Ściąga-gospodarka ściekami, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie stosowane w ochronie środowiska, Gospodarka ściekami i osadami


ChZT- chemiczne zapotrzebowanie na tlen- ilość miligramów tlenu potrzebna do chemicznego utleniania zanieczyszczeń organicznych i niektórych nieorganicznych 1 dm3 lub osadu ściekowego. Ma znaczenie przy oznaczaniu przydatności do przyrodniczego zagospodarowania ścieków przemysłwychzaw. Zw. Toksyczne.

BZT- biochemiczne zapotrzebowanie na tlen-jest to ilość miligramów tlenu potrzebna do rozkuł. Biologicznego zw. og w 1 dm3 ścieków lub osadu.

BZT20-prawie całk. utlenienie zw org.

BZT5-charkt. stężenie zw org w próbie i wskazuje w jaki sposób obciąża się środowisko stosując dany ściek lub osad.

Ściek- wszystkie zużyte wody w wyniku działalności człowieka, wody opadowe, inne dopływy do kanalizacji z terenów zagospodarowanych.

Rodzaje analiz w ściekach i osadach.

1.Właściwości fizycznych(barwa, mętność, temp, zapach, zawiesiny).

2.Właściwości chemiczne (odczyn, BZT, ChZT, N mineralny i ogólny, węgiel organiczny, P ogólny, rozpuszczalne ortofosforany, zaw. K,Ca, Mg i metali ciężkich).

3.Właściwości mikrobiologicznych(występowanie bakterii z rodz. Salmonella, oznaczenie ilości pasożytów przew. pokarmowego oraz ilości żywych jaj)

W celu dokładniejszego określenia oddziaływanie ścieków i osadów: 1.temp gdy planujemy użyć ścieki do bezpośredniego nawadniania, -pH, zaw. zawiesin łatwo opadających których ziarna mają śr > 1mikrona, -ogólnej ilości zawiesin, zawiesin mineralnych i zawiesin organicznych, -zawartość Sm, -subst rozpuszczalnych, -BZT, ChZT, -form ogólnych i rozpuszczalnych pierwiastków śladowych (Ch, Mg,Ni,Kd,Pb, F,Zn), -bakterii chorobotwórczych z rodz salmonella, -ilości pasożytów przewodu pokarmowego oraz ilości żywych jaj AscarisWyszukiwarka

Podobne podstrony:
sciaga na ustny, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Geologia i gleboznawstwo
sciaga na ustny, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Geologia i gleboznawstwo
sciaga scieki, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie stosowane w ochronie ś
Ścieki ściąga(egzamin), Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie stosowane w o
Ścieki ściąga(egzamin), Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie stosowane w o
sciaga scieki, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie stosowane w ochronie ś
Ścieki ściąga(egzamin), Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie stosowane w o
ścieki zestawy, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie stosowane w ochronie
sciąga odpady, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie stosowane w ochronie ś
TEST ścieki, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie stosowane w ochronie śro
ZAGADNIENIA NA ZALICZENIE, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie stosowane
Fizyka - ściąga 2, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Fizyka
Biogaz, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie stosowane w ochronie środowis
Sciaga z Genetyki-komorka.(mitiza, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Genetyka
ekologia-sciaga2, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Magdy
Sciaga-genetyka, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Genetyka
Zasady przechowywania nawozów mineralnych - ściąga, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowisk
A to miałem nad tabelą, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Proekologiczne gospodarow
Pasożyty szkodników - ściąga, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Entomologia

więcej podobnych podstron