psychofizjologia - pytania, III, IV, V ROK, SEMESTR II, WPROWADZENIE DO PSYCHOFIZJOLOGII, pytania


 1. Był pokazany wykres EEG i trzeba było zaznaczyć czy jest przed czy po usunięciu artefaktów i coś jeszcze (rysunek)

 1. Były pytania o komponenty

 1. O umiejscowienie elektrod - elektroda np. P5 - który płat i strona

 1. Sinus arytmia oddechowa - co to jest

 1. 4-7 Hz - jaka to fala

 1. Który komponent odpowiada za percepcję twarzy (otwarte)

 1. W jakiej kolejności obrabia się dane - filtrowanie etc.

 1. Rysunki głów - zaznaczyć artefakty (rysunek)

 1. Komponent/coś związany/e z odruchem orientacyjnym

 1. Komponent P3b chyba - z czym związany

 1. Spowolnienie tętna - czym spowodowane - w odp. automatyzm serca, ukł. parasympatyczny

 1. Spontaniczna aktywność a aktywność fazowa - chyba różnice a amplitudzie/częstotliwości - w odp. coś w stylu, czy spontaniczna ma szybsze tempo narastania

 1. Wykres, z którego trzeba było odczytać, co oznaczają odcinki a i b - w odp. czas narastania krzywej, latencję etc. (rysunek)

 1. Habituacja elektrodermalna(?) / habituacja reakcji orientacyjnej (układ sercowo-naczyniowy) - ile razy bodziec powinien zostać zaprezentowany - w odp. kilkukrotnie, kilkunasto-, kilkudziesięciu-, nie habituuje się

 1. Optymalne wartości w Hz do analizy EEG(?) - coś najwyższe/najbardziej optymalne do zobaczenia czegoś tam przy jakim zakresie

 1. Ile razy trzeba pomnożyć coś (jakiś wzór), żeby dwukrotnie zwiększyć coś tam

S/N ~ √N

np. dwukrotny wzrost liczby triali → 1.41 x S/N

 1. Zygomaticus - mięsień jarzmowy

 1. Corrugator

 1. Pytanie o desynchronizację chyba - w odp. niska amplituda i niska częstotliwość, wysoka amplituda i wysoka częstotliwość, wysoka amp. i niska częstotl., niska amp. i wys. częstotl.

 1. Jakie potencjały rejestruje EEG

 1. Koordynaty Talairacha - czego się tyczą

 1. Directional fractionation

 1. Coś z Hz chyba - w odp. od kilku do kilkudziesięciu, kilkudziesięciu do kilkuset, kilkuset do tysiąca

 1. Pytanie o aktywność poznawczą/mowę bezgłośną(?)

 1. Komponent N400

 1. Spadek jakiejś reakcji (EMG/EDA/EEG?) - w przeciągu milisekund, sekund etc.

 1. LORETA - co to jest

 1. BOLD - na czym polega

 1. Unerwienie mięśni przez motoneurony

 1. Chyba jakieś pytanie o aktywność wyrzutową serca/coś tego typu z sercem związane

 1. Gdzie trzeba przypiąć elektrody, żeby zmierzyć SCR [reakcja przewodzenia skóry; przy EDA] (otwarte) - w zależności od interpretacji pytania - na palcach i mastoidach; w przypadku emocji - na dłoniach i stopach

 1. Komponenty - który najdłużej się utrzymuje - w odp. przykłady komponentów

 1. Kiedy się rejestruje śledzenie

 1. Coś z polem percepcyjnym i uwagą

 1. Przebieg jakiegoś procesu - czy top-down czy bottom-up i czy angażuje sekwencyjne przeszukiwanie pola uwagi

 1. Coś z rozdzielczością czasową i przestrzenną

Gdzieś w odp. pojawiły się m.in. procedury typu odd-ball, słuchanie dwuuszne, słuchanie dychotomiczne ale nie pamiętam, w którymś z pytań wyżej, czy w zupełnie innym / na czym mogą polegać procedury odd-ballWyszukiwarka

Podobne podstrony:
NOTATKI do wykładów, III, IV, V ROK, SEMESTR II, WPROWADZENIE DO PSYCHOFIZJOLOGII, notatki
notatki z psychofizjologii, III, IV, V ROK, SEMESTR II, WPROWADZENIE DO PSYCHOFIZJOLOGII, notatki
psychofiz. - notatki, III, IV, V ROK, SEMESTR II, WPROWADZENIE DO PSYCHOFIZJOLOGII, notatki
Pytania.egzaminacyjne Psychologia 2010, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY NEUROBIOLOGII ZACHOWANA
pytania [zbiór], III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY PSYCHOLOGII REKLAMY, pytania
reklama-pytania, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY PSYCHOLOGII REKLAMY, pytania
positive-pytania, III, IV, V ROK, SEMESTR II, POSITIVE PSYCHOLOGY BETWEEN HAPPINESS AND GOOD LIFE, p
zagadnienia z wykładów1, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY PSYCHOLOGII REKLAMY, opracowania
pytania z neuro, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY NEUROBIOLOGII ZACHOWANAI I ETOLOGII, pytania
R&M-pytania, III, IV, V ROK, SEMESTR II, REKLAMA I MARKETING, pytania
psychologia stresu rozdz. 2, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PSYCHOLOGIA STRESU, opracowania
Deklaracja Praw Dziecka, III, IV, V ROK, SEMESTR II, ETYKA ZAWODU PSYCHOLOGA, ustawy
podstawowe zagadnienia z p.zach.konsumenckich, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY PSYCHOLOGII REKL
zagadnienia z wykładów2, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY PSYCHOLOGII REKLAMY, opracowania

więcej podobnych podstron