Rozmiary i dynamika handlu zagr w polsce pkt4-6, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 2


4. Obroty handlu zagranicznego na 1 mieszkańca w dolarach

Lata

2002

2003

2004

2005

2006

Import

1142

1780

2309

2661

3295

Eksport

1073

1403

1932

2342

2874

5. udział importu i eksportu w PKB wyrażony w %

Lata

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Import

17,3

20,8

22

23,3

21,8

22,4

22,7

24,6

29,3

36,4

39,8

45,6

Eksport

13,6

13,7

,13,4

14

13

14,5

16,3

18,3

23

30,5

35

40,3

6. udział polskiego importu i eksportu w światowym eksporcie i imporcie w milionach $, udział w %

Lata

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Import Światowy

5284000

5546000

5739000

5682000

5920000

6725000

6482000

6742000

7858000

9559000

10873000

1280000

Import Polska

29050

37135

42310

47055

45883

49029

50184

55299

68272

89696

101639

124178

Udział

0,55%

0,67%

0,74%

0,83%

0,78%

0,73%

0,77%

0,82%

0,87%

0,94%

0,94%

1,00%

Eksport Światowy

5164000

5402000

5590000

5500000

5711000

6454000

6186000

6487000

7580000

9211000

10468000

12062000

Eksport Polska

22895

24220

25750

28230

27359

31747

35998

41133

53762

75047

89437

109731

Udział

0,44%

0,45%

0,46%

0,51%

0,48%

0,49%

0,58%

0,63%

0,71%

0,81%

0,85%

0,91%Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
WYKRES BezpoÂrednie Inwestycje zagraniczne w Polsce, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosun
BIZ w Polsce struktura geograficzna, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
BEZPOŽREDNIE IWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospo
msg koszty wzgl, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 2
TEORIE POPYTOWO, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 7
EFTA, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 6
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
MSG 3, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 7
Teorie neoczynnikowe 22222, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 5
Polska- struktura towarowa i rodzajowa, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcz
czlonkowstwo Polski w organizacjach miedzynarodowych, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosu
msg, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 3
Teoria obfitosci zasobow, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 4
MSG usługi, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 6
FTAA, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 4
PRACA GŁOWNA, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 6
Europa handel towarami, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 2
Amerka Po-udniowa, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 4
Anka 2, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 6

więcej podobnych podstron