pytania z kardio, Fizjoterapia, FIZFOTERAPIA ROK II, kardiologia


1.Czynniki ryzyka….

a)???

b)???

c)otyłość

d)podeszły wiek

e)wszystkie powyższe

2.Cechą charakterystyczną bólu wieńcowego nie jest:

a)Związek z wysiłkiem

b)Uczucie ciężaru, zaciskania, rozrywania

c)nasilenie w pozycji leżącej

d)promieniowanie do lewej kończyny górnej

e)ustępowanie po zażyciu nitrogliceryny

3.Do badań ????? w diagnostyce choroby wieńcowej nie należy:

a)EKG

b)próba wysiłkowa

c)koronarografia

d)badanie echokardiograficzne

e)badanie ergospirometryczne

4.Przeciwskazania bezwzględne do rozpoczęcia rehabilitacji kardiologicznej w niewydolności serca to:

a) zaostrzenie objawów niewydolności w ostatnich 3 dniach

b)niekontrolowane zaburzenia rytmu

c)zapalenie mięśnia sercowego

d)wszystkie z powyższych

e)żadne z powyższych

5.U pacjentów z wszczepionym kardiowerterem defibrylatorem:

a)rehabilitację powinno rozpocząć się w warunkach szpitalnych

b)maksymalne tętno treningowe powinno być o 20 uderzeń niższe od progu wyładowania kardiowertera defibrylatora

c) w okresie pierwszych 6 tygodni od implantacji powinno się unikać ćwiczeń intensywnie angażujących obręcz barkową

d)wszystkie z powyższych

e)żadne z powyższych

6. Zmiana w podejściu do rehabilitacji pacjentów po zawale serca wynika przede wszystkim z:

a)szerokiego stosowania inwazyjnych metod

b) skróconego okresu pobytu pacjenta w szpitalu

c) mniejszej liczby chorych

d)a i b prawidłowe

e) żadne z powyższych

7. Do badań stosowanych w diagnostyce niewydolności serca należą:

a) badanie echokardiograficzne

b) badanie ergospirometryczne

c) oznaczanie poziomu BNP

d)żadne z powyższych

e)?????(może wszystkie z powyższych?)

8.???????(co zapewni drożność dróg oddechowych?)

a)przygięcie brody do tułowia

b)odchylenie głowy maksymalnie w lewo

c)wysunięcie żuchwy do przodu

d)odchylenie głowy do tyłu

e)żaden ze sposobów nie zapewnia drożności dróg oddechowych

9.Postępwanie niefarmakologiczne, którego celem jest obniżenie ciśnienia tętniczego to:

a)zmniejszenie masy ciała u chorych z nadwagą

b)zmniejszenie spożycia sodu

c)odpowiednia aktywność fizyczna

d)ograniczenie spożycia alkoholu

e)wszystkie powyższe

10. Do czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca należą:

a)zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej

b)cukrzyca

c)podwyższone stężenie cholesterolu HDL

d)prawidłowe A i B

e)żadne z powyższych

11. Pacjent w III klasie NYHA to chory:

a)z dusznością spoczynkową

b)z dusznością pojawiającą się przy minimalnym wysiłku(codziennych czynnościach)

c)bólem w klatce piersiowej występującym po ekspozycji na zimno i po obfitym posiłku

d)z dusznością po przedłużającym się intensywnym wysiłku

e)żadne z powyższych

12.U pacjenta nieprzytomnego z nieprawidłowym oddechem należy:

a)rozpocząć czynności resuscytacyjne

b)poszukać tętna na tętnicy promieniowej

c)poszukać tętna na tętnicy udowej bądź szyjnej

d)wstrzymać się do działania w oczekiwaniu na fachową pomoc medyczną

e) żadne z powyższych

13. Migotanie komór:

a)jest najczęstszym mechanizmem zatrzymania krążenia

b)podstawową metodą leczenia jest defibrylacja elektryczna

c)nieleczone prowadzi do zgonu

d)wszystkie powyższe

e)żadne z powyższych

14. Wg. klasyfikacji europejskiego towarzystwa kardiologicznego ciśnienie tętnicze 120/80 mmHg to:???

a) stan przednadciśnieniowy

b) ciśnienie optymalne

c)ciśnienie wysokie prawidłowe

d)ciśnienie nieprawidłowe

e)żadne z powyższych

15.?

16.Do typowych objawów prawo komorowej niewydolności serca należą:

a)obrzęki kończyn dolnych

b)wodobrzusze

c)powiększenie wątroby

d)żadne z powyższych

e) wszystkie powyższe

17.Przyczyny (chyba skurczowej) niewydolności serca to:

a)choroba wieńcowa

b)kardiomiopatie ???

c)wady serca

d)wszystkie powyższe

e)żadne z powyższych

18.Wysiłek fizyczny u pacjenta z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia:????

a)jest bezwzględnym przeciwwskazaniem

b)może być wykonywany przez chorych bez gorączki

c)może być stosowany u pacjentów otrzymujących antybiotyki

d)b i c prawidłowe

e)żadne z powyższych

19. Pacjent z wszczepionym układem stymulującym(rozrusznik):????

a)nie może wykonywać wysiłku fizycznego

b)nie można u niego wykonywać zabiegów z wykorzystaniem pola magnetycznego

c) w okresie pierwszych 6 tygodni od implantacji powinno się unikać ćwiczeń intensywnie angażujących obręcz barkową

d)żadne z powyższych

e)b i c prawidłowe

20.Do powikłań nadciśnienia tętniczego nie należy:?????

a)przerost mięśnia lewej komory

b)????niewydolność serca

c)pęknięcie wolnej ściany serca

d)niewydolność nerek

e)tętniak aortyWyszukiwarka

Podobne podstrony:
pytania neurologia 2, Fizjoterapia, FIZFOTERAPIA ROK II, neurologia
Pytania kardiologia fizjoterapia 2011 , Fizjoterapia, FIZFOTERAPIA ROK II, kardiologia
pytania zaliczeniowe z kardiologii, Fizjoterapia, FIZFOTERAPIA ROK II, kardiologia
kardio pytania, Fizjoterapia, FIZFOTERAPIA ROK II, kardiologia
Kardio giełdy3, Fizjoterapia, FIZFOTERAPIA ROK II, kardiologia
Pytania - intensywna terapia, Fizjoterapia, FIZFOTERAPIA ROK II, intensywna terapia
Pytania(1), Fizjoterapia, FIZFOTERAPIA ROK II, neurologia
pytania geriatria-zaoczni, Fizjoterapia, FIZFOTERAPIA ROK II, geriatria
Pytania[1], Fizjoterapia, FIZFOTERAPIA ROK II, neurologia
Pytania z masażu leczniczego, Fizjoterapia, FIZFOTERAPIA ROK II, MASAZ
Metoda ilościowa, Fizjoterapia, FIZFOTERAPIA ROK II, fizykoterapia
chirurgia wyklad 1, Fizjoterapia, FIZFOTERAPIA ROK II, chirurgia
WYWIAD NEUROLOGICZNY, Fizjoterapia, FIZFOTERAPIA ROK II, neurologia
Geriatria komplet na kolosa 2013 stacjonarni, Fizjoterapia, FIZFOTERAPIA ROK II, geriatria
pediatria sciaga, Fizjoterapia, FIZFOTERAPIA ROK II, PEDIATRIA
Zaopatrzenie, Fizjoterapia, FIZFOTERAPIA ROK II, ZAOPATRZENIE
chirurgia wykład 2, Fizjoterapia, FIZFOTERAPIA ROK II, chirurgia

więcej podobnych podstron