracownika)

Informuję jednocześnie, że okres wypowiedzenia upływa dnia

Przyczyną wypowiedzenia jest:

Jednocześnie informuję, że przysługuje Panu/Pani, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, prawo do wniesienia odwołania do Sądu Pracy -

(nazwa Sądu Rejonowego - Sądu Pracy właściwego dla stosunku pracy)

Z poważaniem

………..…………………….

(podpis pracodawcy)

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia.

………..…………………….

(podpis pracownika)

portalPRZEDSZKOLNY.plWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Rozwiazanie umowy o prace z zachowaniem okresu wypowiedzenia, BHP, Umowy
Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia
Rozwiazanie umowy o prace bez zachowania okresu wypowiedzenia, kadry-i-awans
skrocenie okresu wypowiedzenia, kadry-i-awans
Rozwiazanie umowy o prace?z zachowania okresu wypowiedzenia ciezkie naruszenie obowiazkow (2)
Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem terminu wypowiedzenia
Umowa o prace czas probny nauczyciel, kadry-i-awans
Wypowiedzenie warunkow umowy o prace art 20KN, kadry-i-awans
wypowiedzenie warunkow umowy o prace, kadry-i-awans
Zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowied
Zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowied
Zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowied
Zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowied
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ Z ZASTOSOWANIEM SKRÓCONEGO OKRESU WYPOWIEDZENIA
rozwiazanie umowy o prace z zastosowaniem skroconego okresu wypowiedzenia, Wzory wypowiedzeń, Umowy
rozwiazanie umowy o prace z zastosowaniem skroconego okresu wypowiedzenia, Wzory wypowiedzeń, Umowy
10# 10 Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowi
Przyczyny rozwiązywania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez
Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika?z wypowiedzenia

więcej podobnych podstron