10 Dysleksja ADHD, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia


DYSLEKSJA

Definicja wg M. Bogdanowicz:

nieumiejętność opanowania czytania i pisania w czasie przewidzianym
w programie szkolnym i za pomocą konwencjonalnych metod nauczania

Kryteria odróżniania dzieci dyslektycznych od innych źle czytających:

  1. względnie trwały charakter zaburzeń

  2. specyficzne rodzaje błędów

  3. rodzinne występowanie zaburzeń

  4. częściej u chłopców

  5. brak oznak poważnych uszkodzeń mózgu i defektów narządów zmysłów

  6. często zaburzenia rozpoznawania innych symboli

  7. niepowodzenia w nauce czytania przy użyciu konwencjonalnych metod nauczania

  8. niepowodzenia mimo prawidłowej motywacji i normalnej, lub wyższej niż przeciętna, inteligencji

Typowe błędy spowodowane zaburzeniami analizy i syntezy wzrokowej

- w czytaniu:

- w pisaniu (także w przepisywaniu):

ၡ - o e - c h - k

m - n t - l - ł d - b - p

u - n W - M 6 - 9

Typowe błędy spowodowane zaburzeniami analizy i syntezy słuchowej

- w pisaniu ze słuchu:

Istota trudności w czytaniu

niemożność dokonania syntezy,

dziecko dyslektyczne nie potrafi połączyć liter w sylaby i wyrazy, nie potrafi złożyć ich w całość.

Istota trudności w pisaniu ze słuchu

niemożność dokonania analizy,

dziecko dyslektyczne nie potrafi wyodrębnić dźwięków w usłyszanym słowie.

Podstawowe zasady terapii

NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA

Objawy w sferze ruchowej:

Objawy w sferze poznawczej:

Objawy w sferze emocjonalnej:Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
2 Prenatalny, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia
6 Emocje, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia
5 Myslenie, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia
test rozwojowka, Psychologia, II rok III semestr, psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
8 Spoleczny, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia
1 termn rozowojowka, Psychologia, II rok III semestr, psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
13 Sredniadoroslosc, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia
14 Poznadoroslosc, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia
7 Wyobraznia Zabawy Samoocena, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia
1 Problematyka, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia
materiały do egzaminu cz.II, Studia z psychologii, Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
materiały na egzamin, Studia z psychologii, Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia

więcej podobnych podstron