Amerka Po-udniowa, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 4


Rozmiary i dynamika handlu usługami w Ameryce Południowej 1995-2005

Źródło www.wto.org i opracowania własne

Wartość importu i eksportu w latach 1995-2005 dla Ameryki Południowej ( w mld $ )

Rok

Import

Eksport

1995

45,3

34,6

1996

46,0

35,7

1997

50,6

38,6

1998

53,2

41,9

1999

50,4

42,9

2000

54,6

47,1

2001

54,8

46,2

2002

48,7

44,9

2003

50,8

49,3

2004

58,2

57,2

2005

70,5

68,2

0x01 graphic

Dynamika importu i eksportu w latach 1995-2005 dla Ameryki Południowej ( w % )

Rok

Handel

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Import

1,55

10,00

5,14

-5,26

8,33

0,37

-11,13

4,31

14,57

21,13

Eksport

3,18

8,12

8,55

2,39

9,79

-1,91

-2,81

9,80

16,02

19,23

Saldo handlu usługami ( w mld $ )

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Saldo*

-10,7

-10,3

-12,0

-11,3

-7,5

-7,5

-8,6

-3,8

-1,5

-1,0

-2,3

* wartość eksportu pomniejszona o wartość importu ( w mld $ )

Główni importerzy i eksporterzy handlu usługami

( tabela porównawcza - rok 1995 i 2005- wartości w % )

Eksport

Import

1995

2005

1995

2005

Brazylia

17,3

21,8

29,1

31,6

Argentyna

10,7

8,9

15,2

10,8

Chile

10,1

10,4

7,7

10,8

Kolumbia

4,6

3,8

6,2

6,7

Peru

3,2

3,1

3,8

4,1

Inne kraje Ameryki Płd.

54,0

51,9

38,0

36,0

100

100

100

100

Struktura geograficzna eksportu i importu usługami w Ameryce Południowej

( tabela porównawcza - rok 1995 i 2005- wartości w % )

Import

Eksport

1995

2000

1995

2000

Ameryka Płn.

36,6

37,8

31,8

29,9

Europa

24,9

25,7

19,7

22,5

Azja

9,8

7,5

8,7

9,1

Afryka

1,5

1,3

1,4

1,3

Środkowy Wschód

1,6

1,3

1,5

1,4

Międzykrajowy handel w Ameryce Płd.

25,6

26,4

42,9

35,8

Struktura rodzajowa eksportu i importu usługami w Ameryce Południowej

( tabela porównawcza - rok 2000 i 2005- wartości w % )

Import

Eksport

2000

2005

2000

2005

Usługi transportowe

31,5

36,7

16,8

24,2

Usługi turystyczne

30,7

24,0

53,2

47,2

Inne usługi

37,8

39,3

30,0

28,6

RAZEM

100

100

100

100Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
msg koszty wzgl, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 2
TEORIE POPYTOWO, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 7
EFTA, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 6
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
MSG 3, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 7
Teorie neoczynnikowe 22222, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 5
WYKRES BezpoÂrednie Inwestycje zagraniczne w Polsce, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosun
Polska- struktura towarowa i rodzajowa, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcz
czlonkowstwo Polski w organizacjach miedzynarodowych, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosu
msg, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 3
Teoria obfitosci zasobow, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 4
MSG usługi, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 6
FTAA, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 4
Rozmiary i dynamika handlu zagr w polsce pkt4-6, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki g
PRACA GŁOWNA, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 6
Europa handel towarami, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 2
Anka 2, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 6
emigranci i imigranci - struktura wieku , Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodar
praca, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 3

więcej podobnych podstron