Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, PODSTAWOWE POJĘCIA KLASYCZNEJ ETOLOGII, PODSTAWOWE POJĘCIA KLASYCZNEJ ETOLOGII


PODSTAWOWE POJĘCIA KLASYCZNEJ ETOLOGII

ELEMENTY ZACHOWANIA

TONICZNE REAKCJE PRZYSTOSOWAWCZE

1. ODRUCHY POSTURALNE

0x08 graphic

2. ZNIERUCHOMIENIE

3. REAKCJE ORIENTACYJNE I STARTOWE

4. ODRUCHY OCHRONNE

ELEMENTARNE RODZAJE ZACHOWANIA SIĘ NIE UKIERUNKOWANEGO

Są one wywołane przez bodźce zewnętrzne ale nie są względem nich ukierunkowane.

Taksje dzielimy na 3 grupy:

 • Menotaksje [reakcja kompasowa]

 • Astrotaksje

 • Podział ze względu na sposób identyfikacji źródła bodźca: tropotaksja, telotaksja:

  0x08 graphic
  0x08 graphic

  Tropotaksja [brak wyboru, zwierzę Telotaksja [zwierzę wybiera źródło

  Podąża do światła. Światła]

  Podział ze względu na rodzaj bodźca:

  Podział ze względu na rodzaj bodźca:

  1. Fototropotaksja [karaluchy]

  2. Termotaksja [węże]

  3. Wibrotaksja [pająki]

  4. Fonotaksja [szarańczaki]

  5. Skototaksja [bezkręgowce] - szukanie schronienia w ciemnym miejscu

  6. Kinetotaksja [żaby]

  7. Reotaksja [ryby]

  8. Anemotaksja [organizmy latające]

  9. Geotropotaksja [człowiek]

  ELEMENTARNE RODZAJE ZACHOWANIA SIĘ UKIERUNKOWANEGO

  Polega na podążaniu głową lub oczami za poruszającym się spójnym ruchem obiektem - u człowieka oczopląs kinetyczny lub kolejowy  Wyszukiwarka

  Podobne podstrony:
  Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, Biologiczne podstawy zachowania, B
  Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ŻYCIE SPOŁECZNE, ŻYCIE SPOŁECZNE
  Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, STEROWANIE CZYNNOŚCIAMI ROZRODCZYM
  Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ROZRÓD I OPIEKA NAD POTOMSTWEM, RO
  Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, PROCESY UCZENIA SIĘ
  Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, BÓL I STRACH
  Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ZACHOWANIA ZŁOŻONE
  Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ETOLOGIA ŚRODOWISKA ŻYCIA
  Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, WYBRANE TEORIE INSTYNKTU
  Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ZACHOWANIA TERYTORIALNE
  Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, MOTYWACJA I ZACHOWANIA POPĘDOWE, M
  Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, AGRESJA
  Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, EWOLUCJA ZACHOWANIA
  Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, OCHRONA PRZED NIEBEZPIECZEŃSTWEM
  wykład V - tabela 3 - cele polityki fiskalnej, Podstawy finansów - dr Janina Kotlińska
  dzienni 2006 wyklad 2, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD - Metodologia ze statystyką - kurs podstawowy
  wyklad 3 Ubezpieczenia na życie zagadnienia podstawowe
  Podstawy wiedzy o panstwie i prawie Kuciński skrypt, ★ Studia, Administracja, Podstawy wiedzy o pańs
  Patologie społeczne wykład, PRAWO SKRYPTY OPRACOWANIA

  więcej podobnych podstron