Zagadnienia Matematyka2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 2, StudiaII cz1, matematyka


 1. Wyznaczniki-obliczanie wyznaczników
  a) z definicji (def. Indukcja)
  b) obliczanie wyznaczników przy pomocy ich własności i twierdzenia Laplace'a
  c) wyznaczanie macierzy odwrotnej do macierzy nieosobliwej

 2. Układy równań Cramera - rozwiązywanie - wzory Cramera

 3. Rozwiązywanie układów Cramera przy pomocy macierzy odwrotnej

 4. Metoda eliminacji Gaussa.

 5. Rząd macierzy-
  a) wyznaczanie rzędu macierzy z definicji
  b)procedura wyznaczania rzędu macierzy - obliczanie rzędu macierzy
  c)wyznaczanie rzędu macierzy za pomocą operacji elementarnych

 6. Twierdzenie Kroneckera-Capelliego, procedura rozwiązywania dowolnych układów równań niesprzecznych

 7. Elementy rachunku wektorowego:
  a) dodawanie wektorów, mnożenie przez skalar- własności , przykłady (graficzne) warunek równoległości wektorów.

b) iloczyn skalarny wektorów, własności długości wektora, warunek prostopadłości
c) współrzędne (składowe) wektora w układzie orto- kartezjańskim i ich związek z powyższymi pojęciami rachunku wektorowego.

 1. Iloczyn wektorowy wektorów axb - zastosowania i własności

 2. Iloczyn mieszany - własności i zastosowania

 3. Prosta na płaszczyźnie:
  a) równanie kanoniczne, parametryczne , ogólne
  b) warunki równoległości i prostopadłości prostych
  c) odległość punktu od prostej

 4. Płaszczyzna w przestrzeni:
  a) równania płaszczyzn
  b) sprawdzanie warunków równoległości, prostopadłości płaszczyzn, obliczanie kąta między płaszczyznami, odległość punkty od płaszczyzny

 5. Prosta w przestrzeni
  a) równanie kanoniczne, parametryczne , krawędziowe
  b) warunki równoległości i prostopadłości prostych, kąty między prostymi
  c) odległość punktu od prostej, odległość prostych skośnych
  d) relacje między prostą a płaszczyzną w przestrzeni.

 6. Liczby zespolone
  a) postać algebraiczna: dodawanie, odejmowanie , mnożenie, dzielenie liczb zespolonych w postaci algebraicznej
  b) własności modułu i sprzężenia
  c) postać wykładnicza i trygonometryczna liczby zespolonej; działania: mnożenie, potęgowanie, pierwiastkowanie, dzielenie.

 7. Funkcja pierwotna

 8. Całka nieoznaczona, metody całkowania przez części i podstawianie, całkowanie funkcji wymiernych, trygonometrycznych

 9. Całka oznaczona, twierdzenie Leibniza- Newtona. Całki niewłaściwe. Zastosowanie całki oznaczonej.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
MiBM III, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 3, StudiaIII
MiBM III, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 3, StudiaIII
Opracowane zagadnienia, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr
Pstrona MO., POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 2, StudiaI
Produkcja cegły czerwonej, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Seme
Pytania i odpowiedzi FCS ost, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, S
Bazy Danych wyklady sem III, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Se
TM2.x, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 2, StudiaII cz1,
CHEMIA FIZYCZNa v 2 1SCIAGA, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Se
powierzchniowa, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 3, Stud
notatka, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 2, StudiaII cz
Pstrona MD., POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 2, StudiaI
mechana i mechana doświadczalna - tematy, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - M

więcej podobnych podstron